Cases / Onderwijs

Hogeschool Inholland brengt visie en missie tot leven

22-01-2019 3 minuten

Morgens heeft de stafdienst FB&C van hogeschool Inholland begeleid, om de strategische visie en missie verder tot leven te laten komen. FB&C bestaat uit de afdelingen Finance, Business Control en Centrale Studentadministratie.

Door het hechter verbinden van de missie, visie en identiteit van de stafdienst en het verbeteren van de interne samenwerking, zijn stappen gezet naar concrete doelstellingen. Losstaande initiatieven transformeren daarmee naar een integrale, gerichte en gezamenlijke aanpak. Woorden op papier worden omgezet naar acties in de praktijk.

Hogeschool Inholland biedt onderwijs voor studenten en professionals. Daarnaast faciliteert Inholland praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad, biedt de hogeschool brede bacheloropleidingen op diverse interessegebieden aan circa 25.000 studenten. Het onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Kijk voor meer op de website van Inholland.

De vraag

FB&C is op zoek naar een hechtere verbinding en betere samenwerking op verschillende niveaus. Een hechtere verbinding tussen de missie, visie en identiteit van de stafdienst. Betere samenwerking niet alleen intern binnen FB&C, maar ook tussen FB&C en de andere stafdiensten, en met de domeinen, het onderwijs.

Beste dienstverlening als uitgangspunt
De sleutelvraag daarbij is: hoe kan FB&C vanuit hechte verbindingen en samenwerking de beste dienstverlening bieden aan studenten en andere opdrachtgevers?

Dezelfde vraag gold voor de verbinding en samenwerking binnen het MT. Want hoe werken we zo samen dat we gebruik maken van elkaar sterktes en helpen bij elkaars zwaktes? Welk gedrag hoort daarbij? Hoe doen we dit zonder op elkaars stoel te gaan zitten? En, niet geheel onbelangrijk: wanneer doen we het goed en wat is onze ambitie?. Losstaande initiatieven transformeren naar een integrale, gerichte en gezamenlijke aanpak. Woorden op papier worden omgezet naar acties in de praktijk.

De aanpak

Integrale aanpak op verschillende niveaus
Morgens werkt zoveel mogelijk integraal op verschillende niveaus. Een verandering, een verbetering of een vooruitgang gaat namelijk nooit alleen de organisatie of het team aan. Deze heeft óók impact op de professional, de mens zelf:

 • ik – de professional;
 • wij – het team (en/of wij – de afdeling);
 • wij – de organisatie.

Bij de stafdienst van hogeschool Inholland zijn we in workshops aan de slag gegaan met alle niveaus:

 • uitgangspunten voor de identiteit van FB&C en een gezamenlijke True North;
 • kernwaarden voor FB&C;
 • prestatie-indicatoren van het team.

Maar ook zijn we ingegaan op:

 • het toelichten en doorleven van individuele ambitie en trots;
 • het bepalen van concrete verbeteracties op basis van een medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • het werken met nieuwe, effectievere overleg- en besluitvormen.

Het resultaat

De basis binnen de stafdienst FB&C was al goed. Maar de verbindingen zijn gedurende het traject hechter geworden en de samenwerking is verbeterd.

Hechtere verbindingen en betere samenwerking
Er zijn op alle niveaus successen behaald:

 1. Naar andere organisatieonderdelen handelt FB&C vanuit een gezamenlijk gedragen strategie, visie en missie. De andere organisatieonderdelen weten steeds beter wat ze aan FB&C hebben;
 2. De managers werken gezamenlijk aan projecten, handelen vanuit elkaars expertise en hebben daar ook respect voor. Ze schromen niet om eigen mensen in elkaars projecten in te zetten, omdat succes op FB&C als geheel afstraalt;
 3. De teams werken meer dan voorheen samen vanuit een gezamenlijk besef van klantwaarden en doelstellingen. Collega’s weten beter van elkaar waar ze elkaar wel en niet voor kunnen benaderen. Er is meer dialoog over onder andere sterktes, zwaktes, ambities en werkdruk. Hierdoor gaat het managen van verwachtingen en het verdelen van werk beter, en worden successen gevierd.

“Door de oefeningen en werkvormen kreeg een functioneel goed werkend managementteam een betere persoonlijke verbinding met elkaar. Dat vond ik mooi. Ze zien elkaar regelmatig en zijn experts in hun vakgebied. Maar door op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan, kwamen ze tot gedeelde beelden, opvattingen, doelstellingen en actiepunten.”

Meer weten?

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met Koen Janmaat, partner bij Morgens.

E-mail

janmaat@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 13724854

Call this number