Actueel / Algemeen

Krachten bundelen met netwerksamenwerking

03-03-2020 < 1 minutenPeter-August Keur

Krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie, de transformatie in het sociaal domein, juiste zorg op de juiste plek: om de maatschappelijke opgaven van nu het hoofd te bieden zullen organisaties hun krachten moeten bundelen. Willen samenwerken is één ding, maar het ook echt goed doen, dat is twee. Want hoe organiseer je zo’n samenwerking? Wat kan je van elkaar verwachten en hoe zit iedereen in de wedstrijd? En welke afspraken maak je met elkaar?

Onze aanpak in de begeleiding van netwerksamenwerking

Morgens helpt overheden, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven met succesvolle samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn de Regio Deal Foodvalley, waarbij Morgens het programmateam ondersteunt bij de inrichting van de Regio Deal-organisatie. Andere voorbeelden zijn het ICT Campus Samenwerkingsverband, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken en het Interbestuurlijk programma ‘Samenwerken aan één overheid’, een samenwerking in het sociaal domein (in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Drie onderdelen

Onze aanpak richt zich op drie onderdelen: het starten van de samenwerking, uitvoering geven aan de samenwerking en de samenwerking verbeteren.

Onze werkwijze

Wil je uitgebreider lezen hoe we te werk gaan? Op onze website beschrijven we onze werkwijze.

Meer weten over netwerksamenwerking?

Wil je van gedachten wisselen over netwerksamenwerking? Of ben je benieuwd wat Morgens voor je samenwerkingsverband kan betekenen? Neem dan contact op met Peter-August Keur.

Meer lezen?

Lees meer over netwerksamenwerking.

Bekijk alle artikelen
Onderzoek en publicatie

De succesfactoren van het hoe, waarom en wat van netwerksamenwerking

03-11-2021 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Krachten bundelen met netwerksamenwerking

03-03-2020 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Zorgbestuurders delen 10 succesfactoren voor netwerksamenwerking

01-12-2020 5 minuten
Lees meer
Artikel

Zorgbestuurders zeggen ‘ja’ tegen regionalisering en netwerksamenwerking

22-10-2020 4 minuten
Lees meer
Interview

De City Deal als bruggenbouwer

05-03-2021 5 minuten
Lees meer
Artikel

Zorgbestuurders vinden dat leiderschap in een netwerk vraagt om het verplaatsen in de ander

29-06-2021 4 minuten
Lees meer
Artikel

Zo start je een regionale samenwerking met resultaat

23-02-2021 7 minuten
Lees meer