Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten
Overheid

Morgens begeleidt samenwerking Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten in sociaal domein

Terwijl de coronacrisis voortduurt, vinden transformaties in het sociaal domein plaats. Financiële uitdagingen, regionale samenwerkingen en complexiteit van vraagstukken maken het gemeenten niet gemakkelijk om goede zorg en ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Partnerschap tussen overheden is nodig omdat er de komende jaren nog veel knelpunten én kansen zijn om samen opgavegericht aan te pakken.

Scan Sociaal Domein

Morgens voerde op verzoek van Ministerie BZK het traject Scan Sociaal Domein uit, waarin met vele gemeenten en stakeholders is gesproken over de uitdagingen. Daarnaast beoogde BZK in dit traject de verbinding met gemeenten te versterken. Ook zijn vele praktijkverhalen van gemeenten op actuele thema’s in beeld gebracht, die helpen bij de interbestuurlijke advisering door BZK.

In dit traject onderzochten we samen de volgende vragen:

  • In hoeverre kunnen gemeenten integraal uitvoering geven aan alle taken in het sociaal domein?
  • Wat zijn knelpunten, opgaven en kansen voor de komende Kabinetsperiode?
  • Welke inzet verwachten gemeenten van BZK?

Het resultaat

Gedurende het interactieve traject hebben we veel inhoudelijke input opgehaald en meer verbinding bereikt tussen BZK en gemeenten. Concreet heeft het geleid tot de presentatie van een interne rapportage, die uitgebreid is besproken met alle deelnemers.

“Het proces van de Scan Sociaal Domein heeft ons team aanvullende inzichten gegeven over voor welke maatschappelijke opgaven gemeenten staan en hoe zij de interbestuurlijke samenwerking ervaren. Daarnaast hebben de gemeenten ons waardevolle input gegeven voor welke rol BZK hierin zou kunnen spelen.”

Annelies van Eekelen Adviseur interbestuurlijke relaties bij Ministerie van BZK, afdeling Bestuur & Advisering

Tijdens een grote online bijeenkomst was er veel herkenning bij gemeenten over de uitkomsten. Als belangrijke opgave voor de komende jaren noemden  gemeenten onder ander de integrale uitvoering in het sociaal domein. Tevens heeft BZK door dit traject meer zicht op welke inzet deze gemeenten van hen vragen in het sociaal domein. De gerealiseerde verbinding tussen BZK en de betrokken gemeenten krijgt nu inmiddels verder vorm.

Meer weten?

In de klantcase lees je meer over de vraag, onze aanpak en welke resultaten we hebben bereikt. Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Louise Henderickx, senior consultant bij Morgens (e-mail: henderickx@morgens.nl).

Meer over deze case
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens