Actueel / Zorg

Zo kan een multidisciplinair team helpen bij digitaliseringsprojecten

01-03-2022 4 minutenHerbert Fetter

Er komt met de ambulance een patiënt binnen op de spoedeisende hulp (SEH) met nog onbekende klachten. Het ziet er ernstig uit. Binnen een mum van tijd komen er uit alle hoeken zorgprofessionals aangerend. Direct wordt bloed afgenomen, wordt de hartslag, bloeddruk en temperatuur gemonitord en starten de eerste onderzoeken. De uitslagen die binnenkomen worden meteen op het whiteboard genoteerd, zodat iedereen die binnenkomt direct alle noodzakelijke informatie heeft. Een ingreep blijkt snel nodig en de anesthesist gaat aan het werk om de patiënt voor te bereiden…

Bij het werk op een SEH kan iedereen zich voorstellen dat multidisciplinair werken belangrijk is, zoals in het voorbeeld hierboven. Op de SEH zijn het professionals van één organisatie, maar er zijn ook voorbeelden waarbij zorgprofessionals van meerdere organisaties met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld in de wijkverpleging of de GGZ. Welk zorgverlener je het ook vraagt, iedereen zal beamen dat het in zo’n situatie belangrijk is dat zorgverleners samenwerken. Ieder heeft een eigen expertisegebied en samen werken ze aan de beste zorg voor de patiënt. Maar wat als de patiënt, in plaats van een persoon, de zorg zelf is en we samen de zorg beter willen maken? Werken we dan ook in multidisciplinair verband samen?

Te weinig multidisciplinaire samenwerking

Bij het verbeteren van de zorg zelf werken we nog veel te weinig samen. Bijvoorbeeld bij digitaliseringsprojecten. Vaak is het doel om het primaire proces te ontlasten door het inzetten van techniek; denk aan lagere administratieve lasten of het vereenvoudigen van een (be)handeling. In de praktijk zie ik projectorganisaties waarbij de werkgroepen techniek en proces afzonderlijk van elkaar werken. Of projecten waarbij een consultant samen met de IT-afdeling een innovatie probeert te forceren. En dat terwijl we uit het primaire proces hebben geleerd dat het in complexe situaties belangrijk is de verschillende expertises te betrekken die nodig zijn met behoud van respect voor elkaars werk.

Zorgprofessional heeft het te druk

Een vaak gebruikt argument waarom er nog niet in een multidisciplinair team wordt samengewerkt is ‘de zorgprofessional heeft het te druk’. Feitelijk klopt dat natuurlijk vaak. De druk op de zorgprofessionals is veel te groot en daar moeten we met elkaar iets aan doen. Alleen de oplossing waarbij vooral niet-zorgprofessionals aan het werk gaan om dingen voor de zorg op te lossen kost veel geld en geeft zelden het gewenste resultaat. Tijdens een operatie laten we ook niet de verpleegkundige de operatie uitvoeren, omdat de chirurg te druk is. Of laten we de chirurg de narcose monitoren, omdat de anesthesist er niet is. Misschien dat het best een keer goed kan gaan omdat ze al zo vaak een dergelijke situatie hebben gezien en weten wat er moet gebeuren, maar zij zijn daar niet voor opgeleid. Ik zou op dat moment niet die patiënt willen zijn.

Durf te kiezen en wees creatief

Maar hoe kan het dan wel? De basis ligt bij het maken van keuzes. Vaak willen we heel erg veel en bij voorkeur ook nog allemaal tegelijk. Als het echt niet mogelijk is om een zorgprofessional of een andere relevante kennishouder mee te laten doen in een dergelijk project moet je je afvragen of je er überhaupt mee moet starten. Het lijkt dan natuurlijk heel makkelijk om de keuze te maken om helemaal niet te starten, maar je kunt met behulp van creativiteit vaak al een heleboel uitdagingen aanpakken.

Verschillende expertises en invalshoeken in een multidisciplinair team zorgen voor andere oplossingen

Het goede nieuws is dat de gewenste creativiteit juist vaak in multidisciplinaire teams te vinden is. Mensen vanuit verschillende expertises en invalshoeken komen samen tot andere oplossingen dan een homogene groep mensen. Maak de mensen die nodig zijn in het team onderdeel van de oplossing. Laat hen bijvoorbeeld beginnen door te verkennen op welke manier zij wel onderdeel zijn van het team en op welke manier zij willen en kunnen samenwerken. Let op! Goede begeleiding kan hier nodig zijn. Experts op een vakgebied hebben vaak eigen jargon en denkpatronen. Het is daarom belangrijk om de nieuwsgierigheid bij elkaar aan te wakkeren. Om te weten wie de ander is en welke kennis meegebracht wordt om uiteindelijk open te staan voor andere ideeën.

Samenwerken met andere organisaties

Een andere mogelijkheid is om ook breder te kijken dan je eigen organisatie. Deze optie is misschien wat spannender, maar ik denk dat we dit veel vaker moeten inzetten in de zorg. Waarom zou je als zorginstelling helemaal je eigen team gaan vormen terwijl een andere zorginstelling om de hoek misschien al bepaalde kennis en expertise heeft opgedaan? Wellicht is het dan mogelijk om één of enkele teamleden vanuit een andere organisatie in te zetten. Natuurlijk kan dat niet op de onderdelen waarbij expertise gevraagd wordt over de werkwijze in de instelling zelf, maar op veel andere onderdelen kan dit wel.

Door gebruik van elkaars kennis en expertise komen we tot betere resultaten

Dit zijn slechts twee voorbeelden hoe je meerdere expertises kunt betrekken in je project, maar er zijn er nog veel meer te bedenken. In de ideale situatie heeft elke betrokkene voldoende tijd en ruimte om te participeren, maar het is een illusie om te denken dat met de huidige druk op de zorg dat in de komende jaren gaat gebeuren. Oftewel: als we samen de zorg willen verbeteren moeten we misschien naar de zorg kijken zoals we naar de patiënt kijken. Door elkaars kennis en expertise op de juiste manier te gebruiken komen we samen tot betere resultaten.

Verder lezen over dit onderwerp

Wil je meer weten over het inrichten van een multidisciplinair team, of andere succesfactoren voor een digitale transformatie in jouw zorginstelling? Lees dan onze whitepaper.

Meer weten?

Wil je aan de slag met digitale transformatie in jouw zorginstelling? Neem dan contact op met Herbert Fetter.

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer
Event

Terugblik webinar zorgambities realiseren: van strategie tot executie

13-02-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Minder administratie lasten in de zorg: in gesprek met Evean en Icare

05-02-2024 < 1 minuten
Lees meer