Actueel / Zorg

Draagvlak creëren, buzzwoord of succesformule bij visieontwikkeling in de langdurige zorg?

10-09-2021 3 minutenPetra van Zeeland

In het artikel ‘Met een duidelijke visie klaar voor de toekomst in de langdurige zorg’ hebben we de vijf stappen toegelicht die wij met organisaties doorlopen in een visie- en strategievormingstraject. Ben je er dan? Het eerlijk antwoord: nee. Want de wijze waarop je de stappen doorloopt zijn bepalend voor het succes! Bijvoorbeeld: Hoe creëer je draagvlak? Is er een gezamenlijk beeld van de toekomst? Zijn er gemotiveerde medewerkers om dit te bereiken? Welke activiteiten kan je organiseren om te inspireren en belanghebbenden actief te betrekken? Het ‘hoe’ is daarmee even belangrijk als het ‘wat’, de inhoudelijke visie. 

De zes uitgangspunten voor het creëren van draagvlak

Ons motto is: wij schrijven geen dikke rapporten, maar creëren vooruitgangskracht. Zodat je als instelling klaar bent voor de uitdaging van morgen. Bij het uitvoeren van de vijf stappen om te komen tot een nieuwe visie- en strategievorming, zetten we zes uitgangspunten centraal om die vooruitgangskracht te realiseren. Creatieve werkvormen en bijeenkomsten, zorgen voor de juiste dynamiek om verankering te realiseren.

1. Alle type medewerkers worden betrokken

Betrek medewerkers uit alle hoeken van de organisatie, welke een rol zullen spelen in het verwezenlijken van de visie. Betrek ook de juiste medewerkers in de juiste fase. Bepaal bij het organiseren van bijeenkomsten wie direct betrokkenen zijn en belangrijk zijn voor het proces. Denk hierbij ook aan gremia als de VAR, OR en de cliëntenraad. Een stakeholdersanalyse voor type medewerkers kan hierbij helpen.

2. Input vanuit de medewerkers zelf

Geef medewerkers tools en handvatten om zelf aan de slag te gaan met een concrete opdracht. Leg bijvoorbeeld uit wat het doel van een SWOT-analyse is, welke stappen doorlopen worden en welke bronnen zij kunnen raadplegen. Vraag de medewerkers de resultaten plenair te pitchen, zodat aanwezigen reageren en aanvullen. Of laat medewerkers de ervaring van de cliënt in beeld brengen via een cliëntreis. Wat vindt de cliënt belangrijk, wat kan beter, slimmer of anders? Laat medewerkers kennismaken met dit gedachtegoed en leg uit hoe je dit aanpakt.

3. Continu informeren en openstaan voor alle inbreng

Blijf gedurende de visieontwikkeling voortdurend in contact met medewerkers. Informeer over de voortgang en veranderingen in de visie en deel tussentijdse resultaten. Geef ze de gelegenheid om erover na te denken en te reageren en maak duidelijk dat inbreng altijd welkom is. Organiseer bijvoorbeeld periodieke ontbijtsessies of lunchtafels waar medewerkers terechtkunnen met vragen, het bespreken van stellingen of het aanbrengen van initiatieven.

4. Haal inspiratie van buiten naar binnen

Organiseer inspiratiesessies om ideeën van buiten naar binnen te halen. Breng in het kader van de ‘future search’ een werkbezoek aan een vooruitstrevende instelling, of nodig een inspirerende spreker uit voor een werksessie. Laat medewerkers in deze werksessie inspiratie opdoen, thema’s bepalen en vervolgens uitwerken welke ontwikkelingen ze zien op deze thema’s.

5. Betrek de regio

Betrek belangrijke partners in de regio tijdig in het proces. Welke ontwikkelingen spelen in de regio en het zorglandschap welke van toepassing zijn op je organisatie. Zien medewerkers en regiopartners dezelfde ontwikkelingen? En hoe kijkt de gemeente en de zorgkantoren/zorgverzekeraars of een nabijgelegen instelling naar onze organisatie? Deze inzichten leggen de basis voor waar je straks op moet focussen.

6. Stimuleer en verbind met succesvolle initiatieven en projecten

Sta open voor bestaande projecten en initiatieven die georganiseerd worden binnen de organisatie en medewerkers zelf. Haak hierop aan en bedenk hoe deze projecten bijdragen aan de visie- en strategie van de organisatie. Neem goede en passende initiatieven mee in het masterplan voor de organisatie, zodat niets verloren gaat en alle bijdragende activiteiten in beeld blijven. En zo simpel, maar o zo belangrijk. Vier successen!

Interactieve en inspirerende werkvormen, ook digitaal

Om betrokkenen te enthousiasmeren en inspireren maken we bij Morgens onder andere gebruik van Liberating Structures. Een instrument om van alle deelnemers hun stem te horen en hun inbreng te geven. Dit verhoogt de interactie en daarmee de input die we meenemen in het visie- en strategievormingstraject.

De inzet van Liberating Structures werkvormen kan fysiek, maar zeker ook digitaal. Daarbij inventariseren we van tevoren hoe digitaal vaardig de medewerkers zijn en kiezen we vervolgens een passende werkvorm. Een digitaal laagdrempelige sessie waar toch veel interactiviteit mogelijk is, organiseren wij vaak met behulp van een Mural (een digitaal whiteboard).

Een gedragen visie is noodzakelijk voor de toekomst

Dus naast het inhoudelijk bepalen van je visie vormt het creëren van draagvlak de basis voor het verwezenlijken van de visie. En ook al is ‘draagvlak creëren’ misschien wel een buzzwoord. Wat is er mooier dan dat medewerkers uitdragen dat ze de visie zelf gecreëerd hebben?

Ga jij morgen ook met een visie- en strategievormingstraject aan de slag? Ik zeg; draagvlak creëren met creatieve werkvormen is een succesformule en hard nodig om te werken aan alle ontwikkelingen die op de langdurige zorg afkomen.

 

 

Meer weten?

Wil je ook morgen aan de slag met het creëren van meer draagvlak voor visie- en strategievorming in de langdurige zorg? Neem contact op met Petra van Zeeland, partner bij Morgens.

Meer lezen?

Lees meer artikelen over de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Netwerkzorg in de praktijk

17-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Chaos in tijden van transformatie

04-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Databeschikbaarheid als fundament, de mens als sleutel tot succes

28-05-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Van strategie naar executie in de publieke sector

28-04-2024 2 minuten
Lees meer