Actueel / Zorg

Landelijke aanpak gegevensuitwisseling in de zorg

16-03-2020 3 minuten

Voor sommige veranderingen in de zorg is een landelijke aanpak noodzakelijk. Dit vereist meer gegevensuitwisseling en een brede beschikbaarheid van gegevens. Volgens de minister moet “digitaal het nieuwe normaal worden”. Dit bereik je alleen als alle zorgverleners op eenzelfde manier gegevens registreren en uitwisselen. Een goed georganiseerd programma is daarvoor een voorwaarde. Maar hoe pak je dat succesvol aan?

Het belang van een landelijke aanpak

Sommige veranderingen vragen om een landelijke aanpak. Bijvoorbeeld als het gaat over eenheid van taal en techniek of het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Een landelijke aanpak is noodzakelijk om te voorkomen dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden. Met het risico dat elke regio een andere weg inslaat. De landelijke politiek dringt bovendien aan op meer landelijke samenwerking en centrale regie vanuit het Ministerie van VWS.

De landelijke aanpak draagt onder andere bij aan meer gegevensuitwisseling en een brede beschikbaarheid van gegevens in de zorg. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg en neemt de administratielast voor zorgverleners af. Zorgverleners beschikken nu vaak niet over de informatie die ze nodig hebben en zijn teveel tijd kwijt met faxen of het op DVD branden van gegevens. Patiënten/cliënten moeten te vaak hun verhaal opnieuw vertellen terwijl ze denken “dat weet u toch wel?” of “ik heb dit al een keer eerder verteld aan een andere dokter”.

Daarom moet volgens de minister “digitaal het nieuwe normaal worden”. Dit bereik je alleen als alle zorgverleners op eenzelfde manier gegevens registreren en uitwisselen. Daarnaast kan hierdoor de burger eigen regie kan pakken, waarbij hij zijn eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

In een persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen patiënten en/of cliënten hun gegevens van verschillende zorgverleners verzamelen en opslaan. Denk aan gegevens uit de medische en verpleegkundige zorg, medicatie of onderzoeksuitslagen. Gegevens die zorgverleners nu in het elektronisch zorgdossier vastleggen. Deze gegevens kunnen zorgverleners straks delen met de persoonlijk gezondheidsomgeving van de burger en andersom. Daarnaast kunnen de gegevens die de burger verzamelt, uitgewisseld worden met het elektronisch zorgdossier van de zorgverleners.

Aan de slag met gegevensuitwisseling

In Nederland starten met name vanuit de overheid veel programma’s die aan gegevensuitwisseling werken. Of breder de zorg willen verbeteren door (organisatie-overstijgende) vraagstukken in een tijdelijk programma aan te pakken. Een goed georganiseerd programma is daarvoor een voorwaarde. Het opzetten van een programma is altijd maatwerk, maar best practices, principes en ervaringen met landelijke programma’s, vormen een goed vertrekpunt voor het bepalen van een opzet.

Morgens heeft diverse landelijke programma’s begeleid. In alle programma’s en projecten stelt Morgens zowel de verandering als de mens centraal. In onze visie zijn programma- en verandermanagement dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen programma’s houden we rekening met veranderkundige vraagstukken. Wij besteden daarom niet alleen veel aandacht aan de praktische kant van het beheersen, maar vooral ook aan het creëren van draagvlak, het realiseren van doelstellingen en het zorgen voor betrokkenheid. En de borging om de resultaten van een programma niet verloren te laten gaan.

Professioneel programmamanagement

Morgens draagt graag bij aan het verbeteren van de zorg en vindt de uitwisseling van gegevens daar een essentieel onderdeel van. We kunnen bij alle onderdelen van programmamanagement ondersteuning bieden. Ondersteuning waarbij je kunt denken aan:

  • Professioneel programmamanagement: we richten een programmastructuur in en bepalen de scope, rollen en verantwoordelijkheden. Hierbij staat zowel de verandering als de mens centraal;
  • Programma-, regio- of implementatieadvies: we leveren advies op het gebied van programmamanagement of -ondersteuning, implementatie (in regio’s) en leveranciersmanagement;
  • Projectmanagement: we leiden een project rond gegevensuitwisseling;
  • Kwartier maken: we helpen bij het bepalen van de stip op te horizon, betrekken stakeholders en adviseren over het stimuleren van een (nog op te richten) programma gegevensuitwisseling;.
  • Strategisch advies: Strategisch advies: we leveren advies over de koers van het programma en bij het nemen van strategische besluiten.

Onze consultants hebben ervaring in diverse landelijke programma’s in onder andere de volgende opdrachten:

  • Programmamanagement (MedMij);
  • Programmasecretaris en -ondersteuning (Registratie a/d Bron, MedMij, OPEN);
  • Opzetten scholingsmodule (OPEN);
  • Regionaal advies / implementatiebegeleiding (MedMij, OPEN, ministerie VWS);
  • Projectadvies / projectleiding (ministerie VWS, Nictiz).

Petra van Zeeland, partner Morgens

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg? Neem dan contact op met Petra van Zeeland, partner Morgens, telefoon 071 – 3313 640, e-mail: vanzeeland@morgens.nl.

Meer lezen?

Lees meer in de volgende artikelen:

Event

Gratis webinar: Samen op weg naar de GGZ van Morgen

17-01-2023 2 minuten
Lees meer
Interview

Preventie doen we samen, maar hoe?!

12-01-2023 3 minuten
Lees meer
Interview

Sjaak Wijma (Zorginstituut Nederland) en Peter van der Meer (Albert Schweitzer Ziekenhuis) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

10-01-2023 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland) en Edwin van der Meer (BovenIJ) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

13-12-2022 < 1 minuten
Lees meer