Actueel / Data

Het verschil tussen datagedreven sturen en datagedreven veranderen

31-03-2022 3 minutenPako de Lange

Het is misschien niet de vraag die jij je iedere ochtend stelt als je wakker wordt of wanneer je op maandagochtend jouw eerste teammeeting hebt, maar wel een waarvan het antwoord goed is om in jouw achterhoofd te houden: wat is het verschil tussen datagedreven sturen en datagedreven veranderen? Na het lezen van deze blog heb jij duidelijk wat de verschillen zijn en vraag jij je hopelijk vaker af: sturen of veranderen wij eigenlijk al datagedreven?

Datagedreven sturen

Als organisatie heb je doelen die in meer of mindere mate zijn vastgelegd in strategische en tactische documenten, zoals de missie & visie, het meerjarenplan en het jaarplan. Het opstellen van deze documenten kan best wat voeten in de aarde hebben. Er moet consensus zijn over de koers, cohesie over de teamplannen heen en diverse kpi’s moeten SMART geformuleerd zijn. Vervolgens moet op operationeel niveau zo geprioriteerd worden dat deze plannen maximaal gerealiseerd worden. Dit gaat niet altijd goed. Zeker als er nog weinig gebruik wordt gemaakt van data. Je hoort in deze situaties uitspraken langskomen zoals:

  • We hebben onvoldoende inzicht in de huidige stand van zaken;
  • We maken nog te veel beslissingen op basis van onderbuik;
  • Het is altijd een verrassing of we uiteindelijk onze doelen hebben behaald.

Datagedreven sturen heeft als doel om iets te verbeteren wat organisaties vaak al doen, namelijk het sturen op eerder geformuleerde doelen. Het komt vaak voor dat er data aanwezig zijn waar nog weinig mee wordt gedaan. Door deze data te gebruiken krijg je als organisatie meer grip op de voortgang van jouw doelen. Het belangrijkste voordeel van datagedreven sturing is dat organisaties vaak eerder in staat zijn om te signaleren wat beter kan en sneller de onderliggende oorzaken en passende oplossingsrichtingen achterhalen. Rode cijfers of dalende trendlijnen in dashboards kunnen, wanneer ze vragen om verbeterinitiatieven, aanleiding zijn voor datagedreven verandering.

Datagedreven verandering

Zoals hierboven omschreven herkennen organisaties die sturen op basis van data beter en sneller knelpunten en vinden zij eerder de onderliggende oorzaken. Deze organisaties vergroten de kans dat zij tijdig ontdekken dat hun klanten bijvoorbeeld erg ontevreden zijn. Organisaties die daarnaast ook op een datagedreven manier veranderen vergroten de kans dat zij daadwerkelijk met de juiste oplossingen voor deze klanten komen. Deze organisaties gebruiken data voor aanvullende probleemanalyses en mogelijke oplossingsrichtingen. Voorbeelden van uitspraken die hinten op een datagedreven veranderaanpak zijn:

  • Ons dienstverleningsniveau moet omhoog;
  • De kwaliteit van dit product moet omhoog;
  • We willen onze werkprocessen efficiënter inrichten.

Bij datagedreven verandering is het beginpunt een verbeterwens waar verdere invulling aan gegeven moet worden. Of data kan worden ingezet om tot scherpere probleemdefinities te komen en tot effectievere oplossingen hangt uiteraard af van de situatie. In het eerder gegeven voorbeeld van ontevreden klanten past de datagedreven veranderaanpak goed als de organisatie klantdata heeft of bereid is deze te verzamelen. Zo zouden ze erachter kunnen komen dat hun klant met name de reactietijd op mailtjes te lang vindt en na een analyse op de mailbox blijkt dat de lange reactietijd voornamelijk zit in de mailtjes die op dinsdagmiddag binnenkomen. Het opschalen van de capaciteit op woensdag of het bouwen van een chatbot zouden dan oplossingen kunnen zijn.

Het verschil tussen datagedreven sturen en datagedreven veranderen samengevat

Datagedreven sturing is het sturen op basis van verzamelde en geanalyseerde data. Het is een permanente bezigheid die helpt om grip te houden op de voortgang op de gestelde doelen. Datagedreven verandering is het veranderen van samenwerking, werkprocessen, dienstverlening, producten, etc. met behulp van de inzichten die de verzamelde en geanalyseerde data brengen. Het is een tijdelijke maar terugkerende bezigheid voor steeds veranderde knelpunten of kansen.

Meer weten?

Wil je meer weten over datagedreven werken bij jouw organisatie? Pako de Lange gaat er graag met jou over in gesprek.

Meer lezen?

Lees meer over datagedreven werken.

Bekijk alle artikelen
Interview

Datagedreven werken binnen gemeenten: In gesprek met Jos Maessen

14-04-2020 4 minuten
Lees meer
Artikel

Datagedreven werken in een regionaal zorgnetwerk

08-06-2021 5 minuten
Lees meer
Interview

De 4 D’s van gemeente Veenendaal: zo werken zij datagedreven

28-03-2022 5 minuten
Lees meer
Artikel

5 Succesfactoren voor datagedreven werken binnen de gemeente

26-11-2020 4 minuten
Lees meer
Artikel

De Haagse Hogeschool zet in op datagedreven werken

17-05-2021 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Dit kan datagedreven werken in het onderwijs voor jou doen

11-11-2020 3 minuten
Lees meer
Artikel

Steeds meer organisaties starten met datagedreven werken

24-01-2022 2 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

De ouderenzorg kan veel beter gebruikmaken van data!

24-09-2020 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Drie tips om te bouwen aan het vertrouwen in data

25-09-2019 3 minuten
Lees meer
Interview

Geen woorden maar data

27-03-2020 2 minuten
Lees meer
Artikel

Hoe datavolwassen is jouw organisatie?

13-08-2020 2 minuten
Lees meer