Actueel / Overheid

Hulp voor gemeenten bij stroomlijnen Tozo voor zzp’ers

27-03-2020 2 minutenPeter-August Keur

Veel zzp’ers komen in de problemen door het coronavirus. Om hen te helpen heeft het kabinet een nieuwe regeling bekendgemaakt. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gaan gemeenten uitvoeren. Dit is voor gemeenten nieuwe dienstverlening die zij snel zullen moeten inrichten. Er is dus urgentie bij geboden.

Waarom is dit urgent voor gemeenten?

Deze regeling is nieuw voor gemeenten. Dat betekent dat je snel een loket en processen moet inrichten om deze nieuwe dienstverlening aan te bieden. Daarnaast moeten gemeenten het proces zo inrichten, dat het een zeer korte doorlooptijd heeft. De maximale doorlooptijd staat op vier weken, maar de klanten van dit product hebben vaak direct ondersteuning nodig. Hun nood is hoog.

Ook moet het proces de verwachtte piek aankunnen. De regeling vindt zijn basis in de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en op dit moment verwachten we dat vier keer zoveel zzp’ers van Tozo gebruik gaan maken als van de Bbz. En dat ook in een periode van drie maanden.

Verder betreft het een dienstverlening voor een kwetsbare groep met een urgente vraag. Er zijn op dit moment zzp’ers die niet in hun inkomen kunnen voorzien en onder het sociaal minimum zitten.

Waarom kiezen voor Morgens?

Morgens is goed in implementatie van vernieuwing en sterk in projectmanagement. We hebben uitgebreide ervaring met het inrichten van processen. We hebben ervaring in het oplossen van problemen met doorlooptijden en administratieve lasten. We kennen de gemeentelijke organisaties van onze andere projecten bij verschillende gemeenten. Samen met jouw specialisten kunnen we dit snel voor elkaar krijgen.

We kennen de doelgroep van deze regeling goed. Eerder deden wij onderzoek naar zzp’ers. Aanleiding voor het onderzoek was dat niet alle zzp’ers die onder de armoedegrens leven gebruikmaakten van de Bbz, waardoor de regeling onderbenut werd. We voerden gesprekken met zzp’ers over de dienstverlening van gemeenten en maakten persona’s. Ook werkten we aan de publicatie ‘De zzp’er in beeld’.

Bij het Openbaar Ministerie hebben we bijvoorbeeld in korte tijd een nieuwe unit opgericht, waar 20.000 strafzaken per jaar verwerkt werden. Hier werken vier organisaties zeven dagen per week samen in een wisseldienstrooster. We hebben daar de processen, bemensing en IT ingericht.

Over Tozo

Tozo is een regeling van het kabinet ter ondersteuning van zelfstandig ondernemers als reactie op het Corona-virus. De regeling loopt – met terugwerkende kracht – van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 en wordt op dit moment nader uitgewerkt. Het vindt zijn basis in de Bbz.

Interesse?

Heb je interesse in dit aanbod, neem dan contact op met Peter-August Keur.

Meer lezen?

Lees meer over gemeenten.

Bekijk alle artikelen
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #2 Armoede

27-05-2024 2 minuten
Lees meer
Interview

Peter-August Keur: “Elke stap is er één voorwaarts”

14-05-2024 3 minuten
Lees meer
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #1 Schulden

07-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Zes lessen over dienstverlening van zes gemeenten

11-04-2024 7 minuten
Lees meer
Interview

Ga de straat op, de wijk in en ga met elkaar in gesprek

21-03-2024 4 minuten
Lees meer