Actueel / Overheid

Implementatie programma ‘Alle Zaken Digitaal’ bij OM en Rechtspraak

27-08-2019 < 1 minutenBob Willemsen

De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben de ambitie om eind 2019 98% van alle nieuwe zaken digitaal af te doen. Hiervoor is het programma Alle Zaken Digitaal (AZD) in het leven geroepen. Morgens is binnen het programma AZD verantwoordelijk voor de implementatie.

Deze digitaliseringsslag heeft grote impact op de werkprocessen in de strafrechtketen, en de taakinvulling en onderlinge samenwerking van managers en medewerkers. In dit programma komt de uitdaging van het digitaliseren van een tijdkritisch en maatschappelijk zeer relevant proces samen met een ingrijpende omslag naar digitaal werken.

Rol van Morgens

Met een implementatieteam van 20 medewerkers en bijna een kwart van het totale budget, vormt de implementatie een belangrijk onderdeel binnen het AZD programma. Morgens is gevraagd om de implementatie van Alle Zaken Digitaal op te zetten, uit te voeren en te ondersteunen. Ondersteuning vindt plaats in de vorm van opleiding, implementatiebegeleiding en project- en verandermanagement. Door inzet van deze ondersteuning zijn OM en Rechtspraak in staat om de beoogde baten van het programma te realiseren.

Resultaten

Inmiddels is er binnen het programma AZD al veel bereikt. Het OM en de Rechtspraak doen al meer dan 96% van al hun strafzaken digitaal af. Digitaal werken is voor de medewerkers de norm geworden!

Bob Willemsen, Implementatiemanager vanuit Morgens: “Het mooiste aan AZD vind ik het ontstaan van het vertrouwen in digitaal werken. Het oude ‘waarom gaat het deze keer wel lukken?’ is echt omgeslagen naar ‘we willen nooit meer terug naar papier!’”

Meer informatie

Lees meer over de aanpak en resultaten van het programma Alle Zaken Digitaal in de klantcase.

Interview

Het juiste doen voor dienstverlening kan alleen door dromen en denken te combineren

30-11-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik werkplaats wendbaar en weerbaar in dienstverlening

26-09-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Excellente gemeentelijke dienstverlening? Deze wetten laten je geen keus

20-07-2023 6 minuten
Lees meer
Interview

Gemeenten moeten denken als commerciële bedrijven

23-05-2023 7 minuten
Lees meer