Actueel / Onderwijs

Hogeschool Inholland verbindt en verdiept samenwerking

04-10-2018 < 1 minuut

Morgens heeft de stafdienst FB&C van hogeschool Inholland begeleid om de strategische visie en missie verder tot leven te laten komen. Door het hechter verbinden van de missie, visie en identiteit van de stafdienst én het verbeteren van de interne samenwerking, zijn stappen gezet waardoor woorden op papier zijn omgezet naar acties in de praktijk.

Beste dienstverlening als uitgangspunt

FB&C was op zoek naar een hechtere verbinding en betere samenwerking op verschillende niveaus. Het doel was een betere aansluiting tussen de missie, visie en identiteit van de stafdienst. Zowel binnen als buiten de afdeling is bekeken hoe de samenwerking kan worden verbeterd.

De sleutelvraag daarbij was: hoe kan FB&C vanuit hechte verbindingen en samenwerkingen de beste dienstverlening bieden aan studenten en andere opdrachtgevers?

Om deze vraag te beantwoorden, is Morgens in workshops aan de slag gegaan op verschillende niveaus: de professional, het team en de organisatie.

“De verdieping op persoonlijk vlak leidde ook tot verdieping van de functionele samenwerking.”

Mooie verbeterslagen

De basis binnen de stafdienst FB&C was al goed. Maar de verbindingen zijn gedurende het traject hechter geworden en de samenwerking is op alle niveaus verbeterd. Zo handelt FB&C steeds meer vanuit een gezamenlijk gedragen strategie, visie en missie. De andere organisatieonderdelen weten daarnaast steeds beter wat ze aan FB&C hebben.

Raoul Tirtosentono, consultant bij Morgens: “Het was mooi om te zien dat een functioneel goed werkend managementteam een betere persoonlijke verbinding met elkaar kreeg.” Elyan Zegers, stafhoofd FB&C vult aan: “De verdieping op persoonlijk vlak leidde ook tot verdieping van de functionele samenwerking. Door vanuit de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan, waren we in staat om mooie verbeterslagen te initiëren.”

Lees de klantcasus van hogeschool Inholland

Interview

Diplomadenken in zekere zin achterhaald, maar toch ook niet helemaal

04-08-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Over 10 jaar bewandelt iedere student een persoonlijk leerpad

14-07-2021 7 minuten
Lees meer
Interview

Agile Transitie samenwerkingsverband UvA, HvA en Universiteit Leiden

29-06-2021 3 minuten
Lees meer
Artikel

Wat zie je in een Lean onderwijsorganisatie: constante focus op kwaliteit en leren

24-06-2021 3 minuten
Lees meer