Actueel / Overheid

Peter-August Keur: “Elke stap is er één voorwaarts”

14-05-2024 3 minuten

De toekenning van de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen was absoluut een hoogtepunt uit 2023. Het Rijk kende 20 miljoen euro toe aan Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan en de provincie Noord-Holland voor een tweede Regio Deal. Bedoeld om te investeren in de brede welvaart in de regio ZaanIJ. Of, in minder ambtelijke taal, de buurten en mensen hier die écht extra aandacht verdienen. Regio Deal-programmamanager Peter-August Keur blikt terug en vooruit.

Voor degenen die jou nog niet kennen: wie ben je en hoe lang loop je al rond bij Stadsdeel Noord?

“Drieënhalf jaar geleden ben ik bij Stadsdeel Noord komen werken als projectcoördinator van de pijlers Leefbaar & Groen voor het Amsterdamse deel van de Regio Deal ZaanIJ I. Voor de tweede Regio Deal (formeel: Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen) ben ik nu programmamanager.”

We hebben in Noord gebiedsgericht werken, opgavegericht werken, Aanpak Noord en ook de Regio Deal. Kun je uitleggen wat de Regio Deal precies is en hoe deze zich verhoudt tot de andere werkwijzen?

“De Regio Deal is in de eerste plaats een samenwerking. In dit geval tussen de gemeente Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan, provincie Noord-Holland en het Rijk, om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Daarnaast is het een middel om meer te investeren in de buurten en wijken die extra aandacht verdienen. Met de laatste Regio Deal hebben we voor Amsterdam-Noord 10 miljoen euro gekregen. Dat zijn interventies vanuit de gebiedsteams of team Veiligheid, maar bijvoorbeeld ook vanuit Aanpak Noord. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe vrouwen- en meidencentrum. Dit komt uit de koker van Aanpak Noord, de Regio Deal financiert de programmering.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen drieënhalf jaar?

“Vooral positief! Ik heb ontzettend fijn gewerkt met alle collega’s in Noord. Het is een plezier om op te trekken met een team leuke en bevlogen mensen. Het was ook een drukke periode: ik heb in bijna vier jaar ruim 200 nieuwe mensen ontmoet. Niet alleen in Amsterdam, maar ook bij onze regiopartners en bij het Rijk. Dat zegt wel iets over de complexiteit van deze rol en het aantal partijen waarmee je in een Regio Deal te maken hebt. Het is niet eenvoudig om dan alles in goede banen te leiden. Je bent continu bezig met afstemmen, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij er allerlei belangen spelen waarmee je rekening moet houden. Soms kun je daardoor maar kleine stapjes zetten. Maar elke stap is er één voorwaarts.”

Een Regio Deal beslaat een periode van 4 jaar. Wat hoop jij dat er in 2027 bereikt is?

“Ik hoop dat de brede welvaart in Noord inderdaad beter is geworden. Vanuit de nieuwe Regio Deal zetten we daarop in met 20 verschillende interventies. Die als geheel de brede welvaart een impuls moeten geven. Dat varieert van een pierenbadje waar kinderen uit de Waterlandpleinbuurt gratis kunnen spelen, tot de inzet van meer straatcoaches om het veiligheidsgevoel van bewoners te vergroten. Met de interventies streven we ook een ander doel na. Namelijk het vertrouwen van bewoners in de overheid terugwinnen.”

Mooie ambities, maar doen we dit niet al dan?

“We willen de kwesties die er spelen in Noord zo goed mogelijk oplossen. Dat lukt het beste als we opgaven samen aanpakken. De Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen is een belangrijk samenwerkingsverband voor Aanpak Noord, maar ook voor het gebieds- en opgavegericht werken. We kunnen door de Regio Deal miljoenen investeren in Noord. Maar ook samenwerken met onze buurgemeenten. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat criminaliteit en ondermijning zich verplaatsen naar de buren als een van ons een interventie pleegt. Met dit geld kunnen we doelen van Aanpak Noord waarmaken en andere projecten en programma’s bekostigen. We hebben allemaal hetzelfde voor ogen: een beter Noord voor alle bewoners.”

 

Bron: gemeente Amsterdam

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen bij de overheid.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Zes lessen over dienstverlening van zes gemeenten

11-04-2024 7 minuten
Lees meer
Interview

Ga de straat op, de wijk in en ga met elkaar in gesprek

21-03-2024 4 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

11 lessen voor effectieve samenwerking: inzichten uit de strafrechtketen

20-02-2024 3 minuten
Lees meer