Actueel / Zorg

Krachten bundelen met netwerksamenwerking

03-03-2020 < 1 minuutAlieke Jansen

Maatschappelijke opgaven het hoofd bieden

Krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie, de transformatie in het sociaal domein, juiste zorg op de juiste plek: om de maatschappelijke opgaven van nu het hoofd te bieden zullen organisaties hun krachten moeten bundelen.

Willen samenwerken is één ding, maar het ook echt goed doen, dat is twee. Want hoe organiseer je zo’n samenwerking? Wat kan je van elkaar verwachten en hoe zit iedereen in de wedstrijd? En welke afspraken maak je met elkaar?

Onze aanpak in de begeleiding van netwerksamenwerking

Morgens helpt overheden, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven met succesvolle samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn de Regio Deal Foodvalley, waarbij Morgens het programmateam ondersteunt bij de inrichting van de Regio Deal-organisatie. Andere voorbeelden zijn het ICT Campus Samenwerkingsverband, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken en het Interbestuurlijk programma ‘Samenwerken aan één overheid’, een samenwerking in het sociaal domein (in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Drie onderdelen

Onze aanpak richt zich op drie onderdelen: het starten van de samenwerking, uitvoering geven aan de samenwerking en de samenwerking verbeteren.

Wil je uitgebreider lezen hoe we te werk gaan? Op onze website beschrijven we onze werkwijze.

Lees meer over de methode netwerksamenwerking

Wil je van gedachten wisselen over netwerksamenwerking? Of ben je benieuwd wat Morgens voor je samenwerkingsverband kan betekenen? Neem dan contact op met Alieke Jansen via jansen@morgens.nl of Louise Henderickx via Henderickx@morgens.nl, telefoon 071 3313 640.

Event

Gratis webinar: Op naar de GGZ van Morgen

08-12-2021 2 minuten
Lees meer
Interview

De toekomst van de GGZ: echt meedoen!

02-12-2021 6 minuten
Lees meer
Interview

Mark Janssen (Radboudumc) en Ron Roozendaal (Ministerie van VWS) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

02-11-2021 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Met een strategische koers voor de regio de juiste zorg op de juiste plek

29-10-2021 3 minuten
Lees meer