Actueel / Zorg

Inschrijving VIPP 5 verlengd: zet nu stappen in gegevensuitwisseling

28-08-2020 3 minutenNetteke Koster

Vlak voor de uitbraak van de coronacrisis werd de inschrijving voor VIPP 5 geopend. Het programma is bedoeld om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. De komst van COVID-19 vereiste de afgelopen maanden andere prioriteiten. Daarom zijn de aanvraagtermijn en deadlines verlengd tot 31 oktober. Zo krijgen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra alsnog de kans om met deze onderwerpen aan de slag te gaan!

Over VIPP

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het laat de patiënt op een veilige manier over zijn medische gegevens beschikken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), door aansluiting bij MedMij verplicht te stellen. Daarnaast stimuleert het gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen instellingen.

De uitgangspunten van de VIPP-regeling zijn: de uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties en de uitwisseling van gegevens met patiënten via een PGO conform MedMij. Om deze doelstellingen te bewerkstelligen, zijn subsidiegelden beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit biedt interessante kansen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, audiologische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg.

Wat is nodig voor de VIPP-regeling?

Zo’n VIPP-traject vraagt (in ieder geval) de volgende zaken van een instelling:

  1. De technische implementatie: Het inrichten van het project (met keuzes met betrekking tot inrichting van de architectuur), vaststellen waar de benodigde informatie zich bevindt in de bronsystemen en  leveranciersmanagement (waaronder afspraken maken met leveranciers aan de zorgaanbiederskant).
  2. Het veranderkundige aspect van de implementatie: Enerzijds is zo’n traject gericht op het doorvoeren van een technische implementatie, maar het vraagt ook om een aanpassing in cultuur en gedrag van de medewerkers. VIPP 5 stuurt daarom actief op zaken als het toetsen op scholing van medewerkers en uitwisseling met een PGO bij 5% van de patiënten. Het behalen van deze doelstellingen vereist een andere manier van werken, communiceren of registreren. Zonder deze aanpassing zullen de beoogde effecten niet plaatsvinden of niet beklijven.Als organisatie moet je er tijd en energie in steken om juist deze slag te maken bij een dergelijk traject. Daarbij krijg je te maken met weerstand of angst, wat het lastig maakt om zo’n implementatie vorm te geven. Daarnaast biedt dit traject en de bijbehorende subsidie ook kansen voor de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. Kortom: er is meer nodig dan alleen een technische implementatie.
  3. Patiënten betrekken bij de verandering: Het is van belang dat er aandacht wordt besteed aan bewustwording van de patiënt. Ook voor hem is een PGO vaak een nieuw fenomeen. Start ruim op tijd met het stimuleren van het gebruik van een PGO en leer wat wel en niet werkt. Kijk hierbij naar de effecten voor zowel patiënt als zorgverlener. Deze ervaringen helpen je bij het behalen van de gewenste doelstellingen ten tijde van de audit, maar eigenlijk veel belangrijker: bij het optimaal inzetten van PGO’s in de toekomst. Denk al tijdens de implementatie na over een manier om inzichten van patiënten mee te nemen, bijvoorbeeld door het betrekken van de patiëntenraad. Voor de organisatie een mooie kans om de patiënt ook in dit traject centraal te stellen.

Hoe kun je dit aanpakken?

De verwachting is dat gegevensuitwisseling op deze manier op den duur een verplichting zal worden in de zorg. VIPP 5 biedt nu al een kans om na te denken hoe gegevensuitwisseling aansluit op de visie van het ziekenhuis / de (overige) medisch specialistische zorginstellingen. Digitale gegevensuitwisseling kan vorm krijgen in de doelen van de organisatie en de nieuwe standaard worden.

Het is als instelling dus zonde om een dergelijk traject als ‘moetje’ te zien. Kijk juist naar de kansen die de subsidie biedt voor de toekomst van het ziekenhuis / de (overige) medisch specialistische zorginstellingen. Hoe kan dit bijdragen aan de visie om bijvoorbeeld ziekenhuiszorg te verplaatsen? En aan de zorg voor de patiënten? Of aan de samenwerking in de regio?

Inschrijven voor de regeling kan tot uiterlijk 31 oktober 2020. De eerste doelstellingen dienen behaald te zijn in 2022.

Hoe kan Morgens hierbij ondersteunen?

Morgens kan helpen in de voorbereidingen van het VIPP-traject, bij het aanscherpen van de (organisatie)­doelstellingen (met daarbij het vormgeven van de VIPP-regeling in de strategie van het ziekenhuis) en de implementatie. Onze aanpak kenmerkt zich door het sturen op resultaten, zonder de zachte kant uit het oog te verliezen. Zo zorgen wij ervoor dat een dergelijk traject niet resulteert in slechts een technische aansluiting, maar leidt tot een daadwerkelijke verandering in de organisatie.

Morgens heeft brede ervaring in project- en programmanagement, onder andere met de implementatie van gegevensuitwisseling met PGO’s, maar ook vanuit verschillende opdrachten bij MedMij, VWS, Nictiz en OPEN. Zo zijn we betrokken (geweest) bij zowel het programmamanagement als de implementatie van MedMij en OPEN.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met Netteke Koster.

Meer lezen?

Lees meer over gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Gegevensuitwisseling gaat niet vanzelf

02-03-2020 3 minuten
Lees meer
Artikel

Gegevensuitwisseling in de zorg, het kan echt!

15-10-2020 4 minuten
Lees meer
Artikel

Gegevensuitwisseling in de zorg: 5 tips uit de praktijk

13-08-2020 4 minuten
Lees meer
Artikel

Elke zorgbestuurder moet nu werk maken van digitale gegevensuitwisseling

19-05-2020 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Landelijke aanpak gegevensuitwisseling in de zorg

16-03-2020 3 minuten
Lees meer
Artikel

Hoe krijgt de burger regie op zijn gegevens?

16-01-2020 4 minuten
Lees meer