Actueel / Overheid

Onze visie op de overheid van Morgen

01-03-2019 2 minutenMark Elstgeest

De samenleving verandert en overheidsorganisaties moeten mee veranderen. Maar wat zijn de ontwikkelingen? En hoe kun je je erop voorbereiden?

Peter-August Keur en Mark Elstgeest schetsen hun visie op de overheid van Morgen en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bestuurders. Hierbij zijn zij geïnspireerd door de interviews die Morgens had met bestuurders uit de overheid.

Volgende stap is nodig

De rol van de overheid is de afgelopen jaren veranderd. Door technische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er eigenlijk geen vraagstukken meer waar de overheid alleen over gaat. Steeds vaker worden maatschappelijke vraagstukken door meerdere organisaties, instellingen en ook burgers opgepakt. De overheid beweegt daarin mee.

Door technische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er eigenlijk geen vraagstukken meer waar de overheid alleen over gaat.

Vier ontwikkelingen

Maar een volgende stap is nodig. Van een instrumentele toepassing van technische vernieuwingen naar doelgerichte doorontwikkeling en een bewuste keuze van de rol van de overheid. Vier ontwikkelingen spelen hierin een essentiële rol.

  1. Gericht op de opgave, focus op de burger als klant
  2. De nieuwe norm voor dienstverlening: vijf klantbehoeften
  3. Overheidsorganisaties maken de digitalisering af
  4. De klant van de toekomst: datamogelijkheden voor dienstverlening

Lees over deze ontwikkelingen in een uitgebreider artikel over onze visie op de overheid van Morgen.

Digitalisering vereist ander vakmanschap

Door de digitalisering van de overheid krijgen overheidsorganisaties de beschikking over veel data. Door slim om te gaan met deze data kan het leven van burgers beter en veiliger worden. Verkeersstromen, straatverlichting en parkeerbeheer worden met beslissingsondersteunende systemen beheerd. Opsporing en fraude-analyse worden deels gedigitaliseerd. Processen die nu nog fysiek zijn, worden digitaal uitgevoerd en geautomatiseerd.

Met moderne technologie kan een lantaarnpaal zelf melden dat hij stuk is. Niet bij de gemeente, maar direct bij de partij waaraan de gemeente het onderhoud heeft uitbesteed.

De mogelijkheden zijn enorm, maar vragen wel om andere capaciteiten van medewerkers. Er is een ander type vakmanschap nodig. Overheidsorganisaties hebben data-analisten en specialisten op het gebied van digitale security en privacy nodig. En die zijn schaars.

Op weg naar Morgen: aan de slag!

Het beeld is helder: de overheid wil heel graag de maatschappelijke opgaven en haar burgers als vertrekpunt nemen voor de manier waarop zij is georganiseerd. Hier heeft zij al veel stappen in gezet, maar de volgende stap is echt nodig. Overheidsorganisaties kunnen dit alleen maar doen als zij technologische vernieuwing, innovaties en digitalisering omarmen. Zij moeten hiervoor meer opgavegericht gaan werken en de dienstverlening laten aansluiten bij de behoeften van de burger.

Dit is een grote veranderopgave en dat blijkt voor de overheid niet gemakkelijk. Er moet veel gebeuren bij overheidsorganisaties om deze nieuwe manier van werken aan te kunnen en de juiste mensen aan boord te hebben. Onze boodschap is: wacht niet, maar ga aan de slag!

Klik op de onderstaande button voor meer over onze visie op de overheid van Morgen:

‘Visie op de overheid van Morgen’

Interview

Ga de straat op, de wijk in en ga met elkaar in gesprek

21-03-2024 4 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

11 lessen voor effectieve samenwerking: inzichten uit de strafrechtketen

20-02-2024 3 minuten
Lees meer
Interview

Het juiste doen voor dienstverlening kan alleen door dromen en denken te combineren

30-11-2023 7 minuten
Lees meer