Actueel / Zorg

Morgens helpt Fundis met nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen

13-10-2020 < 1 minuutJaleesa Goedhoop

Het zorglandschap en de wensen met betrekking tot seniorenhuisvesting zijn enorm aan het veranderen. Ouderen blijven vaak het liefst thuis wonen tot de gezondheid dit niet meer toelaat. Toenemende lasten, veranderende woonomgeving en een grotere afstand tot familie en vrienden, maken dat woonsituaties soms urgent of zelfs kritiek worden. Fundis ziet kansen om nieuwe woonzorgconcepten voor deze bevolkingsgroep aan te bieden en heeft Morgens gevraagd om mee te denken.

Morgens heeft een rapport opgesteld met een beschrijving van de specifieke doelgroepen en bijpassende woonzorgconcepten. Hiernaast heeft Fundis aan Morgens gevraagd om een financieel rekenmodel, waarmee zij per locatie een passende businesscase kunnen maken. Met een concreet uitgewerkt concept inclusief business case, kan Fundis in gesprek gaan met potentiële samenwerkingspartners om het plan te realiseren. 

Lees de klantcase van Fundis

Het resultaat 

Met alle verkregen informatie, gesprekken en analyses heeft Morgens het aanbod van Fundis uitgewerkt in een cafetariamodel dat het fundament is voor een eindrapport. Dit rapport is voor Fundis de basis voor het voeren van vervolggesprekken met gemeentes, investeerders en zorgverleners. Daarnaast helpt het rapport bij het vinden van een passend aanbod per locatie. Naast het eindrapport hebben we een rekenmodel ontwikkeld waarmee Fundis de invloed van bepaalde keuzes kan vaststellen. 

Meer weten? 

Lees meer over Fundis en de rol van Morgens in de klantcase, of bekijk andere klantcases

Artikel

Rigoureuze digitale stappen hard nodig om zorg overeind te houden

10-09-2021 2 minuten
Lees meer
Artikel

Draagvlak creëren, buzzwoord of succesformule bij visieontwikkeling in de langdurige zorg?

10-09-2021 3 minuten
Lees meer
Event

Online bijeenkomst dashboards transitie waardegedreven zorg

10-09-2021 < 1 minuut
Lees meer
Interview

“Empowerment professional cruciaal voor duurzaamheid GGZ”

09-09-2021 6 minuten
Lees meer