Actueel / Overheid

Zo worden data ingezet tijdens een coronapiek bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

07-07-2020 3 minutenBibianne Geerts en Pako de Lange

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie, maar wel nuttige lessen voor de toekomst. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft tijdens de coronacrisis hard gewerkt om de ontwikkeling van de zorgvraag in beeld te krijgen. Met de focus om de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en beddencapaciteit in de regio goed af te stemmen en om straks bij een mogelijke nieuwe coronagolf nog beter voorbereid te zijn.

Morgens collega Bibianne Geerts heeft een datateam opgezet om de capaciteit in de niet acute zorg te monitoren. Ze is vanuit de veiligheidsregio als adviseur ook nauw betrokken bij ontwikkeling van een landelijk prognosemodel. In dit artikel vertellen we meer over hoe haar team en de verzamelde data bijdragen aan zorgcontinuïteit binnen de veiligheidsregio.

De 25 veiligheidsregio’s van Nederland

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland gaat Rotterdam-Rijnmond over de meeste inwoners, namelijk 1,2 miljoen. Een belangrijke taak van de veiligheidsregio is voorbereiding, coördinatie en bestrijding van rampen en crises. Samenwerking tussen organisaties zoals politie, ambulance, ziekenhuizen en brandweer is hierbij cruciaal.

Ahmed Aboutaleb is de voorzitter van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft de opdracht gegeven aan betrokken organisaties om te zorgen voor voldoende gepaste zorgverlening tijdens de coronacrisis. Aangezien deze crisis met name zorg-gerelateerd is, is de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verantwoordelijk voor verdere invulling van de aanpak.

Behoefte aan stuurinformatie veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Directeur Publieke Gezondheid heeft de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de opdracht gegeven voor het verkrijgen van beter inzicht in de huidige situatie en ontwikkelingen over tijd.

Eind maart is Bibianne als projectleider bij de GHOR begonnen. Ze zag meteen dat er een behoefte was aan betere stuurinformatie. Samen met een aantal collega’s startte ze met het verzamelen van data en het samenstellen van een datateam bestaande uit data-analisten, een bronbeheerder, coördinatoren en projectmedewerkers. “Er was absoluut direct een enorm wij-gevoel,” geeft Bibianne aan. “Het belang en de urgentie van goede zorg in coronatijd maakt dat iedereen zich vol inzet. Dat gaat vanzelf. Soms waren we zo druk aan het werk dat we de tijd vergaten. Om 21.00 uur kwamen we er dan achter dat we nog geen avondeten hadden geregeld en pakten maar een boterham.”

Van urgentie naar uitvoering

Toen het team was samengesteld ging Bibianne met het hele team het doel en bijhorende projectwerkzaamheden bepalen. Daarvoor heeft ze de Liberating Structure ‘Purpose to Practice’ ingezet: “Die werkte super goed,” vertelt ze. “Na een sessie van twee uur liepen we de ruimte uit met een helder plan en een gezamenlijk beeld voor de vormgeving.” (Lees hier meer over Liberating Structures.)
Na een paar weken, toen het team was opgestart, heeft Bibianne het team overgedragen aan een nieuwe projectleider die het inhoudelijk verder doorontwikkelde. Met haar opgedane praktijkervaring ging ze een rol als strategisch adviseur binnen het GHOR invullen.

Data verzamelen

Het doel was om bestuurders in de regio een eenduidig beeld te tonen van de beddencapaciteit. “Wekelijks voeden we het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) met de huidige inzichten en een voorspelling voor de komende week,” legt Bibianne uit.

De data die ze hiervoor gebruikten kregen ze via vragenlijsten die ze dagelijks uitstuurden naar alle zorgorganisaties in de regio. Om de organisaties zo min mogelijk te belasten werden er kortere vragenlijsten opgestuurd naar organisaties die al informatie over beschikbare bedden aan verwijshulp.nl doorgaven. De respons was direct goed, maar ze kregen nooit alle lijsten teruggestuurd. Verwijzend naar de uitspraak die Rutte eerder deed geeft Bibianne aan: “Je moet vaak met 50% van de data 100% van de beslissingen maken. Nu het aantal coronagevallen sterk is afgenomen is de motivatie om de vragenlijsten in te vullen een stuk lager dan bij de start.”

Samen met een regionale monitoringsgroep werd naar de data gekeken om er de juiste duiding aan te gegeven. Dit was direct een extra controle op de kwaliteit ervan.

Klaar voor de volgende piek?

Door de kennis en ervaring die is opgedaan in de eerste piek kan de veiligheidsregio plannen en protocollen maken die in een eventuele tweede piek ingezet worden. De vraag is echter: hoe weet je dat een tweede piek zich aan het vormen is voordat je er goed en wel inzit? Samen met partners in de regio, zoals het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) en andere GHOR-regio’s zoals Zeeland en Zuid-Holland-Zuid is men bezig een vroegsignaleringssysteem op te zetten om te weten wanneer er opgeschaald moet worden in beddencapaciteit.

“Een eventuele tweede golf zien we dan veel eerder aankomen zodat we als een harmonica kunnen meebewegen met de zorgvraag,” zegt Bibianne. “Het bepalen van die waarden is waar we nu mee bezig zijn op basis van de verzamelde inzichten uit de eerste piek.”

Wil je nog meer weten over onze betrokkenheid bij het vormgeven van de corona aanpak in regio Rotterdam-Rijnmond? Lees dan ons interview met Morgens partner Petra van Zeeland. Zij is programmamanager binnen de crisisorganisatie.

Interesse?

Meer weten hoe Morgens kan helpen met datagedreven veranderen? Neem dan contact op met Pako de Lange.

Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #2 Armoede

27-05-2024 2 minuten
Lees meer
Interview

Peter-August Keur: “Elke stap is er één voorwaarts”

14-05-2024 3 minuten
Lees meer
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #1 Schulden

07-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Zes lessen over dienstverlening van zes gemeenten

11-04-2024 7 minuten
Lees meer