Actueel / Zorg

Op naar het Bravis ziekenhuis van Morgen

15-04-2019 4 minutenFrank van Berkel

Het Bravis ziekenhuis bereidt zich voor op grote veranderingen in de ziekenhuiszorg. Er is een traject gestart om innovatie te stimuleren, wendbaarheid te vergroten en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Morgens-partner Frank van Berkel en -consultant Nadine Keunen begeleiden het traject naar het ziekenhuis van de toekomst: ‘Bravis 2030′.  

Het Bravis ziekenhuis is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis opent in 2025 een nieuw ziekenhuisgebouw op een nieuwe hoofdlocatie, waarin – op termijn – de zorg van de twee huidige hoofdlocaties wordt ondergebracht. Als voorbereiding op het nieuwbouwtraject is Bravis het visietraject gestart, dat moet leiden tot een beeld van de ziekenhuiszorg in West-Brabant in 2030. 

Bravis ziekenhuis

In het visietraject staan twee belangrijke onderdelen centraal: de visieontwikkeling zelf én de bewustwording en activering van de medewerkers (artsen, verpleegkundigen en ondersteuning) om zelf aan de slag te gaan met de voorbereiding op dat toekomstige ziekenhuis.

Visieontwikkeling 

De visieontwikkeling start met een interne en externe analyse ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen, zoals technologie, stakeholders, personeel, financiën en wendbaarheid binnen de organisatie. De uitkomsten van deze analyse vormen een overzicht van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes (SWOT) voor en van Bravis. Dit helpt ons in de uiteindelijke bepaling van de visie ‘Bravis 2030’.

Om tot deze visie te komen, zijn tal van werkgroepen in de organisatie actief op deelonderwerpen en vindt een groot aantal sessies plaats binnen en buiten Bravis om met zowel interne als externe belanghebbenden het gesprek over de toekomst van de ziekenhuiszorg in West-Brabant te voeren.

‘Future Search’

Als sluitstuk van de eerste fase van visievorming vindt tegen de zomer een tweedaagse ‘Future Search’ plaats. Daarin creëert Bravis samen met externe stakeholders een aantal toekomstscenario’s. Op basis van de eerder uitgevoerde SWOT-analyse en de mogelijke scenario’s, maakt Bravis vervolgens een keuze voor een van deze scenario’s om de visieontwikkeling verder te concretiseren en uit te voeren.

Bewustwording en activering 

In het bewustwordingstraject gaat het om het betrekken en activeren van de organisatie bij ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, het stimuleren van innovatie en het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie.

Om hierin stappen te zetten, vonden en vinden binnen Bravis diverse activiteiten plaats:

Inspiratieweek ‘Ons ziekenhuis van morgen’

Medio februari vond de inspiratieweek ‘Ons ziekenhuis van morgen’ plaats bij het Bravis ziekenhuis. Als Bravis-medewerker kon je er niet omheen. En dat was ook de bedoeling, want de weg naar het ziekenhuis van morgen doet Bravis met elkaar.

Voorbeelden van activiteiten die in deze week plaatsvonden zijn: 

 • Een inspiratiemarkt waarin robots, VR-brillen, hologrammen en een 3D voedselprinter inspiratie boden. Zo ontvingen alle medewerkers een kartonnen VR-bril met daarop een QR-code om inspiratie op te doen over het ziekenhuis van de toekomst;
   
 • Een seminar, waar externe sprekers en workshopbegeleiders de Bravis-medewerkers eyeopeners en voer tot nadenken gaven. Morgens verzorgde tijdens dit seminar workshops over Agile en wendbaarheid, de ontwikkelingen die op ons af gaan komen én een LEGO-workshop waarin deelnemers het Bravis ziekenhuis van morgen konden bouwen;
   
 • Dagelijkse workshops over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de invloed daarvan op het Bravis ziekenhuis. Externe inspiratie, door te onderzoeken en ontdekken wat er te leren valt van andere ziekenhuizen en organisaties (waaronder Slingeland, Bernhoven, Erasmus MC, Karolinska University Hospital, Philips en Mercy Virtual Hospital).

‘De week van Ons ziekenhuis van morgen’ (Bravis)

En er gebeurt meer

Bij deze inspiratieweek blijft niet. Een greep uit andere activiteiten gericht op bewustwording en activering:

 • Een wekelijkse ‘Bravis lunch’ waar medewerkers mee kunnen denken over hun ziekenhuis van de toekomst. Dit is belangrijk om medewerkers intensief te betrekken en in hun kracht te zetten;
   
 • De inzet van zestig ambassadeurs vanuit alle organisatielagen. Deze ambassadeurs hebben als doel collega’s mee te nemen in het traject, hen te inspireren met voorbeelden en te motiveren om zelf ook stappen te zetten om toekomstklaar te worden;
   
 • Gebruik van diverse online en offline communicatiemiddelen, waaronder een intranetpagina, YouTube filmpjes en een veelgelezen nieuwsbrief;
   
 • Een ronde langs alle medische vakgroepen, waarbij specialisten en artsen binnen het Bravis ziekenhuis op een interactieve manier aan het denken gezet worden over de veranderende omgeving en de toekomst.

Als Bravis-medewerker kon je niet om de inspiratieweek ‘Ons ziekenhuis van morgen’ heen. En dat was ook de bedoeling, want de weg naar het ziekenhuis van morgen legt Bravis, met zoveel mogelijk betrokkenen, samen af.

Een groot aantal activiteiten dus, gericht op enerzijds visieontwikkeling met een groot aantal betrokkenen. En anderzijds op het vergroten van inzicht in komende veranderingen en het stimuleren van artsen, verpleging en alle andere medewerkers om nu al actief aan de slag te gaan met de toekomst van de ziekenhuiszorg.

Betrokkenheid van Morgens

Jan Oostenbrink is als Clustermanager Cliëntzaken verantwoordelijk voor onder andere zorginnovatie, kwaliteit en veiligheid, marketing, communicatie, en patiëntenservice. Over de betrokkenheid van Morgens bij dit traject zegt hij: 

“Er is geen blauwdruk voor een traject als ‘Bravis 2030’. We zochten daarom nadrukkelijk naar een partner om dit samen met ons te ontwikkelen. We wilden daarbij een partnerschap waarbij we als Bravis zelf wel de regie houden. Morgens vult die partnerrol op een goede manier in en helpt ons om ambitie aan te brengen en te zorgen voor een vernieuwende aanpak. We profiteren van de kennis van Morgens als het gaat om bijvoorbeeld wendbare organisaties en ‘large scale’ interventies. Het netwerk en de kennis van Morgens ten aanzien van de gezondheidszorg vormen een belangrijke bijdrage voor ons ziekenhuis van morgen.”

meer over het ziekenhuis van Morgen

Interview

GGZ Toen & Nu: Dick Veluwenkamp

28-11-2023 6 minuten
Lees meer
Interview

Mariëtte Willems (huisarts en CMIO) en Jeroen Lambriks (bestuurder Amstelring) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

21-11-2023 < 1 minuten
Lees meer
Interview

GGZ Toen & Nu: Marnix de Romph

24-10-2023 5 minuten
Lees meer
Artikel

Regionaal samenwerken heeft meer nodig dan een structuur

13-10-2023 < 1 minuten
Lees meer