De weg naar een waardegedreven zorgorganisatie

Een waardegedreven zorgorganisatie is een organisatie waar men continu streeft naar de beste uitkomsten voor de patiënt tegen acceptabele kosten. Met de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord en de ontwikkeling naar passende zorg een essentiële stap in toekomstbestendige zorg. De weg naar een waardegedreven zorgorganisatie is in iedere organisatie uniek en afgestemd op de eigen specifieke situatie. Hiervoor is geen blauwdruk. Er zijn veel manieren om met waardegedreven zorg aan de slag te gaan. Morgens begeleidt en ondersteunt zorgorganisaties in het veranderproces naar waardegedreven zorg.

Waardegedreven zorg in het kort

Het waardegedreven zorggedachtengoed, ook wel bekend als Value Based Health Care (VBHC), is in 2006 gelanceerd door Michael Porter en Elisabeth Teisberg. Het doel van waardegedreven zorg is het realiseren van uitkomsten die ertoe doen voor de patiënt tegen acceptabele kosten. Met dat doel speelt het concept waardegedreven zorg in op de problematiek van de alsmaar stijgende zorgkosten en de toenemende wens van de patiënt voor eigen regie over het zorgproces. Vaak wordt gestart met het organiseren van zorg rondom aandoeningen en het meten van patiënt-relevante uitkomsten van zorg.

Een omvangrijk veranderproces

Een waardegedreven zorgtransitie is omvangrijk en heeft grote impact op de organisatiestructuur, processen en cultuur. Het is belangrijk om tijdig te bepalen hoe dit veranderproces eruit gaat zien. Zowel op het niveau van organisatie, team als individu. Dit begint met een duidelijke stip op de horizon: waar werk je naartoe en wat is er nodig om daar te komen? Worden er kleine stapjes genomen, of moet er een big bang plaatsvinden? Welke situaties kun je voorzien en wat kan alleen maar gaandeweg ontdekt worden? En hoe stimuleer je enthousiasme en draagvlak binnen de organisatie? Morgens begeleidt en ondersteunt zorgorganisaties in dit proces.

Waardegedreven zorg vanuit drie invalshoeken

Wij kijken vanuit drie invalshoeken naar waardegedreven zorg: organiseren, verbeteren en samenwerken. Organiseren gaat over het verandertraject dat een zorgorganisatie doorloopt bij een waardegedreven zorgtransitie. Verbeteren over het creëren van waarde door middel van continu verbeteren. Samenwerken gaat over het kijken over de grenzen van je eigen afdeling en organisatie; leren van én met elkaar.

Waardegedreven organiseren

Waardegedreven organiseren gaat over het verandertraject dat een zorgorganisatie doorloopt bij een waardegedreven zorgtransitie. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van een breed gedragen visie en strategie voor waardegedreven zorg, het creëren van betrokkenheid en enthousiasme breed in de organisatie en de zoektocht naar een passende organisatievorm.

Waardegedreven verbeteren

Waardegedreven zorg gaat over het creëren van waarde door middel van continu verbeteren van de zorg.We kijken naar zorgprocessen vanuit het perspectief van patiënt én zorgverlener om te bepalen wat waarde is voor de patiënt. Hierbij maken we slim gebruik van waardegedreven zorgdata en dashboards. We gebruiken vervolgens de Lean filosofie en methodieken om invulling te geven aan hoe je kunt verbeteren.

Waardegedreven samenwerken

Samenwerken gaat over het kijken over de grenzen van je eigen afdeling en organisatie; leren van én met elkaar. Een belangrijk uitgangspunt bij waardegedreven zorg is immers het organiseren van zorg voor het volledige zorgtraject (‘full cycle of care’) van de patiënt. Samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie is hierbij essentieel. Bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen of over sectoren heen. Denk aan het realiseren van transmurale zorgpaden, regionalisering en netwerkvorming. Wij faciliteren en stimuleren verbinding door het organiseren van webinars en workshops.

 

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak binnen waardegedreven zorg? Neem dan contact op met Hileen Boosman.

We organiseren een paar keer per jaar een Morgens Waardegedreven Zorg Sessie. Deze sessies zijn gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring rondom een specifiek thema. Wil je een keer deelnemen? Meld je dan aan voor de mailinglist.
Houd mij op de hoogte

Meer lezen?

Lees meer over waardegedreven zorg.

Artikel

Creëer draagvlak voor waardegedreven zorg met deze 3 vragen

20-05-2021 4 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper ‘Waardegedreven zorg: 5 bouwstenen voor succesvolle adoptie’

29-05-2022 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Haal meer uit je waardegedreven zorg dashboard: 5 tips

19-10-2021 4 minuten
Lees meer
Onderzoek en publicatie

Whitepaper ‘Waardegedreven organiseren: Veel meer dan uitkomsten!’

15-12-2020 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Deze 3 Lean-tools kun je gelijk inzetten bij je VBHC-zorgpad

09-09-2021 3 minuten
Lees meer
Artikel

4 keuzes die Karolinska maakt voor meer patiëntwaarde

04-03-2019 6 minuten
Lees meer
Artikel

Blijft radicale verandering een terugkerend thema voor Karolinska?

19-01-2020 6 minuten
Lees meer