Actueel / Overheid

Onderzoek ‘De gemeente van Morgen’

16-04-2020 2 minutenJeske Gunterman

Om klaar te zijn voor de grote maatschappelijke opgaven van Morgen, moeten gemeenten investeren in operationele samenwerking met maatschappelijke partners, aan de slag gaan met data, en investeren in en ruimte geven aan professionals. Dit zijn enkele conclusies van Morgens op basis van het onderzoek ‘de gemeente van Morgen’.

Onderzoek 'De gemeente van Morgen'

We deden kwalitatief onderzoek, waarbij we onder andere spraken met gemeentesecretarissen, bestuurders en vernieuwers binnen het gemeentelijk domein. De resultaten kun je lezen in ons onderzoek.

Onderzoek 'De gemeente van Morgen'

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het onderzoek

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe wetten, de decentralisaties en de verdergaande digitalisering, waren voor Morgens aanleiding om onderzoek te doen naar de gemeente van Morgen.

We deden kwalitatief onderzoek, waarbij we onder andere spraken met gemeentesecretarissen, bestuurders en vernieuwers binnen het gemeentelijk domein. Hierbij stonden drie vragen centraal:

 1. Hoe ziet de gemeente van nu eruit?
 2. Hoe ziet de gemeente van Morgen eruit?
 3. Wat kunnen gemeenten nu doen om vandaag te bouwen aan de gemeente van Morgen?

Op weg naar de gemeente van Morgen

Morgens bracht aan de hand van drie opgaven in kaart wat je kunt doen op weg naar de gemeente van Morgen:

 • Meer menselijke maat en lagere kosten in het sociaal domein;
 • De fysieke leefomgeving beter beschermen en benutten in aanloop naar de Omgevingswet;
 • Grotere wendbaarheid in de uitvoering en beter sturen op realisatie van opgaven met data.

Per opgave komen veelbelovende voorbeelden aan bod. Deze voorbeelden zijn een voorbode van de gemeente van Morgen. Met deze drie opgaven beslaan we een groot deel van de gemeentelijke organisatie. We pretenderen niet dat we compleet zijn, maar we schetsen wel een beeld dat voor de gemeente als geheel geldt. Wat we zien is domeinoverstijgend, maar uniek voor gemeenten en hun positie in de maatschappij en binnen de overheid.

Vandaag bouwen aan de gemeente van Morgen

Wat kunnen gemeenten nu doen om vandaag te bouwen aan de gemeente van Morgen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien? Hoe zorg je als wethouder, gemeentesecretaris of manager voor beweging en innovatie?
Op basis van het onderzoek zien we vijf knoppen waaraan je als gemeente kunt draaien. Dat kan afzonderlijk, maar in samenhang maken ze van jouw gemeente de gemeente van Morgen:

 1. Definieer je opgave samen. Bepaal samen met ‘buiten’ je opgave. Ga in gesprek met inwoners, ondernemers en andere organisaties en overheden.
 2. Investeer in operationele samenwerking met maatschappelijke partners. Samenwerken in netwerken is nodig om opgaven aan te pakken en om inwoners en ondernemers beter te kunnen helpen.
 3. Ga echt aan de slag met data. Zet data in om inzichten te geven, urgentie voor verandering te vergroten en oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven.
 4. Kijk verder dan je eigen organisatie en bestaande structuren. Plaats innovatie eens buiten je eigen organisatie. Binnen andere, soms tijdelijke, structuren kun je innovaties beproeven zonder de bestaande organisatie teveel te belasten. Durf de oplossing voor maatschappelijke opgaven ook buiten de gemeentelijke organisatiegrenzen neer te zetten.
 5. Investeer in en geef ruimte aan professionals. Geef als organisatie de professionals meer ruimte om nieuwe vaardigheden te ontdekken en aan te leren.

De gemeente van Morgen staat voor de deur

De veranderingen die verschillende maatschappelijke opgaven met zich meebrengen zijn groot en vragen veel van gemeenten.

“De gemeente van Morgen komt eraan. Daarom moeten we vandaag al samen beginnen met bouwen aan de toekomst”, aldus Peter-August Keur, senior consultant bij Morgens.

 

Onderzoek 'De gemeente van Morgen'

We deden kwalitatief onderzoek, waarbij we onder andere spraken met gemeentesecretarissen, bestuurders en vernieuwers binnen het gemeentelijk domein. De resultaten kun je lezen in ons onderzoek.

Onderzoek 'De gemeente van Morgen'

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Verder praten?

Wil je verder praten naar aanleiding van het lezen van het onderzoek naar de gemeente van Morgen? Neem dan contact op met Peter-August Keur of Jeske Gunterman.

Meer lezen?

Lees meer over de gemeente van Morgen.

Bekijk alle artikelen
Artikel

De gemeente van Morgen: Van papier naar doen!

30-04-2021 < 1 minuut
Lees meer
Interview

De gemeente van Morgen: buiten het verschil maken

21-05-2019 6 minuten
Lees meer
Artikel

Klantgedreven dienstverlening in de gemeente van Morgen

28-08-2019 10 minuten
Lees meer
Interview

Andere rol gemeenten door data-analyse

25-10-2018 4 minuten
Lees meer
Artikel

Digitaal samenwerken binnen de gemeente: Morgens Online Meetings helpt!

15-01-2021 2 minuten
Lees meer
Artikel

Gemeente Halderberge: klantvriendelijk, flexibel en blijven leren

13-02-2020 4 minuten
Lees meer
Interview

Gemeente Molenlanden over zelforganisatie en in gesprek zijn met de samenleving

28-08-2019 7 minuten
Lees meer
Interview

Gemeenten en hun informatievoorziening: transitie naar Common Ground

02-07-2020 4 minuten
Lees meer
Interview

Hoe een goochelaar gemeente Haaren op weg hielp ‘terug naar de bedoeling’

07-01-2020 5 minuten
Lees meer
Artikel

Hoe gemeentelijke vernieuwers inzetten op Vooruitgangskracht

03-10-2019 2 minuten
Lees meer
Artikel

Morgens begeleidt samenwerking Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten in sociaal domein

21-01-2021 2 minuten
Lees meer
Interview

Peter Hennephof over de gemeente Den Haag van Morgen

15-11-2018 4 minuten
Lees meer
Artikel

Serviceformules binnen gemeentes: stip aan de horizon

14-04-2019 < 1 minuut
Lees meer