Actueel / Onderwijs

Dit kan datagedreven werken in het onderwijs voor jou doen

11-11-2020 3 minutenLianka Bruijnen

Hogere onderwijsinstellingen zitten op een schat aan data. Zeker nu onderwijs steeds meer digitaal plaatsvindt en steeds meer informatie wordt vastgelegd in informatiesystemen. De praktijk wijst uit dat vaak maar een klein deel van de potentie van deze data ook daadwerkelijk wordt benut. Zonde!

De inzichten uit de data kunnen namelijk bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het besparen van kosten. Denk hierbij aan minder studie-uitval door actieve monitoring van het leergedrag van de studenten, of het verbeteren van de ondersteunende processen door het inzichtelijk maken van procesprestaties. In deze blog licht ik toe wat datagedreven werken in het onderwijs kan betekenen.

Op koers van het instellingsplan door datagedreven werken

Eens in de vijf of zes jaar wordt de koers en richting van de instelling bepaald en in het instellingsplan vastgelegd. Op basis hiervan bepalen faculteiten of opleidingen hun doelen en varen zo apart, maar toch gezamenlijk naar die stip op de horizon. De cijfers helpen je om op koers te blijven wanneer je doelen vertaalt naar meetbare subdoelen en deze in het dagelijkse werk terug laat komen. Door middel van dashboards houdt je continu zicht op deze prestaties. Data die een goede signalering geven zijn bijvoorbeeld:

  • het slagingspercentage van studenten;
  • de wachttijden bij de studieadviseur;
  • het aantal meldingen bij de front office;
  • het verzuimpercentage bij medewerkers.

Continue monitoring van deze cijfers draagt bij aan het tijdig bijsturen en het voeren van de juiste gesprekken in werkoverleggen. Daarnaast, en niet geheel onbelangrijk, kunnen we op basis van de data ook stilstaan bij de successen die zijn behaald.

Studiesucces bevorderen met studiedata

Ook kunnen we data inzetten om onderwijs te verbeteren en de studenten actief te begeleiden naar succesvolle voltooiing van hun studie. Hier komen we ook wel in de wereld van student of learning analytics terecht. Verschillende indicatoren kunnen aangeven hoe een student vordert in de studie. Deze indicatoren zijn vaak al uit de huidige systemen te halen. Denk hierbij aan de behaalde cijfers, aanwezigheid en verzuim. Je kunt ook nog een stap verder gaan door te onderzoeken hoe studieresultaten worden beïnvloed door het aantal keer dat men inlogt op blackboard, de afstand tussen het woonadres en de collegezaal of de taalvaardigheid van de student.

Als we deze indicatoren monitoren en signaalwaardes bepalen, kunnen we eerder ingrijpen. Acties die we dan ondernemen zijn bijvoorbeeld het plannen van gesprekken met een studieadviseur of het organiseren van bijlessen. Ook hier geldt: start met het monitoren en maak het onderdeel van het dagelijks, wekelijks of maandelijks gesprek.

In een video laat California State University goed zien hoe zij data inzetten om het studiesucces van hun studenten te verhogen. Op basis van de cijfers kunnen zij actief ingrijpen en het gat verkleinen tussen de slagingspercentages van studenten uit families met een lager vermogen.

Bron: www.dashboard.csuprojects.org/rethinkingthegap/

Bedrijfsvoering optimaliseren met goed gebruik van data

Als laatste kunnen we data gebruiken om de bedrijfsvoering te optimaliseren en zo kosten te besparen. Een voorbeeld is het automatiseren van processen. Veel van de taken die worden gedaan kunnen worden geautomatiseerd omdat we digitaal werken en daarmee veel data opslaan. De computer kan stromen van data herkennen en taken automatiseren. Niet alleen zorgt dit voor een duidelijke versnelling en een verlichting van de werkdruk bij het personeel, het zorgt ook voor een grote vermindering van fouten in het werk.

Ook kunnen we op basis van data voorspellingen gaan doen over de toekomst. Met deze slimme voorspellingen kun je vroeg anticiperen op bijvoorbeeld groei in de studentaantallen en daar eerder acties op ondernemen.

Begin met het inzicht in jouw data

Kortom, datagedreven werken in het onderwijs helpt enerzijds om koers te houden op de einddoelen, stil te staan bij de behaalde successen en om bij te sturen waar nodig. Anderzijds helpt data om als onderwijsinstelling actief bij te dragen aan het verhogen van studiesucces van jouw studenten en het optimaliseren van je bedrijfsvoering. Begin daarom met het inzichtelijk maken van de data die je ter beschikking hebt, en zet dan de stappen om de potentie hiervan meer te benutten.

Meer weten over datagedreven werken in het onderwijs?

Deze blog is de eerste in een reeks over datagedreven werken in het onderwijs. De komende tijd nemen wij je verder mee in de transformatie naar datagedreven werken in het onderwijs. Welke veranderkundige stappen komen hier zoal bij kijken? En hoe richt je dit technisch goed in?
Wil je nu al meer weten of heb je zelf al goede ervaringen die je graag met ons deelt? Neem contact op met Lianka Bruijnen via bruijnen@morgens.nl.

Meer weten over datagedreven werken in het onderwijs?

Deze blog is de eerste in een reeks over datagedreven werken in het onderwijs. De komende tijd nemen wij je verder mee in de transformatie naar datagedreven werken in het onderwijs. Welke veranderkundige stappen komen hier zoal bij kijken? En hoe richt je dit technisch goed in?
Wil je nu al meer weten of heb je zelf al goede ervaringen die je graag met ons deelt? Neem contact op met Lianka Bruijnen.

Meer lezen?

Lees meer over datagedreven werken in het onderwijs.

Bekijk alle artikelen
Interview

Aan de slag met data in het onderwijs: toelatingen

01-03-2021 2 minuten
Lees meer
Artikel

De Haagse Hogeschool zet in op datagedreven werken

17-05-2021 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Dit kan datagedreven werken in het onderwijs voor jou doen

11-11-2020 3 minuten
Lees meer
Artikel

Drie data-valkuilen: hoe kun je ze omzeilen?

26-08-2019 3 minuten
Lees meer
Artikel

Drie tips om te bouwen aan het vertrouwen in data

25-09-2019 3 minuten
Lees meer
Artikel

Hoe datavolwassen is jouw organisatie?

13-08-2020 2 minuten
Lees meer