Diensten

Op weg naar een toekomstbestendige organisatie

De wereld verandert in rap tempo. De betaalbaarheid van veel publieke organisaties staat onder druk, maar er is ook sprake van personeelstekorten op veel plekken, en veranderende wensen van patiënten en cliënten. Daarnaast spelen technologie, domotica en eHealth een veel grotere rol. Hoe ziet de organisatie van Morgen eruit? Door het realiseren van een visie ondersteunt Morgens organisaties toekomstbestendig te worden én te blijven. Samen met organisaties werken we aan een duurzaam plan voor de toekomst. De organisatie zelf is hierbij aan zet, wij begeleiden het proces van strategievorming.

Duurzame strategie is herkenbaar en gedragen

Bij Morgens vinden we het belangrijk dat we niet vanuit een ‘ivoren toren’ de visie en strategie schrijven. We doen dit samen. Samen met de opdrachtgever en samen met de medewerkers, maar ook samen met de belangrijke externe stakeholders. De organisatie is hierbij in de lead en wij ondersteunen. Dat ondersteunen doen we op een leuke, creatieve en inspirerende manier. Bijvoorbeeld door de inzet van liberating structures. Dat zijn laagdrempelige werkvormen die ervoor zorgen dat we in korte tijd veel mensen in een organisatie kunnen betrekken, informatie kunnen ophalen en gedeelde beelden met elkaar kunnen maken.

Onze aanpak bestaat uit een aantal onderdelen:

  • We starten met het uitwerken van de manier waarop we met elkaar aan de slag gaan. Met welke stakeholders vormen we het multidisciplinaire strategieteam? We tekenen uit wat we de komende tijd gaan doen en met welke uitgangspunten en kaders we rekening moeten houden.
  • Een visie- en strategietraject begint met het uitvoeren van een interne en externe analyse. Dat doen we via een gedegen SWOT-analyse. Deze analyse geeft inzicht in de belangrijkste sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threaths) van de organisatie. Morgens begeleidt de organisatie bij het uitvoeren van deze analyses. We zijn scherp op het proces, en ondersteunend op de inhoud. Het proces van interne en externe analyse laten wij bij voorkeur door onze klanten zelf uitvoeren,
    omdat zij dan zelf in the lead zijn. Uiteraard ondersteunen wij met onze kennis en expertise van de markten en van de inhoudelijke thema’s.
  • De resultaten van de eerste fase in het visie- en strategieontwikkelproces zijn een foto van de huidige situatie in de vorm van sterktes en zwaktes, inzichten in de meest relevante externe ontwikkelingen (kansen en bedreigingen), een regionaal toekomstbeeld en mogelijke toekomstscenario’s.
  • Met input van de organisatie kwantificeren wij deze toekomstscenario’s. In de scenarioanalyse spelen verschillende factoren een rol die het inzicht in de mogelijke toekomstrichtingen vergroten. Hoe ziet de klantvraag er in de toekomst uit voor de organisatie? Wat zijn de invloeden van demografie en van keuzes van de overheid op de vraag van de klant? Of op de werkwijze van de organisatie? En wat zijn verwachtingen rond personeel of digitalisering? Samen met onze opdrachtgever bepalen we welke variabelen we laten meewegen in de scenarioanalyse.
  • Nadat we verschillende toekomstscenario’s hebben gekwantificeerd willen we komen tot het leidende scenario voor de organisatie. Daarvoor bekijken wij, wederom met de belangrijkste stakeholders, de verschillende mogelijke toekomstscenario’s vanuit verschillende perspectieven. Op basis van de uitwerkingen van de werkgroepen stellen wij een visie- en strategiedocument en een veranderplan op om de visie te realiseren. Het visie- en strategiedocument en veranderplan is zo opgesteld dat dit enthousiasmeert en inspireert.
  • Zoals eerder genoemd vinden we het essentieel dat de onze klanten de lead hebben in de verschillende fases van het strategietraject. Daarnaast speelt communicatie en inspiratie een essentiële rol. In de vorm van nieuwsbrieven, prikkelende polls op intranet, informatiemarkten, werkbezoeken, reizen, blogs en vlogs. Alles met als doel zo veel mogelijk medewerkers en stakeholders te enthousiasmeren en betrekken, zodat draagvlak én eigenaarschap voor de (uitvoering van de) nieuwe strategie ontstaat.

Voor ons is de veranderkundige kant dus net zo belangrijk als de inhoud van de strategie.

De strategie in de praktijk

Om uiteindelijk klaar te zijn voor de toekomst ondersteunt Morgens klanten niet alleen in de ontwikkeling van een nieuwe strategie, maar ook in de uitvoering daarvan. Om tot een goede implementatie te komen helpen wij organisaties op weg om in alle gelederen aan de slag te gaan met de strategie. De stip op de horizon vertalen we samen met organisaties naar praktisch uitvoerbare en overzichtelijke A3’s. We zetten visueel management in om vooruitgang zichtbaar te maken, stimuleren organisaties na te denken hoe gestuurd wordt op voortgang en stellen de manier van werken vast. Daarvoor maken we bijvoorbeeld gebruik van Scrum of de Lean startup methode bij het implementeren van de strategie.

Zo begeleiden wij bij visie- en strategieontwikkeling in de zorg

Deel 1: Uitvoeren interne en externe analyse

In deel 1 staat het uitvoeren van de interne en externe analyse centraal.

Deel 2: Kwantificeren scenario's en maken keuzes

Petra en Frank staan stil bij stap 2 en 3: het kwantificeren van de toekomstscenario’s en het maken van een keuze voor het leidend scenario.

Deel 3: Opstellen visie/strategie document & Plan van aanpak

Petra en Frank leggen uit hoe het traject uiteindelijk leidt tot een visie- en strategie document en een veranderplan.

In deze video gaat Frank van Berkel in gesprek met bestuurder Bianka Mennema over het strategietraject van het Bravis Ziekenhuis wat Morgens mocht ondersteunen.