Actueel / Zorg

Zorg en onderwijs werken samen bij deRotterdamseZorg

07-08-2020 2 minutenHerbert Fetter

deRotterdamseZorg bevordert de personeelsbezetting van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam Rijnmond. Een van de projecten is gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen op het gebied van stageplaatsen. Hiervoor is een online applicatie ontwikkeld waarin zorg- en onderwijsinstellingen kunnen samenwerken om voldoende passende stageplaatsen te creëren voor de studenten in de regio Rotterdam. Morgens is gevraagd om het project te leiden van de ontwikkeling van de applicatie door Xebic tot het daadwerkelijke gebruik bij de instellingen in de regio.

Om inzicht te krijgen in vraag, aanbod en invulling van stageplaatsen wordt een nieuw te ontwikkelen applicatie ingericht. Twintig zorg- en onderwijsinstellingen worden hierop aangesloten. Door de omvang van het samenwerkingsverband is samenwerking essentieel. Deelnemers moeten voldoende ruimte hebben om mee te ontwikkelen en te beslissen. Om alle partijen betrokken en gemotiveerd te houden is het belangrijk om zo snel mogelijk te leveren.

Meer weten? Lees de klantcase van deRotterdamseZorg

Het resultaat

Met onze aanpak is het gelukt om binnen vier maanden de eerste werkende software in gebruik te nemen en van daaruit door te ontwikkelen. Bij het in gebruik nemen van de eerste versie van de Stage Monitor zijn alle gebruikers in een bootcamp sessie getraind om met de applicatie te werken. Hierbij zijn ook de eerste verbetersuggesties opgehaald. 

In februari 2020 hebben alle deelnemende organisaties de Stage Monitor officieel in gebruik genomen. De applicatie is leidend geworden in het inzichtelijk maken van vraag, aanbod en de invulling van stageplaatsen. Hiervoor hebben alle gebruikers weer een bootcamp sessie gehad om zelf met de Stage Monitor aan de slag te kunnen. 

Een druk op de knop

Met de Stage Monitor hebben de verschillende onderwijsinstellingen op één plek direct inzicht in waar stageplaatsen beschikbaar zijn en kunnen zij deze aanvragen met slechts één druk op de knop. Zorginstellingen weten op deze manier veel eerder waar ze aan toe zijn en welke studenten zij kunnen verwachten.

Meer weten?

Lees meer over deRotterdamseZorg en de rol van Morgens in de klantcase, of bekijk andere klantcases!

Artikel

Rigoureuze digitale stappen hard nodig om zorg overeind te houden

10-09-2021 2 minuten
Lees meer
Artikel

Draagvlak creëren, buzzwoord of succesformule bij visieontwikkeling in de langdurige zorg?

10-09-2021 3 minuten
Lees meer
Event

Online bijeenkomst dashboards transitie waardegedreven zorg

10-09-2021 < 1 minuut
Lees meer
Interview

“Empowerment professional cruciaal voor duurzaamheid GGZ”

09-09-2021 6 minuten
Lees meer