Actueel / Overheid

Morgens begeleidt samenwerking Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten in sociaal domein

21-01-2021 2 minuten

Terwijl de coronacrisis voortduurt, vinden transformaties in het sociaal domein plaats. Financiële uitdagingen, regionale samenwerkingen en complexiteit van vraagstukken maken het gemeenten niet gemakkelijk om goede zorg en ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Partnerschap tussen overheden is nodig omdat er de komende jaren nog veel knelpunten én kansen zijn om samen opgavegericht aan te pakken.

Scan Sociaal Domein

Morgens voerde op verzoek van Ministerie BZK het traject Scan Sociaal Domein uit, waarin met vele gemeenten en stakeholders is gesproken over de uitdagingen. Daarnaast beoogde BZK in dit traject de verbinding met gemeenten te versterken. Ook zijn vele praktijkverhalen van gemeenten op actuele thema’s in beeld gebracht, die helpen bij de interbestuurlijke advisering door BZK.

In dit traject onderzochten we samen de volgende vragen:

  • In hoeverre kunnen gemeenten integraal uitvoering geven aan alle taken in het sociaal domein?
  • Wat zijn knelpunten, opgaven en kansen voor de komende Kabinetsperiode?
  • Welke inzet verwachten gemeenten van BZK?

Het resultaat

Gedurende het interactieve traject hebben we veel inhoudelijke input opgehaald en meer verbinding bereikt tussen BZK en gemeenten. Concreet heeft het geleid tot de presentatie van een interne rapportage, die uitgebreid is besproken met alle deelnemers.

“Het proces van de Scan Sociaal Domein heeft ons team aanvullende inzichten gegeven over voor welke maatschappelijke opgaven gemeenten staan en hoe zij de interbestuurlijke samenwerking ervaren. Daarnaast hebben de gemeenten ons waardevolle input gegeven voor welke rol BZK hierin zou kunnen spelen.”

Tijdens een grote online bijeenkomst was er veel herkenning bij gemeenten over de uitkomsten. Als belangrijke opgave voor de komende jaren noemden  gemeenten onder ander de integrale uitvoering in het sociaal domein. Tevens heeft BZK door dit traject meer zicht op welke inzet deze gemeenten van hen vragen in het sociaal domein. De gerealiseerde verbinding tussen BZK en de betrokken gemeenten krijgt nu inmiddels verder vorm.

Meer weten?

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Louise Henderickx, senior consultant bij Morgens (e-mail: henderickx@morgens.nl).

Meer over deze case

In de klantcase lees je meer over de vraag, onze aanpak en welke resultaten we hebben bereikt.

Interview

Ga de straat op, de wijk in en ga met elkaar in gesprek

21-03-2024 4 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

11 lessen voor effectieve samenwerking: inzichten uit de strafrechtketen

20-02-2024 3 minuten
Lees meer
Interview

Het juiste doen voor dienstverlening kan alleen door dromen en denken te combineren

30-11-2023 7 minuten
Lees meer