Actueel / Onderwijs

Kijk het webinar terug over Leven Lang Ontwikkelen

15-12-2021 2 minutenKoen Janmaat

Dinsdag 14 december organiseerden we het webinar over ‘Leven Lang Ontwikkelen: wat brengt de toekomst?’ Tijdens het webinar gingen Son Burgers (de Haagse Hogeschool), Sander van Ipenburg Grijpma (mboRijnland) en Radboud Dam (Hogeschool van Amsterdam) onder leiding van partner Koen Janmaat met elkaar in gesprek. 

Aan de hand van stellingen als “Leven Lang Ontwikkelen zit nog in de fase van een hype”, “Alle instellingen zijn het LLO-wiel aan het uitvinden en dat is maar goed ook” en “Hogescholen en universiteiten zijn wendbaar genoeg om in te spelen op de opleidingsvragen uit het werkveld”, wisselden de experts met elkaar van gedachten. Hierbij mocht ook het publiek van zich laten horen.  Dit leverde een aantal interessante inzichten op.

Een aantal uitspraken:

“De fase is voorbij van het zoeken naar: wat moet of kun je doen met LLO.” – Sander van Ipenburg Grijpma 

“Het wiel uitvinden is niet zo slecht. Je hebt regionale proeftuinen nodig om te kunnen innoveren en daarvan te leren.” – Radboud Dam

“LLO gaat de krapte op de arbeidsmarkt niet perse oplossen. Er wordt in dat verband teveel naar het onderwijs gekeken alsof dat de sleutel is. De basis moet wisselwerking met het werkveld zijn.” – Son Burgers 

Kijk nu naar het webinar 'Leven Lang Ontwikkelen: wat brengt de toekomst?'

Kon je niet bij het webinar aanwezig zijn, of wil je de interessante discussies nog eens terugluisteren? Dat is geen enkel probleem. We hebben het webinar voor je opgenomen zodat je het (nog eens) kunt bekijken.

Hoofdpunten uit het webinar over Leven Lang Ontwikkelen

We hebben de interessantste stellingen en quotes van de experts samengevat in een praatplaat. Zo kun je deze nog eens rustig nalezen.

Over de sprekers

Radboud Dam. Beleidsadviseur Flexiblisering bij OCW, Programmaleider FastSwitch bij Vereniging Hogescholen, Programmaleider Leven Lang Ontwikkelen en Flexibilisering Hogeschool van Amsterdam. Aanjager van LLO zowel binnen de Hogeschool van Amsterdam als landelijk.

Son Burgers. Directeur van de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport & Programmadirecteur Leven Lang Ontwikkelen bij de Haagse Hogeschool. Daarnaast intensief betrokken bij de pilot flexibilisering.

Sander van Ipenburg Grijpma. Directeur Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Contractonderwijs/LLokaal. Initiatiefnemer www.llokaal.nl

Van gedachten wisselen?

Wil je van gedachten wisselen over Leven Lang Ontwikkelen? Neem dan contact op met Koen Janmaat, Marjet de Vries of Stef Smits.

Koen Janmaat

janmaat@morgens.nl

Send an E-mail

Marjet de Vries

devries@morgens.nl

Send an E-mail

Stef Smits

smits@morgens.nl

Send an E-mail

Meer over Leven Lang ontwikkelen

De aanleiding voor het webinar was serie gesprekken met onderwijsinstellingen en het werkveld over een Leven Lang Ontwikkelen. Hierbij keken we zowel naar ontwikkelingen voor de komende vijf tot tien jaar als naar de successen en uitdagingen van vandaag.

Meer lezen?

Lees de interviews die we hebben gedaan met Radboud Dam, Son Burgers en Sander van Ipenburg Grijpma over Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Bekijk alle artikelen
Interview

Over 10 jaar bewandelt iedere student een persoonlijk leerpad

14-07-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Leven Lang Ontwikkelen is over 10 jaar een gemeengoed

20-05-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Centraal bundelen deeltijdonderwijs biedt geweldige mogelijkheden

28-10-2021 5 minuten
Lees meer
Interview

In de toekomst stelt een medewerker een diploma samen uit behaalde praktijkbewijzen

11-08-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Diplomadenken in zekere zin achterhaald, maar toch ook niet helemaal

04-08-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Leven Lang Ontwikkelen bij ROC TOP

14-12-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Een Leven Lang Ontwikkelen bij mboRijnland

01-05-2020 3 minuten
Lees meer