Actueel / Onderwijs

Een Leven Lang Ontwikkelen bij mboRijnland

01-05-2020 3 minutenKoen Janmaat

Leven Lang Ontwikkelen is een term die rond gonst in onderwijsland. Veel onderwijsinstellingen willen ermee aan de slag of zijn er al volop mee bezig. Zo ook mboRijnland dat de ambitie heeft om een Leven Lang Ontwikkel Knooppunt te zijn in een Lerend Regionaal Netwerk. Met centra voor innovatief vakmanschap waarbij hybride leren (praktijk en theorie) en gepersonaliseerd leren centraal staan. Morgens-partner Koen Janmaat sprak met Sander van Ipenburg Grijpma, directeur Contractonderwijs & Leven Lang Ontwikkelen van mboRijnland, over hoe mboRijnland een Leven Lang Ontwikkelen vormgeeft en op de kaart zet.

In gesprek met Sander van Ipenburg Grijpma

Bekijk het interview met Sander van Ipenburg Grijpma, directeur Contractonderwijs & Leven Lang Ontwikkelen bij mboRijnland.

Een verschuiving van onze maatschappelijke functie: van het opleiden van 16 tot 20 jarigen naar het opleiden van 16 tot 80 jarigen

De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo. Door technologische ontwikkelingen komen er nieuwe banen bij terwijl andere banen verdwijnen. Genoeg redenen dus om te investeren in een leven lang ontwikkelen. mboRijnland ziet dat het belangrijk is om in te spelen op deze ontwikkelingen en past zich erop aan. “Leven Lang Ontwikkelen behoort formeel tot onze taken. Daarnaast biedt het ons veel kansen,” vertelt Sander. “Door hierop in te zetten trekken we veel nieuwe studenten aan. Dit kunnen starters, herstarters en doorstarters zijn. Zo hebben we studenten die het onderwijssysteem al dan niet met een diploma hebben verlaten en toch een andere opleiding willen, maar ook studenten die op latere leeftijd besluiten om zichzelf verder te ontwikkelen, bij- en om te scholen. Alles met het oog op de toekomst.”

In transitie naar een Leven Lang Ontwikkelen organisatie: een hele omschakeling

Van een traditionele mbo naar een Leven Lang Ontwikkelen organisatie is een hele omschakeling. Zo’n omschakeling vergt tijd en is niet van de een op de andere dag afgerond. mboRijnland heeft hier al flinke slagen in gemaakt.  Sander vertelt: “Toen ik in dienst kwam bij mboRijnland bestond er al een ‘Kwaliteitsagenda’. Met daarin twee belangrijke onderdelen: de basis op orde en de ontwikkeling van persoonlijke leerlijnen met hybride (praktijk en theorie) onderwijs. Aansluitend was er een visie om tot een Lerend Regionaal Netwerk uit te groeien. Het Lerend Regionaal Netwerk krijgt vorm met verschillende “‘Centra voor Innovatief Vakmanschap’ waarbij hybride leren en gepersonaliseerd leren centraal staan.”

Samenwerkingsverbanden met het werkveld

Sander gaat door: “Met verschillende soorten samenwerkingsverbanden versterken we de samenwerking met het werkveld. Hierdoor kunnen we ons onderwijsaanbod actueler maken, omdat we beter weten waar behoefte aan is. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met verschillende ziekenhuizen.”
“En we doen meer,” gaat Sander enthousiast verder. “Door onze focus op Leven Lang Ontwikkelen hebben we de mogelijkheid om het onderwijs flexibeler te maken; meer hybride (samenspel theorie en praktijk) en opgebouwd uit modules. Iedere deelnemer aan ons onderwijs kan vervolgens modules kiezen die passen bij zijn of haar leerbehoefte. Zo bepaalt iedereen zijn of haar persoonlijke leerroute.”
“Als mboRijnland willen we een ‘Leven Lang Ontwikkel (LLO) Knooppunt’ zijn van kennis en opleiden. Samen met anderen willen we groeien naar een Lerend Regionaal Netwerk. Een plek in de regio (zowel fysiek als digitaal) waar o.a. kennisinstellingen, publieke organisaties (overheden, zorginstellingen) en bedrijfsleven betrokken bij zijn.”

Hoe organiseert mboRijnland dit? De succesfactor: onderwijs bij de onderwijsteams

“Een belangrijk uitgangspunt bij ons – en ik geloof ook dat dit de sleutel is tot succes – is dat ons Contract / Leven Lang Ontwikkelen onderwijs –  wordt ontwikkeld en gegeven door de onderwijsteams in de bestaande organisatie. Wij hebben dus geen aparte afdeling opgericht die hierin voorziet. Wel hebben we een aparte tak opgericht (waar Sander directeur van is) om dit onderwijs in de markt te zetten. Dit doen wij door relaties te onderhouden met het werkveld (accountmanagement) en door zowel fysiek als digitaal een shop, het LLO Knooppunt, te faciliteren waar toekomstige studenten onderwijs kunnen kiezen. Zo zijn we slagvaardig en kan iedereen doen waar hij of zij goed in is.”

Meer weten?

Meer weten over Leven Lang Ontwikkelen of de reis van mboRijnland? Neem contact op met Koen Janmaat.

Artikel

De veranderopgave naar een betere onderwijslogistiek met RPA

07-12-2023 2 minuten
Lees meer
Interview

Morgens ondersteunt De Haagse Hogeschool in de pilot Microcredentials

01-12-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: de strategie voor een succesvolle transformatie

31-10-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: een case study van de Universiteit van Amsterdam

03-08-2023 3 minuten
Lees meer