Cases / Overheid

Ketenbreed Slachtofferportaal

29-05-2020 3 minuten

Slachtofferhulp Nederland investeert in innovatie om zo met nieuwe dienstverlening slachtoffers beter te kunnen bedienen. Een van de innovatieprojecten is het Ketenbreed Slachtofferportaal. De strafrechtketen investeert flink in het verbeteren van de (digitale) informatievoorziening. Het project Ketenbreed Slachtofferportaal heeft tot doel om de informatiepositie van slachtoffers te verbeteren.

Op het portaal kunnen slachtoffers de informatie over hun zaak en de status daarvan online raadplegen. Het portaal is als project geïnitieerd door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Vanuit Morgens vertegenwoordigt Duco van Dijk als projectleider de belangen van Slachtofferhulp Nederland in dit project.

Ketenbreed Slachtofferportaal

Het Ketenbreed Slachtofferportaal is een online portaal waar slachtoffers 24 uur per dag op een door henzelf gekozen moment kunnen inloggen om zo de voortgang in hun zaak in te zien. Het slachtoffer kan via het portaal de stand van zaken in zijn of haar zaak inzien en een groot deel van de relevante informatie raadplegen. Dit zorgt voor meer inzicht en overzicht voor het slachtoffer, zodat zijn positie versterkt wordt.

De vraag

Vanaf het moment dat een slachtoffer van een misdrijf hiervan aangifte doet, komt hij terecht in een traject waarin hij te maken krijgt met verschillende organisaties als de Politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Die verschillende organisaties verstrekken allemaal via hun eigen kanalen relevante informatie voor slachtoffers. Dit maakt het voor slachtoffers soms lastig om het overzicht te houden. Om daar verandering in te brengen, is in 2017 het project Ketenbreed Slachtofferportaal opgestart.

Het project heeft verschillende ketenpartners: de Politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, het Centraal Justitieel Incassobureau, JustID en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt slachtoffers van een misdrijf, ongeluk of calamiteit. Zij bieden emotionele steun, ondersteunen het strafproces en helpen met de schadevergoeding. Ruim 1100 vrijwilligers en 500 beroepskrachten zetten zich in voor de hulp aan slachtoffers.

Verantwoordelijkheden projectleider

De projectleider van Slachtofferhulp Nederland is onder andere verantwoordelijk voor de technische aansluiting van Slachtofferhulp Nederland op het Ketenbreed Slachtofferportaal en het voortdurend uitdragen en borgen van het slachtofferperspectief. De Projectleider vertegenwoordig Slachtofferhulp Nederland binnen de keten en draagt bij aan goede ketensamenwerking. Daarnaast is hij een belangrijke schakel in de afstemming met de product owners van het online platform en die van het CRM van Slachtofferhulp Nederland. Deze beide teams zijn nodig om Slachtofferhulp Nederland te kunnen laten deelnemen aan het Ketenbreed Slachtofferportaal.

 

De aanpak

Het doel van dit project is het ontwikkelen van het ketenportaal en de ketenpartners meekrijgen in het proces. De volgende aspecten zijn essentieel in de aanpak:

  1. Het project draait binnen het Agile Framework van Slachtofferhulp. Met alle ketenpartners is een soft launch georganiseerd. Daarmee wordt getest met een aantal gebruikers. Met de feedback wordt de volgende stap gezet. De nieuwe inzichten bepalen zo de verdere doorontwikkeling van het portaal.
  2. Werken op basis van gezamenlijke ambitie. Om snelle besluiten te kunnen nemen is helderheid over de gedeelde ambitie van belang. Uiteindelijk ligt de focus bij de belangen van het slachtoffer. Bij de ketenpartners kunnen verschillende belangen spelen. Het is een complex spel om al deze belangen op één lijn te krijgen. Het is de taak van de projectleider om de belangen van Slachtofferhulp Nederland te behartigen en bij te dragen aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie van de keten.
  3. Veel afstemming in de keten op proces, definitie en afsprakenniveau. De projectleider levert een bijdrage aan de gezamenlijke ambitie en heeft daarbij aandacht voor de mensen. Daarnaast heeft de projectleider een coördinerende rol wat betreft de inzet en inbreng van Slachtofferhulp Nederland binnen het project. Hij zorgt voor de uitvoering van het werk dat Slachtofferhulp Nederland voor zijn rekening neemt en de uiteindelijke implementatie van het ketenportaal binnen Slachtofferhulp Nederland. Dit allemaal binnen de gestelde deadlines en met het afgesproken budget. De projectleider moet zowel de belangen van Slachtofferhulp Nederland als de ketenbelangen vertegenwoordigen en verenigen.
  4. Sturen op resultaten en hoofdlijnen met aandacht voor details waar nodig. Naast het realiseren van het projectwerk binnen Slachtofferhulp Nederland is het een uitdaging om de verschillende definities van de ketenpartners te verenigen. Dat is mogelijk door zowel naar hoofdlijnen als details te kijken, om vervolgens te zoeken naar punten die aan elkaar geknoopt kunnen worden.
  5. Aandacht voor mensen. Centraal in de filosofie van Morgens staat sturen op de harde kant met oprechte aandacht voor de zachte kant. Door oprecht aandacht te hebben voor de mensen in de organisatie, de tijd te nemen om hen mee te nemen in de transitie en begrip te hebben voor eventuele weerstand, wordt de ambitie een gezamenlijk doel.

Het resultaat

De definitiefase is volledig afgerond, de plannen voor het project zijn bepaald en vastgelegd. In de realisatiefase is het BSN binnen Slachtofferhulp Nederland ingevoerd. Op 25 mei is de soft launch gestart voor een periode van 3 maanden. Tijdens deze periode testen de gebruikers het portaal. Bij een succesvolle soft launch staat een brede uitrol en doorontwikkeling van het portaal op de planning.

Naast deze resultaten aan de harde IT-kant stelt het project slachtoffers in staat om gedurende hun reis door de strafrechtketen overzicht te houden over hun zaak. Een mooi en belangrijk resultaat waar zowel Morgens als Slachtofferhulp Nederland enorm trots op zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak bij Slachtofferhulp Nederland? Neem dan contact op met Mark Elstgeest, partner bij Morgens.

E-mail

elstgeest@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 51086304

Call this number