Actueel / Zorg

Morgens helpt Bravis bij traject ‘Ons ziekenhuis van morgen’

27-10-2020 < 1 minuut

Het Bravis ziekenhuis werkt aan het realiseren van een nieuwe ziekenhuislocatie, ter vervanging van de huidige twee locaties. Dit vraagt om inzicht in de toekomstige ontwikkelingen zowel in de regio als in de wereld van medisch specialistische zorg en gezondheid. Het Bravis ziekenhuis is daarom in het najaar van 2018 gestart met het traject ‘Ons ziekenhuis van morgen’. Morgens heeft, verdeeld over drie fases, het Bravis ziekenhuis begeleid bij het opstellen van de visie én bij het inzetten van een verandertraject.

Inzicht in de interne en externe ontwikkelingen en daarmee het vergroten van de bewustwording over de toekomst van de medisch specialistische zorg stond centraal in de eerste fase. Via een inspiratieweek, de inzet van ambassadeurs, een Future Search en diverse workshops is de toekomst in een drietal scenario’s geschetst. Deze scenario’s vormden de input voor fase 2 waar het accent lag op het, samen met alle vakgroepen, kwantificeren van de toekomstbeelden. En op basis het maken van basiskeuzes voor 2030. In fase 3 hebben wij het visiedocument en het masterplan opgeleverd.

Gedragen visie

Inspireren en enthousiasmeren van betrokkenen vormt de rode draad door het gehele traject. Zodat de visie en de verandering die nodig is om die visie te realiseren gedragen wordt door alle stakeholders. En zodat alle medewerkers, artsen, patiënten en samenwerkingspartners vandaag starten met nadenken over wat zij anders kunnen en moeten doen richting 2030.

Aanpak

He grote draagvlak en de betrokkenheid realiseerden wij onder andere door de organisatie van een groot aantal (digitale) bijeenkomsten/workshops, de inzet van ambassadeurs vanuit de gehele ziekenhuisorganisatie, de inzet van studiereizen en inspiratiebezoeken en een parallel lopend communicatietraject.

Vol trots kijken wij terug op dit intensieve traject, dat wij in een heel prettige samenwerking met een groot aantal Bravis-medewerkers hebben mogen uitvoeren.

Meer weten?

Lees meer over Bravis en de rol van Morgens in de klantcase, of bekijk andere klantcases!

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Netwerkzorg in de praktijk

17-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Chaos in tijden van transformatie

04-06-2024 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Databeschikbaarheid als fundament, de mens als sleutel tot succes

28-05-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Van strategie naar executie in de publieke sector

28-04-2024 2 minuten
Lees meer