Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Morgens helpt het onderwijs aan Vooruitgangskracht

De onderwijswereld verandert. Universiteiten en hogescholen hebben te maken met trends, zoals blended learning, ‘leven lang leren’ en digitalisering. Ook het verhogen van studiesucces is een belangrijk thema. Daarnaast gaat het in het hbo over professionalisering, teamvorming, eigenaarschap, werkdruk en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. 

Morgens begeleidt onderwijsinstellingen bij deze veranderingen door:

  • Samen te werken aan een Continu Verbeteren-cultuur;
  • Wendbaarheid en flexibiliteit te vergroten met Scrum en Agile.

Het speelveld van het onderwijs past bij Morgens, omdat dit speelveld betrekking heeft op zowel organisatorische aspecten als op de medewerkers. De houding en het gedrag van medewerkers ten aanzien van de bovengenoemde trends en ontwikkelingen, is cruciaal om de organisatorische veranderingen binnen hun markt te bewerkstelligen.

Morgens heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij  Lean transities, bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht en Saxion Hogescholen.  Morgens is tevens preferred supplier van de Haagse Hogeschool. Lees meer over Lean transities in ons Morgens magazine.

Samen werken aan een Continu Verbeteren-cultuur

Morgens begeleidt voor diverse organisaties transitietrajecten gericht op Continu Verbeteren (Lean Six Sigma). Ons doel daarbij is: elke dag slimmer, beter en anders. 

Continu Verbeteren draait binnen Morgens om drie onderdelen:

  • Lean leiderschap: Sterk leiderschap is de basis van een succesvolle Lean-transitie;
  • Lean in projecten: Projectmatig en op feiten gebaseerd naar processen leren kijken en zo (oorzaken van) knelpunten identificeren en oplossen;
  • Lean in teams: Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen deel van het proces en werken aan een optimale samenwerking met andere teams.

De resultaten die hiermee behaald worden zijn voor alle partijen een verbetering. De medewerkers werken veel prettiger en efficiënter. De studenten, collega-docenten en andere betrokkenen ervaren steeds beter onderwijs, heldere communicatie en een betere verhouding tussen belasting en belastbaarheid van de medewerker. Lees meer over de Lean transitie van het Service Center Informatie van Saxion Hogescholen

Wendbaarder en flexibeler met Scrum en Agile

Snel en effectief kunnen veranderen - wendbaar zijn - speelt ook in het onderwijs. De wereld om ons heen verandert snel en om meerwaarde te creëren voor studenten, moet het onderwijs aangesloten blijven. Organisaties die wendbaar en flexibel zijn, leren continu en halen op die manier het beste uit zichzelf.

Morgens helpt onderwijsinstellingen door teamcoaching en teamsamenwerking, en werkt iteratief aan veranderingen. Daarbij maakt Morgens gebruik van vier Agile principes: 1) De klant is en blijft heel dichtbij, 2) Fouten maken mag, leren moet, 3) Teams hebben energie en focus, 4) Get things done: aan de slag! 

De consultants van Morgens begeleiden projectgroepen, operationele teams en MT’s bij het effectief vergaderen, het sturen op resultaten en het uitoefenen van hun rol. In onze aanpak onderscheiden wij de volgende onderdelen:

  • Scrum en Agile in projecten en programma’s;
  • Coaching en begeleiding op de werkvloer;
  • Agile leiderschapstraining en leidinggeven aan een wendbare organisatie.

Morgens zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen blijven voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van hun studenten. Door te werken aan zowel de veranderkant als aan de organisatorische kant, leren we organisaties om zichzelf continu te blijven verbeteren.

Meer weten over onze aanpak binnen het onderwijs? Bel of mail Koen Janmaat, partner Morgens: telefoon 071-3313 640, janmaat@morgens.nl.

Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens