Actueel / Zorg

Met MedMij is de patiënt regisseur van zijn gezondheidsgegevens

15-04-2019 2 minutenHerbert Fetter

Morgens is gevraagd het programmamanagement van MedMij in te richten en uit te voeren, zodat in 2020 elke burger kan beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die gevuld is met relevante gezondheidsgegevens. Naast het uitvoeren van het programmamanagement is Morgens ook gevraagd om inhoudelijk uitvoering te geven aan verschillende projecten.

MedMij is een programma dat wordt uitgevoerd door de Patiëntenfederatie, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nictiz. Uitgangspunt is om samen met partijen die al initiatieven ontplooid hebben, te komen tot toetsbare eisen, standaarden, afspraken en financieringsmodaliteiten. Zo heeft straks iedereen die dat wil, toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht in de vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Rol van Morgens

Morgens is actief betrokken in zowel het programmamanagement van MedMij als in de projecten ‘Financiering’ en ‘Afsprakenstelsel’. Het project ‘Afsprakenstelsel’ is inmiddels afgerond en opgeheven. Vanaf begin 2018 is implementatiemanagement steeds belangrijker geworden en heeft Morgens een actieve rol in het project ‘MedMij-Support’. In de klantcase lees je over de rol van Morgens en welke resultaten zijn bereikt.

“MedMij betekent een echte digitale transformatie rond persoonlijke gezondheidsgegevens, met weerbarstige randvoorwaardelijke projecten en een uitdagende veranderopgave. Erg inspirerend om daar vorm en inhoud aan te geven als programmamanager.”

Resultaten

De randvoorwaarden zijn opgesteld, de financiering voor PGO-leveranciers is beschikbaar, patiënten zijn betrokken, en zorginstellingen en leveranciers weten wat er nodig is om gegevens te delen met PGO’s. Dit betekent dat vanaf 2019 de eerste personen gebruik kunnen maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving die gegevens uitwisselt volgens de MedMij-afspraken. In 2020 moet voor iedere Nederlander een PGO beschikbaar zijn en kan elke Nederlander die dat wil, regie voeren over zijn eigen gezondheidsgegevens.

Hierdoor hoeven patiënten bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hun verhaal te vertellen bij een bezoek aan een specialist. Ook kunnen zelfmeetgegevens ingezet worden bij een behandeling , waardoor heel wat bezoeken aan een arts niet meer noodzakelijk zijn.

Meer informatie

Lees meer over het MedMij programma en de rol van Morgens in de klantcase, of bekijk andere klantcases!

Artikel

Netwerkzorg in de praktijk

17-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Chaos in tijden van transformatie

04-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Databeschikbaarheid als fundament, de mens als sleutel tot succes

28-05-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Van strategie naar executie in de publieke sector

28-04-2024 2 minuten
Lees meer