Actueel / Overheid

De stappen naar de gemeente van Morgen volgens 60 directeuren publiekszaken

04-10-2019 2 minutenEvelien Boeije

#HoeDan??

Op 19 september kwamen zo’n 60 leden van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten in Amersfoort bij elkaar op hun kwartaalbijeenkomst. De dag stond in het teken van de vitale coalitie: inspiratie en innovatie van dienstverlening op weg naar morgen. Morgens werd uitgenodigd om de aanwezigen te inspireren rond de uitdagingen waar de overheid de komende jaren voor staat.

Evelien Boeije nam hen mee in de belangrijkste thema’s die in het onderzoek naar de overheid van Morgen naar voren komen, waaronder de overgang naar een ander soort vakmanschap, werken vanuit de klantbehoefte en de ‘digitale transformatie 2.0’. Ook gaf zij een doorkijk naar de eerste bevindingen van het nieuwe onderzoek naar ‘de gemeente van Morgen’. Daaruit komen drie onderwerpen naar voren:

1. Klantgedreven dienstverlening

De eerste pijler van het onderzoek naar de Gemeente van Morgen is klantgedreven dienstverlening. Hierin staat de vraag centraal: waar liggen kansen voor gemeenten om hun dienstverlening te verbeteren? Deelnemers brachten naar voren dat het belangrijk is om als gemeente kernwaarden te formuleren op basis van je prioriteiten, en die vervolgens als vertrekpunt te laten gelden. Door er voor te zorgen dat medewerkers elkaar ook blijven aanspreken op deze kernwaarden, kan een klantgerichte benadering in de organisatie gaan leven.

2. Opgavegericht werken

Ten tweede komt in het onderzoek het belang van opgavegericht werken naar voren. Evelien: “De overheid kan het niet alleen. Vraagstukken zijn te complex en divers geworden.” Het antwoord op de ‘Hoe dan??’ vraag zit voor een groot deel in de manier van werken en de structuren die hierbij te pas komen. Een concrete stap is het kritisch bekijken van de aanwezige (hiërarchische) structuren. Door overbodige structuren af te schaffen kan er ruimte ontstaan voor medewerkers om meer te werken vanuit de opgaven die zij hebben geïdentificeerd.

3. Vooruitgangskracht brengen

Het laatste thema dat in het onderzoek naar de Gemeente van Morgen naar voren komt, is het realiseren van Vooruitgangskracht. Om goed te kunnen inspringen op de opgaven vanuit de samenleving is het van doorslaggevend belang om als organisatie wendbaar te zijn. Dit betekent dat gemeenten afstappen van de zogenaamde ‘machine-bureaucratie’. Deelnemers gaven aan dat samenwerken meer is dan met elkaar overleggen. Een voorbeeld daarvan is medewerkers verplichten om tenminste twee keer per jaar de gemeentegrenzen te verlaten en elders inspiratie op te doen.

Hoe dan?

De gemeente van Morgen staat voor de deur, begin daarom vandaag met bouwen! In de sessie kwam telkens de vraag ‘Hoe dan?’ naar voren. Het elkaar ontmoeten en ‘samen organiseren’, zoals dat in de visie van de VDP staat, is daarin al een mooie stap. Het onderzoek naar de gemeente van Morgen gaat de komende maanden nog verder en probeert ook antwoord te geven op die vraag. In april 2020 komt ons onderzoek uit.

Geïnteresseerd in de uitkomsten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Interview

Ga de straat op, de wijk in en ga met elkaar in gesprek

21-03-2024 4 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

11 lessen voor effectieve samenwerking: inzichten uit de strafrechtketen

20-02-2024 3 minuten
Lees meer
Interview

Het juiste doen voor dienstverlening kan alleen door dromen en denken te combineren

30-11-2023 7 minuten
Lees meer