Actueel / Zorg

Verbetering logistiek nieuw OK-complex IJsselland Ziekenhuis met Lean-aanpak

14-01-2021 2 minuten

In juli 2020 is het nieuwe OK-complex in het IJsselland Ziekenhuis in gebruik genomen. Zo’n verse start biedt de mogelijkheid om processen anders en slimmer in te richten. Vanuit deze gedachte – en als onderdeel van de algehele Lean-transitie in het ziekenhuis – is Morgens gevraagd om te ondersteunen op weg naar de nieuwe OK.

Doel optimalisatie logistiek

In het proces van de nieuwbouw en de verbouw van het OK-complex van het IJsselland Ziekenhuis, is Morgens gevraagd om de logistiek op deze OK te optimaliseren en om bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden te herstructureren. Het doel was het creëren van rust en regelmaat, het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van het werkplezier op de OK.

Samen met de teamleiders en medewerkers van de OK zijn we aan de slag gegaan. Met behulp van Value Stream Mapping en SMED (Single Minute Exchange of Dies) hebben we de logistieke processen ontleed en geanalyseerd, om vervolgens de gewenste situatie in kaart te brengen. Hierbij dienden verschillende Lean-principes als uitgangspunt om flow te creëren.

Tijdens het opzetten van de gewenste situatie zijn de verbeteringen stapsgewijs getoetst in pilots op de werkvloer. Deze pilots leidden tot verdere aanscherping van de nieuwe werkwijzen voor de definitieve implementatie.

Resultaat van de aanpak

Het was een intensief traject van experimenteren en aanpassen, Het resultaat is een volledige herziening van de logistiek op de OK met belangrijke verbeteringen. Zoals een vast logistiek team, kortere wisseltijden, het klaarzetten van materialen gebeurt niet eerder dan nodig en het bijvullen van materialen gebeurt op basis van visuele signalen.

Naar aanleiding van deze veranderingen gaat het OK-personeel nu zelfstandig aan de slag om de volgende stappen te nemen en het logistiek systeem verder te perfectioneren.

“Ik heb op een zeer prettige manier samengewerkt met Roel en Nadine. De combinatie van een persoon uit de industrie en een persoon uit de zorg, heeft er voor gezorgd dat er met een frisse blik naar het hele proces is gekeken. Hierdoor zijn voor de operatieafdeling de meest praktische oplossingen bedacht en in het werkproces geïntegreerd.”

Klantcase IJsselland Ziekenhuis

Lees meer over de vraag, onze aanpak en het resultaat in onze klantcase van het IJsselland Ziekenhuis.

Meer weten?

Lees meer over de vraag, onze aanpak en het resultaat, of neem contact op met Frank van Berkel.

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer
Event

Terugblik webinar zorgambities realiseren: van strategie tot executie

13-02-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Minder administratie lasten in de zorg: in gesprek met Evean en Icare

05-02-2024 < 1 minuten
Lees meer