Actueel / Onderwijs

”Een leven lang leren is een enorme kans voor ons als hogeschool!”

27-02-2019 4 minutenKoen Janmaat

Rob Verhofstad van de Hanzehogeschool Groningen over het hoger onderwijs van Morgen

Morgens ging in gesprek over het onderwijs van Morgen met Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Deze hbo-instelling doet het erg goed en is volop in ontwikkeling. Zo heeft de Hanzehogeschool de meeste topopleidingen. Daarnaast staat de hogeschool landelijk op nummer één en wereldwijd op de vijfde plaats als het gaat om het aantal alumni dat één of meer bedrijven heeft opgericht. 

Het onderwijs van Morgen

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met bestuurders en andere gezichtsbepalende personen in de onderwijssector over ‘het hoger onderwijs van Morgen’. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen in de sector voor de komende vijf jaar als naar de situatie van vandaag, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om van vandaag naar morgen te bewegen.

Het onderwijs van Morgen

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen voor het hbo-onderwijs van Morgen?

Masters, lectoren en onderzoek

“In de toekomst zal het aantal masteropleidingen bij onze hbo-instellingen toenemen. Dit betekent ook meer lectoren en toegepast onderzoek. Deze ontwikkeling is een aantal jaren geleden ingezet en zal zich doorzetten.

Aanvankelijk reageerden hbo-instellingen naar mijn mening erg terughoudend op het nieuws dat zij ruimte kregen voor masteronderwijs” (zie ook wat Rob Verhofstad hierover schreef in Science Guide). “Maar inmiddels is hierin een duidelijke groei zichtbaar, die de komende jaren zal doorzetten.

Hbo-instellingen kunnen zich duidelijk onderscheiden van universiteiten door dichtbij de praktijk te blijven. Hierbij zijn nauwe banden met de samenleving, overheden en bedrijfsleven een must. Door de juiste vraag vanuit de samenleving te articuleren en die om te zetten naar hbo-onderwijs en -onderzoek ontstaat een meerwaarde.”

“Als docent moet je meer kennis hebben dan degene die tegenover je zit. Ons beleid is daarom dat docenten mastergeschoold of gepromoveerd moeten zijn.”

Snelle groei van het aantal masteropleidingen

“Bij de Hanzehogeschool Groningen is het aantal masteropleidingen in slechts enkele jaren gegroeid naar 24. Voor die groei begon, is het beleid geintroduceerd dat docenten mastergeschoold of gepromoveerd moeten zijn. Docenten zonder een masterdiploma moesten die dan ook alsnog behalen.

Dat zorgde in het begin voor discussies. Inmiddels vindt iedereen dit doodnormaal. En terecht: als docent moet je meer kennis hebben dan degene die tegenover je zit.

Pas daarna zijn we flink gaan groeien met het aanbieden van masteropleidingen. We zijn daarbij van mening dat de groei van het aantal masteropleidingen gepaard dient te gaan met groei van het praktijkgericht onderzoek. Geen master zonder onderzoek, geen onderzoek zonder master.”

“Geen master zonder onderzoek, geen onderzoek zonder master.”

Uitdagingen voor het hbo

“Hoewel de groei van het aantal masteropleidingen doorzet, zijn er nog een aantal uitdagingen waar het hbo iets mee moet. Zo moeten bachelorstudenten vanuit het hbo vaak nog steeds een tussenjaar doen voordat zij een wo-master kunnen starten.

Des te meer reden voor het introduceren van professionele masters bij hbo-instellingen. Studenten kunnen in dat geval zonder belemmering een masteropleiding volgen na het behalen van hun bachelor.

Ook komen er nog steeds relatief weinig (Europese) onderzoeksgelden bij hbo-instellingen terecht, simpelweg omdat we nog weinig best practices hebben en hier minder ervaring mee hebben.”

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken er samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leren studenten over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema’s zijn energie, healthy ageing en ondernemerschap. Daarnaast ligt de focus op honoursonderwijs en kunst.

Opleidingen voor de beroepsbevolking

“Een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Vanwege het praktijkgerichte karakter van het hbo is dit een enorme kans en verrijking voor ons als hogeschool. Werkenden die bij ons komen studeren, zijn immers ervaren en extra gemotiveerd. Zij kunnen onderwijsinhoudelijk allerlei voorbeelden vanuit de praktijk inbrengen.

Ons aanpassen aan deze doelgroep en hier de juiste focus op hebben, vraagt echter wel veel van de organisatie en docenten.”

Ondernemen en innovatie

“Innovatie is bij de Hanzehogeschool van extreem belang. Wij hebben een campus waarop we samenwerken met startups en grote organisaties. Zij zoeken ons op vanwege onze kennis en kunde.

Ook hebben we inmiddels meer dan vijftig innovatiewerkplaatsen. Dit zijn omgevingen waarin jonge ondernemers, grote organisaties, studenten en docenten samenwerken. Deze zijn bewust niet één-op-één gekoppeld aan een opleiding; we vinden kruisbestuiving vanuit verschillende disciplines belangrijk. Een voorwaarde van deelname is dat beschikbare kennis wordt ingebracht en gedeeld; open source dus. Ondernemers zitten daar bijna tegen kostprijs.

Eén van die innovatielabs is EnTranCe, een indrukwekkend project van de Hanzehogeschool dat gericht is op energietransitie. Een ander mooi voorbeeld is de Digital Society Hub, die in samenwerking met KPN is opgezet.”

Een innovatiewerkplaats uitgelicht: EnTranCE

Binnen EnTranCe werken onderzoekers en studenten samen met bedrijven, ondernemers, bestuurders aan een duurzame samenleving.

EnTranCe biedt een inspirerende omgeving, state-of-the-art faciliteiten en technische ondersteuning voor onderzoek, ontwikkeling en testen. Door de bundeling van expertise en contacten kunnen goede ideeën direct worden vertaald naar succesvolle productmarkt-combinaties. Bijvoorbeeld biobrandstof maken van plastic en vliegen op vloeibaar gas.

EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, samen met BAM, GasTerra en Gasunie.

Hoe komt de Hanzehogeschool Groningen van vandaag naar Morgen?

“We hebben een ambitieus strategisch plan en daar houden we ons aan. Focus is daarin belangrijk. We kiezen er echt voor om uit te blinken op de drie genoemde hoofdthema’s: energie, healthy ageing en ondernemerschap met specifieke aandacht voor honours- en kunstonderwijs.

Deze thema’s zijn niet zomaar gekozen: ze passen goed bij de omgeving en bedrijvigheid van Groningen. Zo is energie een thema waar je natuurlijk niet omheen kunt in deze regio.”

meer over het hoger onderwijs van Morgen

Interview

Morgens ondersteunt De Haagse Hogeschool in de pilot Microcredentials

01-12-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: de strategie voor een succesvolle transformatie

31-10-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: een case study van de Universiteit van Amsterdam

03-08-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Wat de natuur je kan leren over veranderen

13-06-2023 4 minuten
Lees meer