Actueel / Onderwijs

Onderwijslogistiek: van buiten naar binnen denken

08-10-2019 2 minuten

Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen in de ouderenzorg

Door onder meer de vergrijzing, toenemende zorgkosten en technologische ontwikkelingen zal de ouderenzorg drastisch veranderen. Morgens deed onderzoek naar ontwikkelingen in de ouderenzorg en hoe zorgorganisaties zich hierop kunnen voorbereiden.

Onderzoek 'de ouderenzorg van morgen'

Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af. Veranderingen op het gebied van technologie, de wijze van zorg verlenen en de inzet van medewerkers. Deze veranderingen zijn noodzakelijk omdat:

 • De levensverwachting blijft toenemen. De verwachting is dat in 2040 een kwart van de Nederlanders 65-plusser is.
 • De financierbaarheid van de zorg twijfelachtig is. Bij ongewijzigd beleid en uitvoering stijgen de uitgaven voor zorg in 2040 tot 174 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.
 • De vergrijzing leidt tot een toename van de zorgvraag op alle gebieden.

Onderzoek ‘de ouderenzorg van morgen’

Deze ontwikkelingen waren voor Morgens aanleiding om onderzoek te doen naar de ouderenzorg van morgen. In ons onderzoek staan drie vragen centraal:

 • Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen op de weg naar de ouderenzorg van morgen?
 • Wat kunnen zorgorganisaties doen om bij te dragen aan de ouderenzorg van morgen?

Thema’s en actielijnen

Het antwoord op deze vragen hebben we samengevat in zes thema’s die de ouderenzorg over 10 jaar beschrijven. Vervolgens hebben we de belangrijkste uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen op een rij gezet en vertaald naar vijf actielijnen waar ouderenzorgorganisaties nu al zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Onderwerpen die aan bod komen in de publicatie zijn onder meer:

 • Meer zorg in de regio, georganiseerd door netwerkzorg;
 • Het ontwikkelen van andere woonvormen;
 • Meer en langer zorg thuis wordt belangrijker en technologie gaat dit mogelijk maken;
 • Kwaliteit van leven staat centraal in de benadering van ouderen;
 • Eigen verantwoordelijkheid van ouderen.

Deze publicatie is tot stand gekomen door literatuuronderzoek, interviews met bestuurders en andere belangrijke personen in de ouderenzorg, en een enquête onder managers en medewerkers van ouderenzorgorganisaties.

Download de publicatie

Download de resultaten van het onderzoek naar de ouderenzorg van morgen door te klikken op de onderstaande link.

Interview

Een Leven Lang Ontwikkelen met Post Academisch Onderwijs in de Techniek bij het PAOTM

19-07-2022 4 minuten
Lees meer
Interview

Stef en Jesse kijken terug op hun overstap van het onderwijs naar consultancy bij Morgens

28-06-2022 5 minuten
Lees meer
Artikel

Kijk het webinar terug over Leven Lang Ontwikkelen bij universiteiten

20-05-2022 < 1 minuut
Lees meer
Interview

Over 10 jaar is onderwijs voor professionals een integraal onderdeel van onze universiteit

17-05-2022 7 minuten
Lees meer