Actueel / Zorg

Morgens helpt Fundis met nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen

13-10-2020 < 1 minutenJaleesa Goedhoop

Het zorglandschap en de wensen met betrekking tot seniorenhuisvesting zijn enorm aan het veranderen. Ouderen blijven vaak het liefst thuis wonen tot de gezondheid dit niet meer toelaat. Toenemende lasten, veranderende woonomgeving en een grotere afstand tot familie en vrienden, maken dat woonsituaties soms urgent of zelfs kritiek worden. Fundis ziet kansen om nieuwe woonzorgconcepten voor deze bevolkingsgroep aan te bieden en heeft Morgens gevraagd om mee te denken.

Morgens heeft een rapport opgesteld met een beschrijving van de specifieke doelgroepen en bijpassende woonzorgconcepten. Hiernaast heeft Fundis aan Morgens gevraagd om een financieel rekenmodel, waarmee zij per locatie een passende businesscase kunnen maken. Met een concreet uitgewerkt concept inclusief business case, kan Fundis in gesprek gaan met potentiële samenwerkingspartners om het plan te realiseren.

Lees de klantcase van Fundis

Het resultaat

Met alle verkregen informatie, gesprekken en analyses heeft Morgens het aanbod van Fundis uitgewerkt in een cafetariamodel dat het fundament is voor een eindrapport. Dit rapport is voor Fundis de basis voor het voeren van vervolggesprekken met gemeentes, investeerders en zorgverleners. Daarnaast helpt het rapport bij het vinden van een passend aanbod per locatie. Naast het eindrapport hebben we een rekenmodel ontwikkeld waarmee Fundis de invloed van bepaalde keuzes kan vaststellen.

Meer weten?

Lees meer over Fundis en de rol van Morgens in de klantcase, of bekijk andere klantcases!

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.

Bekijk alle artikelen
Interview

Ouderenzorg van Morgen: ruimte, vertrouwen en leiderschap

02-09-2019 < 1 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Onderzoek ‘De ouderenzorg van morgen’

09-10-2019 < 1 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Ouderenzorg vraagt om groter denken en kleiner doen

28-08-2019 5 minuten
Lees meer
Artikel

11 vragen die helpen om met jouw team aan de slag te gaan met de ouderenzorg van morgen

01-07-2021 3 minuten
Lees meer
Artikel

3 succesfactoren voor digitalisering in de ouderenzorg

25-08-2020 7 minuten
Lees meer
Artikel

7 lessen voor een succesvol visie- en strategietraject in de ouderenzorg

07-04-2022 4 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

De ouderenzorg kan veel beter gebruikmaken van data!

24-09-2020 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Doorbreek de ratrace in de ouderenzorg; stap 1 in de Lean transformatie

02-07-2021 4 minuten
Lees meer
Artikel

Doorbreek de ratrace in de ouderenzorg; vervolg in de Lean transformatie

17-09-2021 5 minuten
Lees meer
Artikel

Forse veranderingen in de ouderenzorg

08-06-2021 2 minuten
Lees meer
Interview

“Eerst digitaliseren, dan robotiseren”

20-03-2019 3 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper ‘De weg naar persoonsgericht werken in de ouderenzorg’

07-09-2021 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Zo helpt Lean ons uit de ratrace in de ouderenzorg

13-04-2021 3 minuten
Lees meer
Artikel

Sensire over de ouderenzorg van Morgen

20-09-2019 < 1 minuten
Lees meer