Actueel / Onderwijs

Hogeschool Inholland verbindt en verdiept samenwerking

04-10-2018 < 1 minuut

Morgens heeft de stafdienst FB&C van hogeschool Inholland begeleid om de strategische visie en missie verder tot leven te laten komen. Door het hechter verbinden van de missie, visie en identiteit van de stafdienst én het verbeteren van de interne samenwerking, zijn stappen gezet waardoor woorden op papier zijn omgezet naar acties in de praktijk.

Beste dienstverlening als uitgangspunt

FB&C was op zoek naar een hechtere verbinding en betere samenwerking op verschillende niveaus. Het doel was een betere aansluiting tussen de missie, visie en identiteit van de stafdienst. Zowel binnen als buiten de afdeling is bekeken hoe de samenwerking kan worden verbeterd.

De sleutelvraag daarbij was: hoe kan FB&C vanuit hechte verbindingen en samenwerkingen de beste dienstverlening bieden aan studenten en andere opdrachtgevers?

Om deze vraag te beantwoorden, is Morgens in workshops aan de slag gegaan op verschillende niveaus: de professional, het team en de organisatie.

“De verdieping op persoonlijk vlak leidde ook tot verdieping van de functionele samenwerking.”

Mooie verbeterslagen

De basis binnen de stafdienst FB&C was al goed. Maar de verbindingen zijn gedurende het traject hechter geworden en de samenwerking is op alle niveaus verbeterd. Zo handelt FB&C steeds meer vanuit een gezamenlijk gedragen strategie, visie en missie. De andere organisatieonderdelen weten daarnaast steeds beter wat ze aan FB&C hebben.

Raoul Tirtosentono, consultant bij Morgens: “Het was mooi om te zien dat een functioneel goed werkend managementteam een betere persoonlijke verbinding met elkaar kreeg.” Elyan Zegers, stafhoofd FB&C vult aan: “De verdieping op persoonlijk vlak leidde ook tot verdieping van de functionele samenwerking. Door vanuit de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan, waren we in staat om mooie verbeterslagen te initiëren.”

Lees de klantcasus van hogeschool Inholland

Interview

Leven Lang Ontwikkelen wordt primair onderdeel van ons onderwijs

14-12-2021 5 minuten
Lees meer
Interview

Leven Lang Ontwikkelen bij ROC TOP

14-12-2021 4 minuten
Lees meer
Interview

Centraal bundelen deeltijdonderwijs biedt geweldige mogelijkheden

28-10-2021 5 minuten
Lees meer
Event

Gratis webinar ‘Leven Lang Ontwikkelen: wat brengt de toekomst?’

21-10-2021 < 1 minuut
Lees meer