Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten
Zorg

Ouderenzorg van Morgen: ruimte, vertrouwen en leiderschap

Guy Buck van Aafje over de toekomst van de ouderenzorg

De algemene trends in de ouderenzorg, zoals de dubbele vergrijzing en technologische ontwikkelingen kennen we allemaal wel. Maar hoe geef je daar antwoord op? In dit interview legt Guy Buck uit hoe Aafje middels de “zes V’s” richting geeft aan de veranderingen in de ouderenzorg en wat hij als grootste uitdagingen ziet.

Guy Buck (Aafje) over de ouderenzorg van Morgen

In de interviewreeks over de ouderenzorg van Morgen spreken we met een aantal belangrijke spelers in de zorg. Hoe ziet de ouderenzorg er over vijf tot tien jaar uit? Wat zijn belangrijke uitdagingen en wat doet de ouderenzorg nu om toegevoegde waarde in de maatschappij te behouden? Morgens-consultant Marloes Bijl en -partner Petra van Zeeland spraken hierover met Guy Buck, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aafje.

Over Aafje

In Rotterdam en omstreken is Aafje niet alleen zeer actief op het gebied van thuiszorg, maar ook ruim vertegenwoordigd in huizen en zorghotels. Vanuit de vier kernwaarden Aandacht, Verbindend, Prikkelend en Vakmanschap biedt Aafje met 5.500 medewerkers en 1.800 vrijwilligers zorg en hulp. Aafje is daarnaast benoemd tot "beste werkgever 2019 - 2020".

Logo Aafje

Hoe ziet de ouderenzorg van Morgen eruit?  

Toekomstige ontwikkelingen: de 3 D’s

“ActiZ heeft een keer een stuk of twaalf van die algemene trends benoemd. Die we eigenlijk allemaal wel weten, zoals de dubbele vergrijzing, de tweedeling in de maatschappij en technologische vernieuwingen. En dan hoe daarin verder, wat ik wel inspirerend vind is het volgende: de drie D’s”, vertelt Guy Buck, bestuurder bij Aafje. Deze zijn door jongeren bedacht in plaats van de 3 P's (People, Planet en Profit):

  1. Diversiteit: zowel klanten als medewerkers zijn uniek, zeker in Rotterdam met 167 nationaliteiten;
  2. Duurzaamheid: niet alleen als het gaat om bijvoorbeeld gebouwen, maar ook in de zin van een duurzame arbeidsmarkt;
  3. Delen: stoppen met concurreren en meer in netwerken kennis en middelen met elkaar delen over de domeinen heen.

Vertaling naar inhoudelijke richtingen: de 6 V’s

“Als antwoord op de trends die de branchevereniging ActiZ heeft benoemd en vanuit het gedachtegoed van deze drie D’s heeft Aafje vervolgens een vertaling gemaakt naar zes inhoudelijke richtingen”, gaat hij verder:

1  Verdiepende persoonsgerichte benadering
Allereerst een verdieping van de persoonsgerichte benadering. “Het begrip persoonsgericht is breder dan alleen maar zorg, daarom spreken wij over een verdiepende persoonsgerichte benadering.” De missie van Aafje luidt dan ook: ‘Alles wat wij doen is erop gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefste willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons uitgangspunt.’

2  Vastgoed
Vervolgens de vertaling naar vastgoed. “We hebben nog verouderde gebouwen in Rotterdam. Middels een programma investeren we in verpleeghuizen, zodat we ook in de toekomst kunnen voldoen aan de vragen vanuit de verschillende doelgroepen. Dit is een investeringsprogramma van 100 miljoen, voorzien van bancaire leningen. We zijn halverwege het programma.”

3  Verbijzondering van doelgroepen
De derde richting betreft verbijzondering van doelgroepen. “Verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met obesitas of Korsakov, vragen ook om uiteenlopende manieren van acteren. Daaraan geven wij binnen Aafje vorm. Een ander voorbeeld is de opgerichte acute zorgafdeling van Aafje om de SEH te ontlasten (juiste zorg op de juiste plek).

Verder zien we na de sluiting van de verzorgingstehuizen een grote groep mensen die behoefte hebben aan zorg en ontmoeting. Daarvoor ontwikkelen we nu, samen met Hans van Putten (van de Thomas Huizen & de Herbergier) een nieuw concept verzorgingshuizen 2.0 op basis van PGB’s en franchiseschap.”

4  Vernieuwing met technologie
Dan vernieuwing met technologie, ongelofelijk ingewikkeld. “Iedereen snapt dat daar veel in moet en kan”, vervolgt Guy. “Maar opschalen is dan toch altijd het grote probleem. Dat heeft vooral te maken met de complexiteit in Rotterdam. Zo hebben we te maken met vijf ziekenhuizen en bijna 200 zorginstellingen en honderden huisartsen.”

Inzet van zorgrobot Zora
Inzet van zorgrobot Zora

Naast technologie ten behoeve van ketensamenwerking, richt Aafje zich in eerste instantie op vernieuwing binnen de organisatie zelf met focus op de medewerker. “We hebben medewerkers te kort, dus we zetten met onze strategie in op technologische vernieuwingen die de medewerker helpen. Zo zijn we pas begonnen met het inzetten van VR-brillen ter vervanging van medicatie. Een VR-bril waarbij iemand dolfijnen volgt, werkt rustgevend.”

5  Verbinding met medewerkers
De vijfde V staat voor verbinding met medewerkers. “Recruitment van personeel gaat goed, maar behouden is nog een ding”, vertelt Guy. “Aandacht en evenwicht tussen privé en werk zijn de twee belangrijkste redenen dat mensen weggaan. We hebben een introductie van twee dagen en een buddy om de nieuwe medewerker op weg te helpen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk administratieve taken bij klantondersteuners te beleggen. Desondanks is het verloop nog steeds te hoog.

Verder hebben we sinds een jaar of twee een ontwikkelafdeling, een enorm succes. Mensen waarbij bepaalde competenties nog onvoldoende ontwikkeld zijn, gaan eerst naar deze afdeling. Pas wanneer deze competenties voldoende zijn, stromen ze door naar hun echte werkplek. Tevens zetten we leercoaches in om medewerkers aan ons te binden. We hanteren ‘de 70-20-10 regel’: 70 procent van het leren doen we op de werkvloer met behulp van leercoaches, 20 procent via e-learning en 10 procent in een klaslokaal. Daarnaast zetten we oudere medewerkers in om jongeren te begeleiden. Tal van goede initiatieven die hebben geleid tot hoge medewerkerstevredenheid dan 't landelijke sectorgemiddelde, waardoor we 1 jaar lang het predicaat; "beste werkgever” mogen voeren.”

6  Verbeteren en vasthouden van kwaliteit
En de laatste V staat voor het verbeteren en vasthouden van kwaliteit. “Waar iedereen een dashboard heeft voor alleen financiën, hebben wij er bij Aafje een voor kwaliteit. Alles wordt uit bestaande systemen gehaald. Je kunt er onder andere het aantal dossier zien dat op orde is en de landelijke indicatoren. Dit alles zonder extra administratieve handelingen van de zorg. Dit dashboard is 2 jaar werk geweest.”

De ouderenzorg van Morgen 

Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met bestuurders en andere gezichtsbepalende personen in de zorgsector over de ouderenzorg van Morgen. Hierbij kijken we zowel naar ontwikkelingen in de sector voor de komende vijf tot tien jaar als naar de situatie van vandaag, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om van vandaag naar morgen te bewegen. 

Naar de ouderenzorg-organisatie van Morgen

We vragen Guy: wat is er nodig om de ouderenzorgorganisatie van Morgen te worden?

Ruimte

Guy antwoordt: “Het is belangrijk om vanuit de bedoeling op reis te gaan, zonder precies te weten waar je uitkomt. Je moet een andere weg durven in te slaan. Bij Aafje doen we dat vanuit het concept ruimte: ruimte voor dingen die ertoe doen en die ruimte geven, zowel naar medewerkers als klanten en ketenpartners toe. Hiervoor is het wel nodig dat basisprocessen voorspelbaar zijn.”

Vertrouwen

Guy vertelt dat vertrouwen vanuit de Raad van Toezicht essentieel is, wanneer je als organisatie op reis gaat, ook als het financieel minder rooskleurig is. “Niemand is gebaat bij het opvoeren van druk, maar juiste ruimte en vertrouwen om er bovenop te komen.”

Leiderschap

Daarnaast organiseert Aafje sinds vier jaar een leiderschapsprogramma: “Het zorgt ervoor dat we intern op elkaar zijn aangesloten, zowel verticaal, maar ook horizontaal en diagonaal.”

Grootste uitdagingen op weg naar Morgen

Grote steden problematiek

“Een belangrijk obstakel is dat er beleidsmatig gezien echt veel te weinig aandacht is voor de grote steden problematiek. De grote stad is echt totaal anders. Dus ik vind differentiatie van tarieven of maatwerktarieven een hele logische, althans de landelijke kwaliteit hetzelfde kader kent”, antwoordt Guy op de vraag wat de grootste uitdagingen zijn op weg naar de ouderenzorg van Morgen.

Veel partijen

“Een ander obstakel”, gaat hij verder, “is het aantal partijen, 200 partijen in 1 stad: dat zijn er te veel. Bij Aafje willen we een franchisemodel, zodat samenwerking makkelijker wordt.”

Vergrijzing

“De laatste uitdaging, en een heel ingewikkelde, is de vraag hoe je met de toenemende vergrijzing het budget nog een beetje beheersbaar houdt. Met alleen meer inzet van technologie kom je er niet. We moeten ook een systeemdiscussie aangaan, bijvoorbeeld dat je in de Wet langdurige zorg (WLZ) de wooncomponent toch zelf betaalt. Dit vraagt wel om vastgoed dat zich leent voor individueel verhuren.”

Aafje geeft de veranderingen naar de ouderenzorg van morgen handen en voeten met behulp van de zes V’s. Daarbij zijn ruimte, vertrouwen en leiderschap begrippen die niet alleen in dit interview naar voren komen als voorwaarden om de stappen richting de toekomst te zetten. Hierbij zien we bij vele ouderenorganisaties de doorontwikkeling na de pilot fases en proeftuinen als grootste uitdaging. Leiderschap en vertrouwen moeten dan echt het verschil maken.


"Hierbij zien we bij vele ouderenorganisaties de doorontwikkeling na de pilot fases en proeftuinen als grootste uitdaging."

Meer over de ouderenzorg van Morgen
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens