Actueel / Zorg

“We hebben bestuurders met lef nodig!”

19-12-2018 3 minutenMarloes Bijl

Ben van Gent van Sutfene over de ouderenzorg van Morgen

Hoe ziet de ouderenzorg er over vijf tot tien jaar uit? Wat zijn belangrijke uitdagingen en wat doet de ouderenzorg nu om toegevoegde waarde in de maatschappij te behouden? Morgens-consultants Marloes Bijl en Nadine Keunen spraken hierover met Ben van Gent, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Sutfene.

Ben van Gent (Sutfene) over de ouderenzorg van Morgen

Kwaliteit van leven staat op de voorgrond

“Over tien jaar focussen we veel minder dan nu op het vermijden van risico’s en het sturen op veiligheid. Initiatieven zijn gericht op het individu, waarbij de kwaliteit van leven op de voorgrond staat. Over vijf jaar maken we ook gebruik van medewerkers die heel specifiek opgeleid zijn om die kwaliteit van leven te faciliteren.”

De ouderenzorg van Morgen

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met bestuurders en andere gezichtsbepalende personen in de zorgsector over de ouderenzorg van Morgen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen in de sector voor de komende vijf tot tien jaar als naar de situatie van vandaag, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om van vandaag naar morgen te bewegen.

“Het gaat over de kwaliteit van leven; daarvoor hebben we af en toe zorgmomenten nodig.”

Technologie om kwaliteit van leven te verbeteren

“Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van robotisering, worden nu vaak als een bedreiging gezien. Dit, terwijl deze de tevredenheid van cliënten juist verhogen. Zo kunnen verwarde personen door middel van GPS met een grotere bewegingsvrijheid toch veilig in hun eigen omgeving blijven.

Maar ook op het gebied van welzijn biedt de inzet van technologie kansen. Bijvoorbeeld met de wasrobot. Men verbindt dat veelal met een verarming van de zorg, terwijl cliënten door deze wasrobot juist een onafhankelijkheid van de zorgmedewerkers ervaren en die roemen.”

Sutfene

Sutfene is een ouderenzorgorganisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Zij verlenen diensten vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. Daarnaast leveren de medewerkers van Sutfene in de gehele regio thuiszorgdiensten.

Zorgzones voor complexere zorg

“De oorspronkelijke verpleeghuizen blijven bestaan voor ouderen die sociale contacten nodig hebben, maar die in hun eigen wijk niet kunnen vinden. Daarnaast blijft er intramurale capaciteit beschikbaar voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Huntington. Om de verpleeghuizen heen wordt in zorgzones complexe verpleeghuiszorg geleverd bij de ouderen thuis.

De huidige intramurale capaciteit blijft ongeveer gelijk, ondanks de stijging van de zorgvraag. Dit kan doordat er meer hoog complexe zorg thuis wordt geleverd, in geconcentreerde zones. Bovendien wordt er straks bijna niet meer kleinschalig gebouwd, dat is gewoon niet te doen. Wanneer we zes mensen met gedragsstoornissen in een kleine ruimte bij elkaar zetten, explodeert de situatie vaak.”

Inzetten op preventie

“In samenwerking met de gemeente en andere zorg- en welzijnspartijen wordt er ingezet op zowel aspecifieke als programmatische preventie. De huisverpleegkundige vervult hierbij de brugfunctie tussen gezonde senioren en ouderen die binnen de programmatische preventie horen. We leven in een tijd waarin concurrentie verdampt. Organisaties moeten samensmelten om preventie, zorg en begeleiding te kunnen bieden.”

“Ik geloof echt in de inzet van technologie op het gebied van bewaking en robotisering, daar waar deze de kwaliteit van leven kan ondersteunen.”

Sterke infrastructuur

“Over tien jaar hebben we weer een infrastructuur die gericht is op samenhang. We moeten dingen samen doen, zeker omdat we op alle vlakken tekorten hebben. Er is een poortwachtersfunctie voor drie domeinen, te weten preventie, cure en care. De poortwachter stuurt sterk op doelmatigheid.”

de ouderenzorg van Morgen

Hoe komen we tot de ouderenzorg van Morgen?

Zorginfarct

“Het samenhangende systeem van de thuiszorg, het ziekenhuis, de huisarts en het verpleeghuis kraakt en piept nu al aan alle kanten. Er hoeft nog maar iets kleins te gebeuren en dan loopt alles vast. In dat geval kunnen patiënten nergens meer naartoe. Een dergelijke crash creëert het urgentiebesef dat er echt iets radicaals moet gebeuren.”

Voldoende financiering

“De minister heeft van de Nza het dringende advies gekregen om de kostprijs te betalen voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg. Echter wordt er minder dan de kostprijs betaald. Dus blijft de ouderenzorg armlastig en wordt beknibbeld op de noodzakelijke dingen. Om technologie breder in te kunnen zetten, is het fijn dat de financiering daarvoor losstaat van het reguliere zorgbudget.”

“Zonder effectief te sturen op voorkomen van zorgvragen komen we niet uit met het personeel.”

Structuurwijziging

“Om de zorg goed te kunnen invullen, moeten we een nieuwe blauwdruk maken. Van scratch af aan opnieuw ontwerpen en vervolgens kijken welke bestaande partijen kunnen worden overgezet naar het nieuwe systeem. Geen stelselwijziging, maar echt een structuurwijziging.”

Leiderschap

“Ik hoor veel spierballentaal, maar vervolgens proberen bestuurders de problemen weer op dezelfde manier op te lossen. Bjivoorbeeld door te onderhandelen met geldpotjes. Dat is veel te marginaal! We hebben bestuurders met lef nodig, die opstaan, een idee hebben en het ook daadwerkelijk gaan doen. Gelukkig zie ik die verandering komen.”

meer over de zorg van Morgen

Onderzoek en publicatie

Onderzoek ‘De GGZ van Morgen’

09-11-2022 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Leerplatform ‘Op weg naar de GGZ van Morgen’

09-11-2022 2 minuten
Lees meer
Interview

Preventie en gezondheid bevorderen is niet sexy, wel de oplossing!

08-11-2022 4 minuten
Lees meer
Interview

Samendraads: voor toegankelijke en betaalbare medische zorg

15-08-2022 5 minuten
Lees meer