Actueel / Zorg

11 vragen die helpen om met jouw team aan de slag te gaan met de ouderenzorg van morgen

01-07-2021 3 minutenMarije Overbeek

In het vorige artikel, ‘Forse veranderingen in de ouderenzorg’ zijn we ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op weg naar de ouderenzorg van morgen. Deze ontwikkelingen hebben we in een praatplaat visueel zichtbaar gemaakt. In dit artikel geven we je handvaten voor de volgende stap, namelijk de aanpak om met je team in gesprek te gaan over de ouderenzorg van morgen. Ga vandaag al aan de slag.

Praatplaat als basis

De praatplaat vormt de basis voor het gesprek. Hierin is duidelijk weergegeven met welke onderwerpen en uitdagingen ouderenzorgorganisaties in de nabije toekomst te maken krijgen. Denk hierbij aan vergrijzing, zorg thuis, netwerkzorg, preventie en technologie. Herkent iedereen deze ontwikkelingen? Waar staan jullie nu? Wat ga je morgen anders doen? Allemaal vragen voor een goed gesprek.

Om het goede gesprek te voeren, stelden wij elf vragen op. Deze vragen prikkelen, inspireren en helpen bij het voeren van het dialoog in jouw team over de toekomst van de ouderenzorg, de kansen en de uitdagingen.

Hieronder staan een paar voorbeelden van de prikkelende vragen:

Van goede dialoog naar actie

De praatplaat in combinatie met de vragen op de dialoogkaart geven inzicht in de punten waarop je je als team of zelfs ouderenzorgorganisatie op wilt richten. Om te voorkomen dat de ideeën beperkt blijven tot ideeën maken wij bij Morgens gebruik van een A3. Het plan van aanpak, op het formaat van een A3, helpt je om kort en kernachtig o.a. de huidige situatie, de gewenste situatie en acties uit te werken. Dit A3 vormt enerzijds een stok achter de deur om morgen verder aan de slag te gaan met de ouderenzorg van de toekomst. Anderzijds is het een hulpmiddel om anderen mee te nemen in het verhaal van jou en jouw team.

Aan de slag met de dialoogkaart

Ook met jouw team in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg, de kansen en de uitdagingen? Download onze dialoogkaart met 11 vragen!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Grote structurele verandering, stel je visie op of bij

Mogelijk komen jullie tot de conclusie dat er behoefte is aan meer verbreding en verdieping. Dat er een structurele verandering in kijken, denken en doen nodig is om de onderwerpen en uitdagingen van de ouderenzorg van morgen aan te pakken. Zo’n structurele verandering bereik je niet in een middagsessie met betrokkenen. Hier is een visietraject voor nodig.

In het artikel ‘Met een duidelijke visie klaar voor de toekomst in de langdurige zorg‘ gaan we dieper in op de vijf stappen bij Morgens om een visietraject vorm te geven. Bij de eerste twee stappen geeft de praatplaat en de elf prikkelende vragen een goede basis voor het gesprek.

  • De eerste stap in een visietraject is een SWOT-analyse. Een SWOT-analyse geeft inzicht in de belangrijkste sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threaths) van de organisatie. Bij deze analyse is het van grote meerwaarde om de praatplaat en de vragen erbij te pakken. Bespreek met je organisatie wat jullie sterktes en zwaktes zijn en waar jullie kansen en uitdagingen zien o.b.v. de onderwerpen uit de praatplaat en vragen.
  • Ook bij de tweede stap in het visietraject, de ‘Future search en scenario’s’ zijn de praatplaat en de vragen goed in te zetten. Tijdens deze Future search en het opstellen van ambitieuze en realistische scenario’s krijgt de organisatie een beter beeld van wat mogelijke ontwikkelingen (die in de praatplaat staan en waar de SWOT-analyse focus op heeft aangebracht) betekenen voor jullie dienstverlening.

Wordt vervolgd

In ons volgende artikel gaan we dieper in op het creëren van draagvlak voor visie in ouderenzorgorganisaties. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Als je van gedachten wilt wisselen over de uitdagingen bij jouw ouderenzorginstelling, neem dan contact op met Petra van Zeeland via vanzeeland@morgens.nl.

Interessante downloads

Ga aan de slag met de praatplaat en de dialoogkaart. Meer lezen? Download dan ons onderzoek naar de ouderenzorg van Morgen, of lees verder met onze whitepapers op Zorgvisie.

Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer
Event

Terugblik webinar zorgambities realiseren: van strategie tot executie

13-02-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Minder administratie lasten in de zorg: in gesprek met Evean en Icare

05-02-2024 < 1 minuten
Lees meer