Diensten

Elke dag slimmer, efficiënter en beter

Een Lean Organisatie is een organisatie waarin iedereen (management én medewerkers) elke dag bezig is met de vraag hoe werk, vanuit klantperspectief, slimmer, efficiënter en beter kan worden uitgevoerd. Lean Transitie is de weg die organisaties afleggen op weg naar een Lean Organisatie. Morgens begeleidt organisaties in deze Lean Transitie, om uiteindelijk een organisatie te worden waar Continu Verbeteren in de genen zit.

Doe de Lean Quickscan!

Nieuwsgierig naar hoe jouw organisatie, afdeling of team scoort op het gebied van Lean werken en continue verbeteren? Doe de Lean Quickscan. Je ontvangt direct een score. De uitgebreide analyse van de testresultaten helpt je de juiste interventies te plegen en zo een stap te zetten in de richting van een Lean organisatie. Uiteraard lichten wij de resultaten desgewenst graag toe in een (online) persoonlijk gesprek, waarin wij meedenken over gerichte verbeteracties en interventies. Nieuwsgierig naar de score voor jouw organisatie, afdeling of team?

Lean Leiderschap

Een Lean Organisatie vraagt om Lean Leiders. Leidinggevenden die richting geven, zich ten dienste stellen van de medewerkers en het goede voorbeeld geven.

  • Lean Leiders zorgen voor een klimaat waarin de missie, visie en strategie van de organisatie helder gecommuniceerd wordt, de stip op de horizon (True North) bij alle medewerkers bekend en betekenisvol is en waar iedereen begrijpt waar hij/zij aan bijdraagt.
  • Lean Leiders zijn dienende leiders: ze richten zich op het bevorderen van gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van medewerkers. In een Lean Organisatie is het van groot belang dat medewerkers in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, te verbeteren en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Lean Leiders doen niet alles zelf, maar stimuleren medewerkers om buiten gebaande paden te treden, ondernemerschap te ontwikkelen en te leren.

Lean Leiderschap vraagt veel van leiders en van het team: inspiratie, openheid, doorzettingsvermogen en vooral lef. Het gaat over het écht begrijpen en doorleven van de essentie van Lean en over het met elkaar spreken van dezelfde taal.

Lean Leiderschap Programma

Morgens heeft een Lean Leiderschap Programma ontwikkeld voor leidinggevenden in de toplaag in de organisatie. Tijdens dit Lean Leiderschap Programma staat de vraag: Wat betekent Lean voor jouw leiderschap?’ centraal. Er is veel ruimte voor interactie, reflectie en voorbeelden.

Lean in Projecten

Lean in Projecten gaat over het projectmatig naar procesverbetering kijken. Hoe loopt een proces, waar zitten knelpunten en wat zijn de oorzaken van deze knelpunten? Om van daaruit tot verbetering te komen. Zo wordt Six Sigma ingezet als verbetermethodiek waarin, met behulp van statistische analyses, spreiding in het proces gereduceerd wordt. Een andere stroming binnen Lean in Projecten is Kaizen, het Japanse woord voor Continu Verbeteren. Een Kaizen is een medewerkerssessie, van enkele uren tot een week, gericht op het wegnemen van verspillingen in processen. Er wordt hier beperkt gebruik gemaakt van statistische analyses en met name een beroep gedaan op gezond verstand bij het analyseren en optimaliseren van processen.

Versnelling in de Lean Transitie

Morgens begeleidt organisaties versnelling in de Lean Transitie aan te brengen door op projectmatige wijze met een projectteam knelpunten op de sporen en samen te verbeteren. Dit leidt tot grip: inzicht in huidige resultaten en ontdekken van verbetermogelijkheden.

Lean in Teams

Een Lean Team is dagelijks, in kleine stapjes, bezig met het verbeteren van het eigen werk vanuit het perspectief van de klant. Medewerkers weten wat de klant wenst, herkennen verspillingen in het dagelijks werk en zijn in staat zelfstandig verbeterideeën aan te dragen en op te pakken. Zij weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en nemen die verantwoordelijkheid ook. In Lean Teams komen de instrumenten op de werkvloer tot leven. Het gaat dan om:

  • Rust Reinheid Regelmaat. Structuur en orde op de werkplek met behulp van 5s;
  • Visueel management. Het zichtbaar maken van dat wat er toe doet voor een team:
  • Werkvoorraden; Team Prestatie Indicatoren; Verbeterinitiatieven;
  • Dagstarts / weekstarts;
  • Standaardisatie.

Lean in Projecten en Lean in Teams versterken elkaar. In Lean Teams lopen medewerkers soms tegen procesproblemen aan die zij niet zelf kunnen oplossen. Dan is het nodig om deze procesproblemen projectmatig aan te pakken. Andersom, uit deze Lean Projecten komen verbeteringen naar voren die teams in het dagelijks werk kunnen uitvoeren. Lean Leiderschap is de verbindende schakel tussen Lean in Teams en Lean in Projecten. Lean Leiderschap versterkt en faciliteert onderlinge uitwisseling.

Binnen Lean in Teams traint Morgens de teamleden in Lean werken. Samen ontwikkelen we een werkwijze waarin betrokkenheid en eigenaarschap gestimuleerd wordt en medewerkers hun verbeterpotentieel optimaal benutten. Met elkaar oefenen en experimenteren we, zodat het team uiteindelijk zelfstandig in staat is iedere dag te verbeteren.

De resultaten

Gestroomlijnde processen

Betere samenwerking, meer onderlinge dialoog, klantperspectief centraal, (visueel)operationeel management werkend.

Vaardige medewerkers

Medewerkers die kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld om Lean (Six Sigma) verder uit te dragen binnen de organisatie.

Een inspirerende en veilige omgeving

Creatieve ideeën komen tot bloei en er wordt open en eerlijk over belemmeringen, knelpunten en dominante ideeën.

Lean in de genen

Continu verbeteren is de norm.

Kom erachter hoe jouw organisatie, afdeling of team scoort op het gebied van Lean werken en continu verbeteren.