Actueel

Lean in het onderwijs: het principe ‘respect the people’

19-06-2020 3 minutenKoen Janmaat

Lean denken en werken gaat uit van een aantal principes. In eerdere blogs ben ik ingegaan op de principes flow, waardedenken, klantdenken, pull en genchi genbutsu. In deze blog staat het ‘respect the people’-principe centraal.

Kernelementen

‘Respect the people’ is opnieuw een cruciaal principe bij organisaties waar Lean in de genen zit. Het principe ligt dicht tegen genchi gembutsu aan. Toch besteed ik er apart aandacht aan omdat het zo fundamenteel is. ‘Respect the people’ kent twee kernelementen:

  • Empowerment: In een Lean-organisatie ligt verantwoordelijkheid laag in de organisatie, namelijk bij de mensen die het werk echt doen. Bij de medewerkers (docenten, staf) omdat zij degenen zijn die waarde voor de klant (student, het werkveld) toevoegen. In een Lean-organisatie zijn zij in staat zelfstandig beslissingen te nemen en verbeteringen door te voeren. Bovendien luisteren leiders naar deze medewerkers als zich een issue voordoet. Mocht er toch top-down een beslissing worden genomen of een verbetering worden ‘opgelegd’, dan voeren zij deze gezamenlijk  in.
     
  • Vertrouwen: ‘Respect the people’ houdt ook in dat je vertrouwen hebt dat medewerkers een intrinsieke motivatie hebben om goed werk af te leveren. In een Lean-organisatie is het adagium ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ omgedraaid.

‘Respect the people’: empowerment, vertrouwen, sturen op uitkomsten. Hoe doe je dat praktisch?

Een cultuur van empowerment, vertrouwen en sturen op uitkomsten is niet vanzelfsprekend en ook niet van de één op de andere dag geregeld. Bovendien heeft het aandacht en onderhoud nodig.

Saxion heeft hiervoor een Continu Verbeteren programma ingericht waarbij leiders en teams begeleiding krijgen om hieraan te werken.

Saxion directeur Suzan Veldhuis zegt daarover: “Docenten zijn vakmensen die in eerste instantie gefocust zijn op hun eigen vak en klas. We merkten dat we het ook niet gewend waren om echt met elkaar te praten over problemen en onszelf daarbij echt kwetsbaar op te stellen.” En: “Veel mensen staan niet stil bij hoe ze bepaalde dingen doen. Ze hebben het idee dat het eigenlijk wel efficiënt gaat.” Een nieuwe manier van vergaderen kan er dan volgens haar voor zorgen dat die zaken op tafel komen, alleen al doordat iedereen zich even opnieuw in moet stellen.

Lees meer over Lean bij Saxion

Saxion

Sturen op uitkomsten

‘Respect the people’ betekent niet dat leiders in een organisatie alles loslaten en er geen sturing meer plaatsvindt. Het leidende principe is dat medewerkers binnen kaders heel goed in staat zijn om zelf te bepalen hoe zij hun werk uitvoeren en inrichten. Dit betekent automatisch dat leiders deze medewerkers zelf laten nadenken in plaats van alles voor te schrijven.

Toch vindt ook binnen een Lean-organisatie sturing plaats op uitkomsten (uitval, bachelor-rendement, etc.), productiviteit en verbeteringen. In eerste instantie door de teams zelf, in tweede instantie door het management. Waarbij het management medewerkers altijd stimuleert om – in geval van afwijkingen – zelf op zoek te gaan naar oorzaken van problemen en deze vervolgens op te lossen.

Wat levert ‘respect the people’ op?

Het toepassen van het ‘respect the people’-principe levert veel op: eigenaarschap, betrokkenheid, trots, drive en energie, lol en plezier, prestaties, innovatie, procesverbetering, werkgeluk en samenwerking. Uiteindelijk leiden al deze effecten er toe dat medewerkers zich goed voelen en er blij van worden zich in te zetten voor de organisatie. Dat is de basis voor de intrinsieke motivatie om continu te willen verbeteren.

‘Respect the people’ bij jouw organisatie?

Welke verbetermogelijkheden biedt ‘respect the people’ voor jouw organisatie? Als je van gedachten wil wisselen over de toepassing van Lean bij jouw onderwijsinstelling, neem dan contact op met Koen Janmaat (janmaat@morgens.nl, telefoon 071 – 3313640).

Meer over Lean