Actueel / Onderwijs

Morgens ondersteunt onderwijsinstellingen op weg naar morgen

27-11-2018 3 minutenKoen Janmaat

Voor onderwijsinstellingen is het zaak om continu mee te bewegen met de ontwikkelingen in het onderwijsveld én daarbuiten. De focus ligt op studiesucces, efficiënte onderwijslogistiek en de verbinding tussen studenten, organisatie en het werkveld. Het onderwijs van Morgen is in staat zich constant te verbeteren. Zo’n organisatie vraagt om sterk leiderschap, eigenaarschap van medewerkers en een stevige basis van vertrouwen om samen te werken.

Morgens is actief in het (hoger) onderwijs en begeleidt bij veranderingen door:

 • Samen te werken aan een Continu Verbeteren-cultuur;
 • Scrum en Agile toepassingen voor een wendbare en flexibele organisatie;
 • Project- en programmamanagement in de onderwijslogistiek.

Morgens heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij Lean Transities. In het onderwijs bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht en Saxion Hogescholen. Morgens is tevens preferred supplier van de Haagse Hogeschool. Naast deze ervaringen voeren wij gesprekken met leiders in de sector voor een onderzoek naar ‘het onderwijs van Morgen’. Lees over de ervaringen en interviews in ons Morgens magazine.

Continu Verbeteren-cultuur

Morgens begeleidt voor diverse organisaties transitietrajecten gericht op Continu Verbeteren (Lean Six Sigma). Ons doel daarbij is: vanuit studentperspectief elke dag slimmer, beter en anders. 

Continu Verbeteren met Morgens draait om drie onderdelen:

 • Lean in leiderschap: sterk en adaptief leiderschap is de basis van een succesvolle transitie;
 • Lean in projecten: projectmatig en op feiten gebaseerd naar processen kijken om de juiste knelpunten en oorzaken te identificeren en op te lossen;
 • Lean in teams: als team eigenaarschap nemen voor het onderwijsprogramma en de eigen bijdrage in onderwijslogistieke processen, door continue aandacht voor klantwaarde en optimale samenwerking (ook met andere teams).

De resultaten zijn voor alle partijen een verbetering. De medewerkers werken veel prettiger en efficiënter. De werkdruk vermindert, waardoor er ruimte ontstaat voor de professional om zichzelf en het vakgebied te ontwikkelen. De studenten ervaren kwalitatief hoogwaardig en actueel onderwijs, waardoor zij met succes hun studie binnen de gestelde periode afronden. De effectieve logistiek om het onderwijs mogelijk te maken, draagt hier aan bij.

Lees meer over de organisatiebrede Lean-transitie binnen Saxion Hogescholen

Scrum en Agile: wendbaar en flexibel

Snel en effectief kunnen veranderen – wendbaar zijn – speelt nadrukkelijk in het onderwijs. Met ondersteuning van Morgens, kun je snel en succesvol inspelen op de ontwikkelingen en wat er van jou als medewerker, team en organisatie gevraagd wordt, met gebruik van Agile principes: 

 • De klant is en blijft heel dichtbij;
 • Fouten maken mag, leren moet;
 • Teams hebben energie en focus;
 • ‘Get things done’: aan de slag!  

Morgens helpt onderwijsinstellingen door teamcoaching en teamsamenwerking, en werkt iteratief aan veranderingen. De consultants van Morgens begeleiden op die manier projectgroepen, operationele teams en managementteams. Er is aandacht voor effectief vergaderen, het sturen op resultaten en het uitoefenen van je rol.

In onze aanpak onderscheiden wij de volgende onderdelen: 

 • Scrum en Agile in projecten en programma’s; 
 • Coaching en begeleiding op de werkvloer; 
 • Agile leiderschapstraining en leidinggeven aan een wendbare organisatie. 

Zo hebben wij een instelling ondersteund bij het op een Agile manier vormgeven van de onderwijsteams. De docententeams werden verticaal georganiseerd: over leerjaren heen, met veel betrokkenheid bij de individuele student. De uitwisseling tussen docenten met hetzelfde expertisegebied werd horizontaal georganiseerd. Deze teams zijn resultaatverantwoordelijk, teamleden hebben allemaal een rol en de teams werken kortcyclisch aan hun onderwijsaanbod en de vernieuwing ervan. 

Project- & verandermanagement

Voor de succesvolle executie van veranderingen is ook goed project- en programmamanagement een voorwaarde. Ook daarin stelt Morgens de feitelijke verandering – bijvoorbeeld in een proces of organisatiestructuur – én de mens centraal. Dat leidt tot de voor Morgens kenmerkende focus op zowel de beheersing als op de veranderkundige vraagstukken.

Het succes van de inzet van Morgens blijkt bijvoorbeeld bij:

 • Lean-transities met organisatiebrede scope: bij Saxion;
 • Een versnelling van groei en vernieuwing in een samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs: bij de ICT-campus in regio FoodValley;
 • Het tot leven laten komen van visie, missie en strategie voor een integrale, gerichte en gezamenlijke aanpak: bij een stafdienst van Hogeschool Inholland;
 • Procesoptimalisatie en teamvorming: bij faculteitsbureaus van Haagse Hogeschool.

Koen Janmaat

Ben je benieuwd wat Morgens voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? Of wil je van gedachten wisselen over wat ‘het onderwijs van Morgen’ voor jou betekent?

Neem contact op met Koen Janmaat, partner bij Morgens:
Telefoonnummer 071 – 3313 640
E-mail: janmaat@morgens.nl

Meer over het onderwijs van Morgen

Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: de strategie voor een succesvolle transformatie

31-10-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: een case study van de Universiteit van Amsterdam

03-08-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Wat de natuur je kan leren over veranderen

13-06-2023 4 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper: Leven Lang Ontwikkelen? Vijf succesfactoren!

30-09-2022 < 1 minuten
Lees meer