Diensten / Door technologie gedreven veranderingen en digitalisering

Morgens faciliteert digitale vooruitgang

Wij zorgen voor succesvolle implementatie door specifiek aandacht te geven aan de veranderkundige kant van technologie gedreven transities.

Wij nemen de organisatie mee in digitalisering

Voor zorg, onderwijs en overheid verandert de vraag van klanten. De burger wil snel en makkelijk contact met de gemeente of de overheidsinstelling, de patiënt wil inzage in eigen gegevens en zorg thuis, de student wil digitaal onderwijs. Tegelijkertijd stijgen de komende jaren in veel sectoren de kosten. Daarom is het van groot belang om dienstverlening efficiënt te organiseren, zodat kwalitatief hoogwaardige en betaalbare dienstverlening behouden blijft. Daarvoor bieden technologische en digitale oplossingen uitkomst. Organisaties kunnen hiermee goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en blijven voldoen aan de vraag van de patiënt, student of burger. Bovendien kunnen technologisch gedreven veranderingen zorgen voor het ontzorgen van medewerkers, zodat zij meer tijd hebben voor dat wat er echt toe doet.

Morgens maakt het verschil door zich te richten op de veranderende manier van werken. Digitalisering is een middel in een grotere veranderopgave, niet een doel op zich. Ontwikkelingen als deze brengen onzekerheid met zich mee, die de ontwikkelingen niet altijd ten goede komt. Wij faciliteren technologisch gedreven en digitale ontwikkelingen door arts, docent en ambtenaar handvatten te bieden om met de ontwikkelingen aan de slag te gaan. Wij nemen hen mee in het waarom van de verandering, en maken inzichtelijk wat zij daaraan hebben. Zo maken wij de technologische en digitale oplossingen daadwerkelijk tot een succes.

Hoe begeleiden wij door technologie gedreven veranderingen?

Onze aanpak typeert zich door een focus op het faciliteren van een nieuwe manier van werken. Wij richten ons dus niet op de technische implementatie, maar zorgen voor veranderkundig verantwoorde implementatie op een manier die meerwaarde biedt voor klanten en medewerkers. We betrekken actief de medewerkers en klanten om te komen tot optimale digitale processen die afgestemd zijn op hun behoeften, zodat zij zin hebben om ermee aan de slag te gaan.

We werken met hen aan het gedrag dat nodig is om effectief digitaal te werken, waarbij we ook aandacht besteden aan sturing in digitale processen. Daarnaast is het van belang om de ontwikkeltijd met digitalisering kort te houden. We maken gebruik van scrum als ontwikkelmethodiek, waarbij in alle projectonderdelen (dus niet alleen de ICT) in korte sprints en in pilots wordt uitgevonden wat werkt. Dat alles zorgt voor digitale vooruitgangskracht van de organisatie.

Waar hebben we deze aanpak succesvol toegepast?

Deze aanpak zet Morgens in bij tal van verschillende opdrachtgevers en programma’s in onderwijs, zorg en overheid. Voorbeelden daarvan zijn projecten bij de Rechtspraak en het OM en VWS-programma’s zoals OPEN en MedMij. Zo begeleiden we voor de Rechtspraak en OM de implementatie van Alle Zaken Digitaal; een programma met als doel zoveel mogelijk zaken digitaal af te handelen. Uitgangspunten zijn het beleggen van de verantwoordelijkheid op lokaal niveau, waar mogelijk digitaal werken met een eenduidig veranderverhaal, en het leggen van de nadruk op de kansen die er zijn.

Onze diensten

Onze ervaring is breed, waardoor we op alle vlakken en integraal digitaliseringsprogramma’s kunnen ondersteunen. Wat we daarin meebrengen is:

  • Managen van het totale programma of project met executiekracht. Wij zorgen dat duurzaam resultaat behaald wordt door zowel naar processen als de manier van werken te kijken;
  • (Her)ontwerp van (digitale) processen met behulp van Scrum en Lean methodieken, met aandacht voor het efficiënt inrichten van processen van analoog naar digitaal;
  • ICT-implementatie. Een implementatieaanpak om systemen beheerst in gebruik te nemen;
  • Ontwerpen en uitvoeren veranderaanpak. Coachend leiderschap, grootschalige of kleinschalige veranderkundige interventies, betrekken van medewerkers en klanten, duidelijk scheppen over het waarom van de verandering, focus op gedrag om digitaal (samen) te werken.

Wat levert onze aanpak op?

Betere samenwerking

Zowel binnen als tussen teams, maar ook door organisaties in ketens met elkaar te verbinden.

Tevreden klanten

Verbeterde toegankelijkheid, snellere service en meer inzicht in voortgang eigen zaken.

Besparingen

Minder tijdsbesteding aan niet noodzakelijke taken, dus meer tijd voor dat wat ertoe doet.

Werkplezier

Minder invoerwerk, meer regie op je werk, overal kunnen werken, altijd toegang tot je bestanden.

Meer weten over onze aanpak rondom door technologie gedreven veranderingen?