Actueel / Zorg

Als zorgprofessionals elkaars werkomgeving leren kennen gaat er een wereld open

17-05-2022 3 minutenAnnouck de Boer

Via ons webinar ‘De praktijk van regionale en netwerksamenwerking’ kwamen we in contact met Iris Keessen. Iris werkt als Programmamanager Zorgcoördinatie ROAZ voor het Traumacentrum Zuidwest Nederland. Daarvoor werkte zij onder andere twaalf jaar als verpleegkundige en was zij unithoofd van de Intensive Care & Medium Care van het Haga Ziekenhuis. Arjan de Jong sprak haar en raakte geïnspireerd door haar streven naar eenvoudige, pragmatische oplossingen. Elke bestuurder wil toch graag zo’n programmamanager?

De opdracht van Iris bij het ROAZ is om via haar programma’s de acute zorg in de regio toekomstbestendig te maken. Maar in de praktijk is het – zeker in coronatijd – al een uitdaging om het primaire proces goed draaiende te houden. Veel van haar werk is erop gericht om de tijd en aandacht van de mensen in de operationele processen te ‘vangen’, want die heb je nodig voor het verbeteren van de uitvoering van de processen. En daar gaat het uiteindelijk om.

Inspirerende bestuurder cruciaal voor succes verandertraject

Een belangrijke randvoorwaarde om hierin succesvol te zijn is het leiderschap van innovatieve, extern gerichte bestuurders. Hun rol is vooral om de urgentie van veranderen en verbeteren duidelijk te maken. “Een inspirerende bestuurder is cruciaal om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.” Maar, zo geeft Iris aan: “ook goede bestuurders vinden het spannend om voorop te gaan in een verandering die de complexe werkpraktijk van zorgprofessionals betreft.”

Het ROAZ is voor Iris het bestuurlijk-organisatorische kader waarbinnen ze werkt. In crisistijd kwam het Dagelijks Bestuur elke week bijeen. Inmiddels is dit weer teruggeschroefd naar vier keer per jaar. Het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bijeen. Het ROAZ is echter niet het enige regionale netwerk waar die bestuurders in participeren. “Er zijn allerlei lokale en regionale netwerken die raakvlakken hebben met de acute zorg. Het werken met duidelijk afgebakende en op specifieke verbeteringen gerichte programma’s helpt dan om focus te houden.”

Het Programma Zorgcoördinatie

Het Programma Zorgcoördinatie is gericht op het toekomstbestendig houden van de acute zorg. Domeinoverstijgende samenwerkingsprojecten in de acute zorgketen, gericht op juiste zorg op de juist plek. Hieronder vallen projecten zoals zorgcoördinatiecentra in de verschillende subregio’s (RR, ZHZ en Zeeland) en projecten die nodig zijn als randvoorwaarde voor ZC zoals digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen en inzicht in de beschikbare capaciteit.

Onbekendheid grootste belemmering voor goede samenwerking

Iris ziet dagelijks dat onbekendheid met elkaar en elkaars werk de belangrijkste belemmering is voor goede samenwerking tussen professionals. “Ze werken maar in een klein stukje van het ketenproces en hebben vaak geen idee hoe het werkveld van de mensen in die andere stukjes eruit ziet. Als een medewerker van de alarmcentrale één keer een paar uur meeloopt op de huisartsenpost gaat er al een wereld open. De acute thuiszorgmedewerkers in de VVT kunnen verrassend veel betekenen voor mensen met een acute zorgvraag. Maar omdat degenen die de acute zorg coördineren dat vaak niet weten, gebeurt dat in de praktijk veel te weinig.”

Zorgen dat professionals elkaar en elkaars werk leren kennen helpt ook om de vele vooroordelen over elkaar te doorbreken. “De eigen protocollen en richtlijnen zijn een veilig houvast, maar in heel veel situaties kun je je als coördinator van de zorg best afvragen of het nou echt alleen maar die hooggekwalificeerde, maar schaars beschikbare verpleegkundige kan zijn die een acute zorgvraag van een patiënt kan oppakken.”

Het begint met de overtuiging dat het beter kan

Iris heeft ervaren dat dit soort dingen alleen veranderen als het initiatief vanuit de zorprofessionals en hun organisaties zelf komt. “Het begint met de overtuiging van de mensen in de praktijk dat het beter kan en hun bereidheid om daar tijd en inzet voor vrij te maken. Als programmamanager kan ik ze ervaringen en kennis aanreiken om tot die overtuiging te komen.”

Er zit wel een grens aan, ziet Iris: “Als die tijd en aandacht op de werkvloer eenvoudigweg niet beschikbaar is, omdat mensen te druk zijn met de zorg dagelijks draaiende houden, houdt het op. Het klinkt paradoxaal in een tijd van personele schaarste, maar er moet structureel meer goed opgeleid zorgpersoneel komen willen we de zorg in de toekomst kwalitatief en betaalbaar houden.”

Meer weten?

Wil je gedachten wisselen over dit onderwerp? Of ben je benieuwd wat Morgens voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Annouck de Boer.

Meer lezen?

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Hoe pak je het anders aan in de langdurige zorg?

11-04-2024 < 1 minuten
Lees meer
Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer
Event

Terugblik webinar zorgambities realiseren: van strategie tot executie

13-02-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Minder administratie lasten in de zorg: in gesprek met Evean en Icare

05-02-2024 < 1 minuten
Lees meer