Actueel / Onderwijs

“Wij willen de absolute specialist zijn in flexibel studeren”

05-04-2019 5 minutenKoen Janmaat

Hogeschool NTI over het onderwijs van Morgen

Morgens-partner Koen Janmaat ging in gesprek met Jeffrey van Zaalen, directeur van Hogeschool NTI. NTI biedt onderwijs aan voor de particuliere en zakelijke markt, bedoeld voor mensen die een cursus of opleiding willen volgen in combinatie met een baan en/of gezin.

Jeffrey van Zaalen ziet duidelijke veranderingen voor de nabije toekomst van het onderwijs: “Ik geloof in flexibel onderwijs dat inspeelt op hoe mensen werk en opleiding willen combineren en hoe ze leven, werken, leren en communiceren.”

NTI

NTI is in de Tweede Wereldoorlog opgericht en staat voor ‘Nederlands Talen Instituut’. Inmiddels is NTI met ruim 850 opleidingen, van korte cursus tot volledige Masteropleiding, uitgegroeid tot een toonaangevende onderwijsinstelling.

NTI biedt volwassenen in Nederland en Vlaanderen de kans om om zich persoonlijk of professioneel te ontwikkelen. Hiertoe biedt NTI een breed aanbod mbo- en hbo-opleidingen aan door middel van een flexibel en toegankelijk (online) onderwijsconcept. Het studeren is flexibel: studenten bepalen zelf waar, wanneer en in welk tempo zij studeren (bron: www.nti.nl).

Jeffrey van Zaalen heeft een achtergrond als opleidingsmanager, projectleider en docent bij Hogeschool Inholland. Inmiddels is hij al meer dan tien jaar verbonden aan Hogeschool NTI. Hij heeft dus zowel het publieke als het particuliere onderwijs van dichtbij meegemaakt.

Hoe verhoudt NTI zich tot traditionele onderwijsinstellingen?

“Net als traditionele onderwijsinstellingen leveren wij ook erkende mbo- en hbo-opleidingen. Onze opleidingen worden aan dezelfde eisen getoetst. Wij onderscheiden ons van andere instellingen doordat wij de absolute specialist willen zijn in flexibel studeren. Waar veel andere opleiders vooral sterk zijn in campusonderwijs, zoeken wij de oplossing in onderwijs waarbij de student op ieder moment en op iedere plek  in contact kan staan met de leerstof, de docenten, de studiebegeleiders, de medestudenten en de beroepspraktijk.

Daarnaast verschillen we omdat we anders georganiseerd zijn. Waar bij reguliere instellingen de eigenlijke macht bij de docententeams ligt (en dus alles uitgebreid bediscussieerd wordt), wordt er bij ons meer centraal bepaald door opleidingsmanagers, onderwijskundigen en een klein kernteam aan docenten wat voor opleiding er gegeven wordt en wat er eventueel aangepast wordt. Daar zoeken wij de teams bij die dat willen uitvoeren.

Ook hoe wij de markt betreden, is anders dan bij traditionele onderwijsinstellingen. Als wij met een bedrijf praten, kunnen wij direct afspreken hoe het onderwijsaanbod voor dit specifieke bedrijf eruit gaat zien. Een accountmanager van een reguliere hogeschool daarentegen moet eerst naar een docententeam om te kijken wat wel en niet mogelijk is.”

“Flexibel onderwijs is onderwijs waarbij de student op ieder moment en op iedere plek in contact kan staan met de leerstof, de docenten, de studiebegeleiders, de medestudenten en de beroepspraktijk.”

“Een derde verschil is dat wij veel met freelancers werken. Als wij een opdracht hebben – bijvoorbeeld het geven van een specifiek vak – dan zoeken we daar de juiste mensen bij. Dit zorgt voor een bepaalde mate van flexibiliteit, aangezien we nooit een tekort of overschot hebben aan docenten.

Tot slot is onze doelgroep anders. Reguliere hogescholen richten zich op campus-onderwijs voor een bepaalde leeftijdscategorie. Wij richten ons met ons flexibele onderwijsconcept op volwassenen, vaak tweede-kansers, die naast hun werk een opleiding willen volgen. Reguliere instellingen willen die groep ook steeds meer bedienen. De vraag is of reguliere onderwijsinstellingen dit kunnen en moeten doen. Dit vraagt namelijk een heel andere manier van lesgeven en organiseren.”

Wat brengt het onderwijs van Morgen?

“In de toekomst zal ons onderwijsstelsel er echt anders uitzien. Nu zijn we er nog op gericht om studenten iets te leren, dat te examineren en hen vervolgens de rest van hun leven weinig meer mee te laten doen. Dat gaat naar mijn idee veranderen. Leren en werken zal veel meer met elkaar vervlochten zijn, waarbij we op een jongere leeftijd opleiding en werk combineren  en tot op een latere leeftijd doorgaan met leren.

Daarnaast zal er meer diversiteit komen in ons onderwijsstelsel. In Nederland zijn de onderwijsinstellingen vergelijkbaar: het maakt niet zoveel uit of je als student een opleiding bij Saxion, Inholland of Fontys hebt gedaan. Dat gaat veranderen. Onderwijsinstellingen gaan zich meer onderscheiden. Er moet duidelijk iets te kiezen zijn voor studenten. Wij zijn er  in Nederland terecht op gericht om overal goed onderwijs te verzorgen, maar ik geloof wel in meer onderscheidend vermogen. In het buitenland zie je dat al veel sterker dan in Nederland.”

Het onderwijs van Morgen

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met bestuurders en andere gezichtsbepalende personen in de onderwijssector over ‘het hoger onderwijs van Morgen’. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen in de sector voor de komende vijf jaar als naar de situatie van vandaag, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om van vandaag naar morgen te bewegen

Bovenstaande zal ook iets betekenen voor hoe ons onderwijs bekostigd wordt. Het zal normaler worden om (extra) te betalen voor kwalitatief goed onderwijs. Feitelijk zijn we deze weg al ingeslagen doordat studenten een lening afsluiten om hun studie te bekostigen, in plaats van dat zij die als gift krijgen.

Tot slot zal het accent meer komen te liggen op praktisch onderzoek. Nu doen veel studenten in het hbo onderzoek op een min of meer wetenschappelijke manier, terwijl zij later niets meer doen met deze onderzoeksvaardigheden. Dat is niet meer van deze tijd. Ik ben dan ook erg blij met de ontwikkeling die je ziet bij veel opleidingen, waarbij het belang van een scriptie afneemt ten gunste van het maken van goede beroepsproducten.”

NTI

“Leren en werken zal veel meer met elkaar vervlochten zijn, waarbij we op een jongere leeftijd opleiding en werk combineren en tot op een latere leeftijd doorgaan met leren.”

Hoe is NTI bezig met het onderwijs van Morgen?

“Hoewel afstandsonderwijs om andere dingen vraagt, hebben wij onderwijsinhoudelijk dezelfde uitdagingen als andere onderwijsinstellingen. In deze constant veranderende omgeving, blijven wij de komende jaren werken aan onderwerpen zoals de veranderende klantvraag (en zelfs klanteis), de ‘onlinisering’ van de wereld en onze dienstverlening, en het verbeteren van het studiesucces van onze studenten.”

Veranderende klanteisen

“De eisen van de student veranderen snel. Mensen willen niet wachten op een antwoord. Wij worden hierbij vergeleken met Bol.com en Coolblue. Ter illustratie: twee jaar geleden was ons streven om e-mails binnen 48 uur te beantwoorden, nu is dat binnen drie uur. En in de toekomst is er wellicht helemaal geen e-mail meer, maar gaat alles via directe kanalen, zoals WhatsApp.”

‘Onlinisering‘

“Zo’n tien jaar geleden stuurden onze studenten het huiswerk met de post naar ons toe. Nu gaat alles volledig online. Dat doen we met een callcenter van studiebegeleiders. Deze studiebegeleiders behandelen telefonisch en online inhoudelijke vragen van onze studenten, die op dat moment op Texel of in Maastricht zitten. Ook hebben we onze eigen videostudio’s. Docenten nemen hier korte filmpjes op van drie minuten waarbij ze één inhoudelijk onderwerp toelichten. We zoeken constant naar manieren om flexibel onderwijs dicht bij de student te brengen.”

“De ‘onlinisering’ van de samenleving heeft grote gevolgen voor ons als onderwijsinstelling. Twee jaar geleden was ons streven om e-mails binnen 48 uur te beantwoorden, nu is dat binnen drie uur.”

Studiesucces

“Het onderwijs dat wij geven, willen we ook heel erg goed geven. Dit betekent dat we alle inzichten rondom studiesucces toepassen op ons (online) onderwijs. Daarmee balanceren we tussen het bieden van flexibiliteit (die past bij afstandsonderwijs) en structuur (om stappen te blijven zetten). Ter illustratie: wij zeggen niet dat een bepaalde les op maandag wordt gegeven. Wij zeggen dat je een les van maandag tot en met vrijdag kunt bekijken, en dat de opdracht op de woensdag erna binnen moet zijn om meegenomen te kunnen worden in de online feedbacksessie van de docent.”

Focus op erkende opleidingen, maar dan anders

“Er zijn veel online cursussen te vinden. Dat is ook een opleidingsgebied waar wij vandaan komen. Pas de laatste 12 à 13 jaar is bij ons de focus komen te liggen op erkend onderwijs en daar ligt ook onze toekomst. Maar dan wel op een andere manier dan bij het reguliere onderwijs. Wij onderscheiden ons door de expert te zijn in flexibel onderwijs.

Hoewel online onderwijs bij ons een belangrijk onderdeel van het opleidingsconcept is, zijn wij geen e-learning partij. Wel worden sommige onderdelen van het lespakket gegeven als e-learning. Het is als het ware één van de werkvormen die wij toepassen om bepaalde lesstof te onderwijzen. We werken daarbij met leerpaden waarbij studenten stap voor stap door de opleiding worden begeleid. Mijn overtuiging is dat wij bijna alle type opleidingen kunnen geven.”

meer over het hoger onderwijs van morgen

Interview

Morgens ondersteunt De Haagse Hogeschool in de pilot Microcredentials

01-12-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: de strategie voor een succesvolle transformatie

31-10-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: een case study van de Universiteit van Amsterdam

03-08-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Wat de natuur je kan leren over veranderen

13-06-2023 4 minuten
Lees meer