Actueel / Overheid

Burgerparticipatie: hoe richt je dat goed in?

29-06-2021 2 minutenMark Elstgeest

Met de THiNK-participatieversnellers van de VNPG én een gedeeltelijke online aanpak kom je ver

Burgerparticipatie kan heel veel opleveren maar ook veel stuk maken. Als gemeente wil je betrokken burgers en draagvlak voor je beleid. Maar burgerparticipatie kan ook in je gezicht ontploffen als je het verkeerd organiseert. Je creëert dan juist je eigen weerstand. Je moet ook bereid zijn om iets te doen met de input die je krijgt. Deze tijd biedt bovendien nieuwe mogelijkheden. Digitale burgerparticipatie, een eigen platform als gemeente en een hybride werkwijze van online en fysieke bijeenkomsten bieden nieuwe laagdrempelige mogelijkheden voor burgers om te participeren.

Maatwerk

Burgerparticipatie begint bij de vraag: wat willen we hiermee bereiken? Pas dan kun je een keuze maken in welke methode geschikt is in de specifieke situatie.  De concrete beleidssituatie en de participatietechniek moeten dus op elkaar afgestemd worden. Maatwerk is vereist. Het is echter de vraag met welke aspecten je dan precies rekening moet houden bij de vormgeving van participatief beleid. Bovendien moet je bij elke beleidskwestie de afweging maken of burgerparticipatie een zinvolle keuze is en hoe je het organiseert.

THiNK!- participatieversnellers van de VPNG

De VPNG (Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten) ontwikkelden met de gebundelde kennis van 180 gemeenten de THiNK! Tools. We mochten deze tools uitproberen en zijn enthousiast. De methodiek bestaat uit drie tools, de participatie versnellers, die je telkens opnieuw kunt gebruiken om jouw participatie traject uit te denken. De tools bieden antwoord op drie kernvragen:

  • Met de THiNK!-consistent scan krijg je een advies over je specifieke participatie traject. Je kunt dan maatwerk bieden qua participatie en toch consistent zijn.
  • Vervolgens gebruik je de THiNK!-twice tool (voorheen bekend als de THiNK!-app) om een degelijk participatiekader van je complexe participatieopgave te maken voor je gemeenteraad of de provinciale staten.
  • Tenslotte kun je met de THiNK!-tools je participatieproces gaan inrichten. Deze toolbox levert je werkvormen en tools die het meest passen bij je volgende stap.

THiNK

Makkelijk in het gebruik en steeds verder verbeterd

De tools van de VPNG zijn intuïtief en gemakkelijk in het gebruik. Ze dwingen je om na te denken voor je begint en geen participatieproces te starten waarvan je van tevoren niet weet waar het eindigt. Recent zijn de tools verder verbeterd. We spraken Jeroen Voskuil van de VPNG hierover: “de THiNK!-tools zijn recent door ons verder verbeterd. We hebben de filters aangepast op basis van een goede legitimatie.” Verder geeft Jeroen aan dat de tools ook rekening houden met deze corona tijd: bij het bepalen van de beste werkvormen wordt ook naar online versus offline gekeken. We raden iedereen aan om lid te worden van de VPNG, dan kun je de tools gebruiken. Ook de blogs over burgerparticipatie op de VPNG-site zijn een aanrader.

Digitale bewonersparticipatie heeft de toekomst

Gezien de toenemende digitale vaardigheden van de samenleving, verwachten we dat digitale bewonersparticipatie ook na corona een blijvertje is. Om een goede afspiegeling van de maatschappij te bereiken is dus een hybride vorm de oplossing: een combinatie van fysieke en digitale bewonersparticipatie. Als je jouw participatieproces ontwerpt is het goed om daar rekening mee te houden. Er zijn verschillende mooie oplossingen die daarbij ondersteunen. Morgens kan bijvoorbeeld helpen om de digitale bijeenkomsten soepel, creatief en technisch rimpelloos te laten verlopen.

Interesse?

Wil jouw gemeente bewonersparticipatie beter uitdenken of organiseren? Wil je een strategie bedenken voor toekomstige bewonersparticipatie? Of wil je een eigen platform inrichten? Neem dan contact op met Mark Elstgeest.

Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #2 Armoede

27-05-2024 2 minuten
Lees meer
Interview

Peter-August Keur: “Elke stap is er één voorwaarts”

14-05-2024 3 minuten
Lees meer
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #1 Schulden

07-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Zes lessen over dienstverlening van zes gemeenten

11-04-2024 7 minuten
Lees meer