Actueel / Zorg

Kennis verpleegkundigen over toepassing technologie is cruciaal

17-05-2019 3 minuten

Technologische innovaties bieden veel kansen voor de ouderenzorg. Maar die technologie succesvol inzetten, is niet gemakkelijk: klaar zijn voor de ouderenzorg van Morgen betekent vandaag beginnen!

Dit artikel van Petra van Zeeland en Marloes Bijl, respectievelijk partner en senior consultant bij Morgens, verscheen ook op Zorgvisie.nl.

Technologie en ouderenzorg

Technologische innovaties in de zorg volgen elkaar in rap tempo op. We leven langer omdat er op medisch en verpleegkundig vlak steeds meer mogelijk is. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen omdat zorg op afstand beschikbaar is. Technologische innovatie vermindert de druk op instellingen waardoor we vergrijzing kunnen opvangen en ook de pijn van personeelstekorten kunnen verzachten.

Echter – de inzet van technologie voor de steeds complexer wordende ouderenzorg vraagt wel om specifiek inzicht, kennis en vaardigheden. Dit is bepaald geen ‘appeltje-eitje’ en zou wel eens een groter probleem kunnen worden dan we nu voorzien.

Achterstand ouderenzorg in technologie en innovatie

Wij zien dat ouderenzorg achter loopt met het investeren in technologie en innovatie ten opzichte van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dit terwijl er van alles op de markt beschikbaar is. Een paar willekeurige voorbeelden:

 • Monitoring op afstand. Het gaat hierbij om technologie waarbij mensen op afstand in de gaten gehouden kunnen worden met behulp van onder andere sensoren, GPS of geluidsapparatuur. NAAST (een dochterbedrijf van Sensire) biedt bijvoorbeeld een scala aan mogelijkheden om cliënten en patiënten op afstand te monitoren.
   
 • Slimme medicijndispensers die op gewenste tijden een signaal aan de cliënt geven dat het tijd is om de medicatie in te nemen en deze vrijgeeft.
   
 • Domotica. Er zijn bijvoorbeeld (video) observatietechnieken op de markt die op basis van vooraf gestelde parameters een signaal doorgegeven aan de verzorging. Bij de ene cliënt is dat onrustig woelen in bed, bij een andere cliënt is dat pas op het moment dat hij of zij na 10 minuten nog niet terug is op de kamer.

Goed voor ouderen én voor betaalbare zorg

Technologie die dus al beschikbaar is en die eraan bijdraagt dat ouderen langer thuis kunnen wonen en meer eigen regie kunnen blijven voeren. En dat personeel nog effectiever kan werken, waarmee we dus op termijn ook zorg betaalbaar kunnen houden. Technologie die nog te weinig wordt gebruikt in de ouderenzorg.

Het Ministerie van VWS stelt via allerlei subsidiepotten middelen beschikbaar om de achterstand van de ouderenzorg op te heffen en een versnelling te krijgen in het gebruik van technologie. Dat is goed en het gaat helpen.

Toch zien wij in de praktijk een aantal problemen die deze versnelling moeilijk maken:

 • Er zijn te veel ouderenzorginstellingen waar innovatie überhaupt niet op de agenda staat en die bijvoorbeeld geen afdeling innovatie hebben. Innovatiekracht en wendbaarheid laten in veel organisaties te wensen over;
 • Digitale en technische vaardigheden van het verplegend en verzorgend personeel blijven vaak achter;
 • Door personeelstekorten is de waan van de dag – begrijpelijk, maar wel desastreus – heersend.

Regie bij cliënten leggen

Technologie biedt allerlei mogelijkheden om de regie meer bij cliënten neer te leggen en zorg te leveren op die momenten dat het nodig is. Om dit te benutten hebben vele zorgorganisaties nog een lange weg te gaan. Hier zijn vier tips om succesvol aan de slag gaan:

 • Stel een visie op technologie en innovatie op in relatie tot de zorg die je wilt leveren;
 • Ga kleinschalig experimenteren met de technologische oplossingen;
 • Zorg dat alle medewerkers digitaal vaardig worden. Dit vereist forse investeringen en langdurige opleidingstrajecten;
 • Maak de veranderingen leuk, zorg dat medewerkers de voordelen voor hen en hun cliënten inzien.

Klaar voor de ouderenzorg van Morgen? Vandaag beginnen!

Meer over de ouderenzorg van Morgen

Interview

GGZ Toen & Nu: Dick Veluwenkamp

28-11-2023 6 minuten
Lees meer
Interview

Mariëtte Willems (huisarts en CMIO) en Jeroen Lambriks (bestuurder Amstelring) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

21-11-2023 < 1 minuten
Lees meer
Interview

GGZ Toen & Nu: Marnix de Romph

24-10-2023 5 minuten
Lees meer
Artikel

Regionaal samenwerken heeft meer nodig dan een structuur

13-10-2023 < 1 minuten
Lees meer