Actueel / Overheid

Morgens presenteert de 5 bouwstenen voor de overheid van Morgen

14-04-2019 2 minuten

Op 11 april presenteerde Morgens in Den Haag de uitkomsten van het onderzoek naar de overheid van Morgen aan vertegenwoordigers van overheidsorganisaties. In het onderzoek staan twee vragen centraal: hoe ziet de overheid van Morgen eruit? En: wat kunnen overheidsorganisaties nu doen om te bouwen aan de overheid van Morgen?

Mark Elstgeest, partner bij Morgens: “Uit het onderzoek blijkt dat 5 bouwstenen belangrijk zijn voor de voorbereiding op de overheid van Morgen:

  1. Werk samen in het netwerk
  2. Sluit aan op de klantbehoefte
  3. Rond digitalisering af
  4. Zorg voor nieuwe competenties
  5. Krijg grip op data

Nu voorsorteren op deze 5 thema’s is cruciaal. Mis je de boot, dan loop je als organisatie het risico jouw legitimatie en positie in de maatschappij te verliezen doordat burgers jouw organisatie niet meer serieus nemen. Een overheidsorganisatie die niet eigentijds zijn burgers bedient, zal in toenemende mate concurrentie uit de private sector ondervinden.”

Van overheid naar ’tussenheid’

Guido Rijnja, communicatieadviseur van de Rijksvoorlichtingsdienst, plaatste de overheid in het perspectief van ‘tussenheid’: een overheid die niet boven maar tussen burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat.

Vervolgens spraken de deelnemers aan drie gesprekstafels inhoudelijk met elkaar over de 5 bouwstenen. Een aantal auteurs van het onderzoek waren hierbij tafelheer/-dame.

Takeaways

Deze gesprekken over de 5 bouwstenen leverden diverse takeaways op. Een paar voorbeelden:

‘Rond digitalisering af’, ‘Krijg grip op data’ en ‘Zorg voor nieuwe competenties’
Tafelheer Pako de Lange: “Krijg vertrouwen in data en sluit de datawereld aan op de belevingswereld van medewerkers en klanten.”

‘Werk samen in de het netwerk’ en ‘Zorg voor nieuwe competenties’
Tafeldame Evelien Boeije: “Laat samenwerking in keten en netwerk niet ad hoc blijven, maar werk vanuit een visie die echte meerwaarde biedt. Toon ondernemerschap en lef bij het samenwerken.”

‘Sluit aan op de klantbehoefte’ en ‘Zorg voor nieuwe competenties’
Tafelheer Peter-August Keur: “Spreek de taal van de klant en/of professional en stem de boodschap af op de context van de uitvoering. Equipeer professionals met de juiste instrumenten en vaardigheden, zodat zij echt vanuit de leefwereld van de klant kunnen handelen.”

Onderzoek ‘De overheid van Morgen’

De resultaten van het onderzoek naar de overheid van Morgen zijn samengevat in een publicatie die je hier kunt downloaden.

Heb je vragen over het onderzoek of wil je met ons in gesprek over de 5 bouwstenen? Neem dan contact op met Mark Elstgeest via elstgeest@morgens.nl of met Evelien Boeije via evelien@morgens.nl.

netwerken de overheid van Morgen

Interview

Datagedreven werken als vanzelfsprekend om opgavegericht te werken

29-09-2022 7 minuten
Lees meer
Event

Gratis webinar: Datagedreven werken in de praktijk

08-09-2022 < 1 minuut
Lees meer
Interview

De Zundertse manier van samenwerken: een programmagerichte netwerkgemeente

06-09-2022 4 minuten
Lees meer
Interview

Slachtofferhulp Nederland: ‘Meer slachtoffers nog beter helpen door hulp te geven die bij hen aansluit’

16-08-2022 3 minuten
Lees meer