Actueel / Zorg

Studiereis laat zien hoe Karolinska ziekenhuis ‘patiënt eerst’ waarmaakt

22-01-2019 2 minuten

Medio januari bezochten bestuurders, managers en artsen uit de zorg, samen met Morgens-collega’s Frank van Berkel, Petra van Zeeland en Netteke Koster, het Karolinska University Hospital in Stockholm.

Karolinska heeft vier jaar geleden een grote organisatietransitie ingezet. Leidraden als Value Based Healthcare gaven niet alleen richting aan hun nieuwe ‘operating model’, maar ook aan de nieuwbouw van de nieuwe vestiging in het noordelijke stadsdeel Solna. Karolinska koos voor hun eigen stempel: ‘patiënt eerst’.

Verschillende managers, artsen én patiënten van Karolinska namen ons een dag mee in hun ervaringen. Zij deelden hun lessen en uitdagingen. Daarnaast bezochten wij verschillende afdelingen tijdens een rondleiding.

Organisatietransitie vanuit ‘patient flows’

Wat vooral opvalt, is dat ‘patiënt eerst’ zeer consistent is doorgevoerd in de organisatie. Oude afdelingen en structuren zijn op de schop gegooid en opnieuw opgebouwd rond ‘patient flows’. Niet langer zitten professionals van dezelfde discipline allemaal bij elkaar en wordt de patiënt geacht van discipline naar discipline te bewegen. Professionals zijn daarentegen fysiek en organisatorisch verzameld in clusters die voor de patiënt en zijn ziektebeeld logisch zijn. Dit is een zeer grote verandering, waarin de traditionele vakgroepstructuur uit ziekenhuizen is doorbroken en de patiënt met zijn ziektebeeld centraal is komen te staan.

“Professionals zijn fysiek en organisatorisch verzameld in clusters die voor de patiënt en zijn ziektebeeld logisch zijn.”

Om deze patient flows in te richten én te blijven verbeteren, vinden er minimaal één keer per maand zogenaamde ‘oval table’-overleggen plaats, waar iedereen aan deelneemt die inhoudelijk relevante input heeft. Naast medisch specialisten en dedicated verpleegkundigen, neemt ook de patiënt een belangrijke plaats in bij deze ovale tafel overleggen. Karolinska streeft naar een ‘patient representative’ binnen elke patient flow. Ook bij meer strategische keuzes zijn patient representatives gelijkwaardig lid van de betreffende teams.

‘Digital scoring cards’

Karolinska werkt met digital scoring cards waarin outcome-doelen worden vastgelegd. Deze zijn middels dashboards op elk moment van de dag te raadplegen. Ook bij deze outcome-doelen is het streven niet alleen om de bestaande officiële kwaliteitscriteria te registreren, maar juist ook outcome-doelen die er écht toe doen voor de patiënt.

Opvallend is hoe sterk de professional in de lead wordt gezet in het nieuwe operating model. Klinisch praktiserend artsen zijn verantwoordelijk voor de verschillende thema’s en patient flows. Op deze manier wil Karolinska ervoor zorgen dat er keuzes worden gemaakt vanuit het primaire zorgproces.

Het patiëntbelang staat voorop

Het was een geweldig inspirerende reis waarin we open en transparante gesprekken konden voeren met verschillende betrokkenen die de transitie vanaf het begin hebben meegemaakt. Met veel enthousiasme gaven zij ons inzicht in de voordelen van het nieuwe model, het patiëntbelang dat tegenwoordig voorop staat en de complexiteit van het veranderproces. Zij geven ook eerlijk aan dat ze er nog niet zijn en dat er nog veel te verbeteren is. Maar het valt op hoe gemotiveerd en toegewijd zij zijn om hoe dan ook de beste zorg te leveren voor de patiënt.

Karolinska University Hospital

Karolinska University Hospital

Meer weten?

Binnenkort volgt meer over de uitkomsten van deze studiereis naar het Karolinska ziekenhuis. Neem intussen gerust contact op met Frank van Berkel.

Lees over ‘het ziekenhuis van Morgen’

Interview

“IZA is een renovatie, maar doet niks aan het fundament”

13-09-2023 5 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Positieve Gezondheid in de GGZ

12-09-2023 2 minuten
Lees meer
Artikel

Bijsturing op korte termijn is nodig om IZA succesvol te maken

11-08-2023 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

9 praktijktips om administratieve lasten in de zorg te verminderen

01-08-2023 5 minuten
Lees meer