Actueel / Overheid

Duurzaam en gezond voedsel in Nederland met de Regio Deal Foodvalley

07-01-2020 2 minutenBibianne Geerts

Het Rijk wil stimuleren dat er meer wordt samengewerkt binnen regio’s om zo de brede welvaart, dus niet alleen economisch, van het land te verhogen. Dit doen zij door het inzetten van de Regio Deal, een nieuw instrument om regio’s sterker en krachtiger te maken. Vanuit het Rijk is €20 miljoen toegekend aan de Regio Deal Foodvalley. Om het ingediende voorstel uit te werken tot een definitieve Deal, de uitvoeringsorganisatie in te richten en het vervolgens uit te gaan voeren, is een flinke klus. Regio Deal Foodvalley heeft daarom Morgens gevraagd om het hiervoor samengestelde programmateam daarbij te ondersteunen.

Francois van Does en Bibianne Geerts over Regio Deal Foodvalley

Het gebied Foodvalley in de provincies Utrecht en Gelderland heeft een internationaal erkende koppositie op het gebied van kennis en innovatie rondom voeding en gezondheid, met een bovengemiddelde kennisinfrastructuur. Vandaar dat Regio Foodvalley inzet op een versnelling van de transitie naar duurzaam en gezond voedsel in de regio.

Netwerksamenwerking en cofinanciering

Een belangrijk aspect van de Regio Deal Foodvalley is netwerksamenwerking: niet alleen is de samenwerking tussen het Rijk en de regio nieuw, ook werken voor het eerst acht regiopartners vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven intensief met elkaar samen. Daarbij komt dat het Rijk alleen met cofinanciering door alle regiopartners akkoord gaat met de Deal. De tijdsdruk is enorm hoog: in enkele maanden tijd moeten de regiopartners samen met het Rijk het ingediende voorstel verder uitwerken voor het daadwerkelijk sluiten van de Regio Deal. Regio Deal Foodvalley heeft daarom Morgens gevraagd om het hiervoor samengestelde programmateam te ondersteunen bij dit proces.

Programmateam Regio Deal Foodvalley

Het centrale programmateam van de Regio Deal Foodvalley ziet er onder andere op toe dat er goede afspraken worden gemaakt over de besteding van het geld van alle verschillende partners. Bovendien houden zij zicht op de voortgang en het bereiken van de doelstellingen. Hierdoor kan in de uitvoeringsfase tijdig bijgestuurd worden.

Morgens ondersteunt het programmateam in op de volgende onderdelen:

  • Samenwerking van de programmaorganisatie verbeteren in de rol van programma-adviseur;
  • Eenvoud, structuur en kennis van programma’s brengen;
  • Regievoering en ondersteuning bij het uitwerken van het ingediende voorstel tot een Regio Deal;
  • Begeleiden en ondersteunen van het proces om te komen tot duidelijke afspraken rondom de organisatie en financiering;
  • De governance in orde brengen, om zo de besluitvorming te vereenvoudigen.

Resultaten

In juli 2019 is de Regio Deal Foodvalley tussen de 8 regiopartners en het Rijk gesloten. In totaal wordt ruim €70 miljoen geïnvesteerd in de regio, waarmee de innovatiekracht en expertise van de diverse partners in de regio op het gebied van agrofood en gezonde voeding versterkt en duurzamer wordt georganiseerd. Na deze mijlpaal wordt de governancestructuur opgezet, worden de geldstromen vastgelegd, juridische checks gedaan en worden de programma’s en projecten klaargestoomd voor de start van de Regio Deal in begin 2020.

Lees meer

Lees meer over de aanpak en resultaten van de Regio Deal Foodvalley in de klantcase.

Meer weten?

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem aan contact op met Mark Elstgeest, partner bij Morgens.

E-mail

elstgeest@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 51086304

Call this number
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #2 Armoede

27-05-2024 2 minuten
Lees meer
Interview

Peter-August Keur: “Elke stap is er één voorwaarts”

14-05-2024 3 minuten
Lees meer
Podcast

Podcast geen zorgen voor morgen #1 Schulden

07-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Zes lessen over dienstverlening van zes gemeenten

11-04-2024 7 minuten
Lees meer