Cases / Overheid

Morgens helpt de Rechtspraak haar digitale dienstverlening verder te verbeteren

30-03-2023 3 minuten

De rechtspraak digitaal toegankelijker maken voor de online bezoeker, dat is wat de Rechtspraak wil. Hiervoor is het nodig de strategie van de Rechtspraak op het gebied van digitale dienstverlening te realiseren. De Rechtspraak heeft Morgens gevraagd hen te ondersteunen in het neerzetten van een team dat zorgt voor prioriteit en vooruitgangskracht op deze doorontwikkeling.

De vraag

In 2021 werd Morgens door de Raad voor de Rechtspraak benaderd met de vraag of wij het team dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de strategie digitale dienstverlening konden inrichten. De strategie en de realisatie ervan heeft tot doel om de rechtspraak toegankelijker te maken. Concreet betekent dit dat allereerst de website rechtspraak.nl, een belangrijk dienstverleningskanaal voor burgers, moet worden vernieuwd. Hiervoor zijn zowel technische als inhoudelijke verbeteringen aan de website nodig. Op deze wijze krijgt de website passende functionaliteiten, met bijvoorbeeld ‘schrijfmaatjes’, procedureoverzichten of keuzehulpen en op den duur ook binnen de mijn-omgevingen (inlog-omgevingen).

De opdracht is drieledig: als kwartiermaker is Morgens verantwoordelijk voor het projectmanagement, de interim aansturing van een vast team bij de Rechtspraak en tot slot het advies over de wijze waarop de Rechtspraak haar strategie digitale dienstverlening kan realiseren.

De aanpak

Voor het traject hebben we een aanpak opgesteld langs de lijn ‘richten – inrichten – verrichten’. De fase van het richten was deels afgerond toen we het traject startten. Er was een strategie geformuleerd. Zelf hebben we deze fase afgesloten met het opstellen van de opdrachtformulering. Op basis van deze opdracht en de strategie zijn we de inrichtingsfase begonnen. Hiervoor hebben we op basis van een reeks interviews en werksessies een Plan van Aanpak opgesteld. Ook hebben we met de teamleden de taken en verantwoordelijkheden en onze ‘way of working’ vastgesteld.

Daarna begon de fase van verrichten. Hier hebben we onder andere een meerjarenplateauplanning, een interne propositie, werkprocessen en een capaciteitsplan opgezet.

De overgang naar de volgende fase ging op basis van expliciete besluitvorming op de door ons opgestelde stukken. Het werk binnen de fases is meer iteratief verlopen, op basis van een werklijst met stukken en plannen. Op deze wijze zorgde de fasering voor grip en controle bij opdrachtgevers en waar mogelijk verantwoordelijkheid en vrijheid voor de teamleden bij het inrichten van hun eigen werk.

Complexe organisatie, betrokkenheid van alle stakeholders

Dit soort veranderingen vraagt om betrokkenheid van het bestuur, management en medewerkers. Omdat de Rechtspraak uit verschillende organisatieonderdelen bestaat is er sprake van veel betrokken stakeholders, waardoor stakeholdermanagement extra belangrijk is. Met verschillende werkvormen (presentaties, off- en online werksessies en projectmanagementtools) hebben we ervoor gezorgd dat alle stakeholders optimaal betrokken waren.

Door te kiezen voor een werkwijze waarbij we steeds deelversies van het plan hebben besproken is enerzijds flexibiliteit ingebouwd, maar hebben we ook gezorgd dat deze grote verandering behapbaar bleef.

Het resultaat

Gedurende onze opdracht werd duidelijk dat het inrichten van een programmaorganisatie de beste aanpak was om de strategie te realiseren. Er ligt een plan om deze programmaorganisatie in te richten om stapsgewijs en organisatiebreed de digitale strategie te operationaliseren. We hebben gezorgd voor draagvlak in alle lagen in de organisatie. In een jaar tijd, waarin de Rechtspraak van idee naar concept en van concept naar plan is gegaan, is de volgende stap de uitvoering van dit plan.

De uitvoering van dit plan verbetert uiteindelijk de dienstverlening voor bezoekers van de website Rechtspraak.nl. Zo dragen we bij aan een toegankelijke Rechtspraak.

“De aanpak van Morgens zorgde voor draagvlak en heeft geleid tot het gaan inrichten van een programmaorganisatie die stapsgewijs onze digitale strategie verder gaat brengen.”
– Annelies van Knippenbergh

 

Morgens gelooft in de kracht en meerwaarde van klantgerichte dienstverlening. We zijn trots dat we de Rechtspraak daarin verder hebben geholpen. Verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan rechtszoekenden in Nederland is cruciaal voor de maatschappelijke positie en de impact van de Rechtspraak.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opdracht of ben je benieuwd wat Morgens voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Bob Willemsen of Pako de Lange.