Actueel / Zorg

Forse veranderingen in de ouderenzorg

08-06-2021 2 minutenJaleesa Goedhoop

De ouderenzorg gaat in de nabije toekomst fors veranderen. Vergrijzing, zorg thuis, netwerkzorg, preventie en technologie zijn enkele ontwikkelingen waar elke organisatie in de ouderenzorg mee te maken heeft of krijgt. Daarom vroegen wij ons af: hoe ziet de ouderenzorg eruit in 2030? 

Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen 

De uitdagingen van vandaag zijn zonder structurele verandering in kijken, denken en doen in 2030 nog vele malen groter. De toename van de zorgvraag aan de ene kant en de afname van het aantal beschikbare zorgprofessionals en mantelzorgers aan de andere kant, vraagt om acties vanuit verschillende invalshoeken.  

Om de steeds groter wordende zorgvraag op te vangen, moet er allereerst meer ingezet worden op netwerkzorg. Door nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals, lokale overheden en burgers is een maatschappij mogelijk waarin ouderen nog volop meedoen. Hiernaast is het noodzakelijk om de zorgvraag te beperken. Aandacht voor, en gericht inzetten van preventieve maatregelen en technologie is onmisbaar. Hier ligt ook een steeds toenemende verantwoordelijkheid voor zowel de individuen op leeftijd, als de maatschappij.  

Ouderenzorg anno 2030 

De ontwikkelingen in de ouderenzorg waren voor Morgens aanleiding om onderzoek te doen naar de ouderenzorg van morgen. De belangrijkste uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen hebben we in een praatplaat visueel zichtbaar gemaakt. Hierin staan twee vragen centraal: hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit en wat zijn de grootste uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen? Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: andere vormen van ouderenzorg, netwerkzorg en technologie en innovatie.

praatplaat

Bekijk hier de praatplaat

In een volgend artikel geven we je tips om met je team in gesprek te gaan over de uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Meer weten? 

Wil je meer weten over onze visie op de ouderenzorg van Morgen? Download dan ons onderzoek.

Als je van gedachten wilt wisselen over de uitdagingen bij jouw ouderenzorginstelling, neem dan contact op met Petra van Zeeland via vanzeeland@morgens.nl, tel: 071 – 3313 640.  

Artikel

Rigoureuze digitale stappen hard nodig om zorg overeind te houden

10-09-2021 2 minuten
Lees meer
Artikel

Draagvlak creëren, buzzwoord of succesformule bij visieontwikkeling in de langdurige zorg?

10-09-2021 3 minuten
Lees meer
Event

Online bijeenkomst dashboards transitie waardegedreven zorg

10-09-2021 < 1 minuut
Lees meer
Interview

“Empowerment professional cruciaal voor duurzaamheid GGZ”

09-09-2021 6 minuten
Lees meer