Cases / Zorg

Pandemische paraatheid met Morgens

11-01-2024 3 minuten

Beter paraat staan voor een pandemie! Dat is dé les die Nederland heeft getrokken uit de covid-19 pandemie. Het versneld opschalen van de infectieziektebestrijding bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) is daarbij van cruciaal belang. De Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) is in het leven geroepen om deze opschaling te coördineren. Vanuit Morgens dragen we in verschillende rollen bij aan het ontwerpen en oprichten van deze nieuwe crisisorganisatie binnen het RIVM. Van programmamanagement en inrichting tot relatiebeheer en beleidsadvisering.

De vraag

In juli 2022 kreeg het RIVM een uitdagende opdracht: het ontwerpen en inrichten van een nieuwe landelijke crisisorganisatie ter voorbereiding op toekomstige pandemieën: de LFI. Als nieuwe speler in het veld van infectieziektebestrijding een complexe opgave. Morgens werd gevraagd om in verschillende rollen bij te dragen aan het vormgeven en oprichten van de LFI. Onze bijdrage omvatte de ontwikkeling en inrichting van de LFI en de integratie ervan binnen een nieuw op te richten domein van het RIVM voor regie op uitvoeringsprogramma’s.

Deze uitdaging bood ons de perfecte gelegenheid om onze expertise in te zetten en een waardevolle bijdrage te leveren aan dit initiatief.

Over de LFI

Tijdens de covid-19 pandemie werd duidelijk dat het essentieel is om de opschaling van medisch-operationele processen te coördineren vanuit één centrale plek. In de strijd tegen A-infectieziekten met landelijke impact geeft de LFI sturing aan de opschaling van medisch-operationele voorzieningen en aan de opgeschaalde operatie. De LFI werkt in de uitvoering nauw samen met de GGD’en. Daarnaast voert de LFI de regie over de centrale voorbereiding op de bestrijding van grootschalige uitbraken. Dit omvat het gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen met kernpartners voor een effectieve respons. In de programmafase van de LFI is het ontwerp van de nieuwe crisisorganisatie vormgegeven. Per 1 september 2023 is de crisisorganisatie LFI onderdeel van het RIVM. Daarmee is de implementatiefase gestart.

De aanpak: van programmamanagement en relatiebeheer tot beleidsadvisering

Sinds de start van het LFI-programma hebben Morgens collega’s Mark Elstgeest, Kimberly van Brakel en Meggie Pijnappel een actieve rol gespeeld. Later werden zij versterkt door de komst van Romy van Dungen en Annouck de Boer. Met een breed scala aan expertises en vaardigheden hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming van de LFI.

Programmamanagement landelijke programma’s en agile werken

Mark was in een vroeg stadium betrokken bij de LFI als adviseur programmamanagement, waarbij hij de inrichting van de programmafase ondersteunde. Het programma is opgezet volgens een ‘agile inspired’ methode waardoor de verschillende onderdelen gelijktijdig in sprints zijn ontworpen en tijdig zijn opgeleverd. Mark adviseerde de programmaleiding een wendbare LFI te realiseren en over de transitie van het programma naar een reguliere lijnorganisatie binnen het RIVM.

Kimberly trad op als expert procesontwerper en speelde een sleutelrol in het vormgeven van de LFI-functies zoals geoefendheid, locaties en het ontwerpen van materieel. Daarnaast leverde zij als adviseur programmamanagement een bijdrage aan het operationeel houden van het programma.

Romy was actief betrokken als projectmanagementondersteuner tijdens de programmafase, waar zij verschillende ontwerpteams effectief ondersteunde.

Relatiemanagement, beleidsadvisering en strategisch advies

Als strategisch adviseur en liaison voor de GGD’en heeft Meggie de verbinding gelegd tussen de LFI en de GGD’en in de uitvoering van de infectieziektebestrijding. Het halen en brengen van inhoud, signalering en duiding rondom het inrichtingsproces en opbouwen van een samenwerkingsrelatie stonden daarbij centraal. Ze droeg ook bij aan het verbeteren van de crisisaansturing en de bestuurlijke activering van de LFI.

In de laatste fase van het LFI-programma richtte Kimberly zich op het samenbrengen van overkoepelende LFI-thema’s en leidde deze door de bestuurlijke afstemmingsprocessen heen. Sinds oktober 2023 heeft zij de rol van secretaris binnen het nieuwe centrum LFI op zich genomen.

Annouck begeleidt als strategisch adviseur voor het nieuwe domein ‘Regie op uitvoeringsprogramma’s’ de transitie van verschillende centra binnen het RIVM. Hierbij fungeert zij als de schakel tussen het nieuwe domein en de landing van de LFI hierin.

Het resultaat

De LFI is het resultaat van een samenwerking tussen experts van GGD’en, GGD GHOR NL, verschillende RIVM-afdelingen en het ministerie van VWS. Het uitgewerkte ontwerp voor de LFI, voltooid in augustus 2023, is bestuurlijk goedgekeurd, waarmee de programmafase succesvol is afgesloten. Vanaf 1 september is de LFI officieel onderdeel van het RIVM.

Sinds september wordt gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van de (functies van de) LFI, zowel binnen de GGD’en als binnen de RIVM-organisatie. Voor de aansluiting met de GGD’en zijn drie implementatiejaren uitgetrokken. De LFI kan verder bouwen op het netwerk dat mede door de liaisons is opgebouwd.

Morgens in de publieke gezondheid

Bij Morgens beschikken we over uitgebreide ervaring in advies, verander- en programmamanagement, gericht op landelijke vraagstukken en het vormgeven van nieuwe organisatieonderdelen. Met onze diepgaande kennis, een uitgebreid netwerk en een grondig begrip van publieke gezondheidszorg spreken wij de taal die nodig is om verandering teweeg te brengen. We zetten bewezen methodieken en werkvormen in om complexe vraagstukken aan te pakken. Onze benadering is gericht op het versterken van de publieke gezondheid in Nederland.

Meer weten?

Wil je doorpraten naar aanleiding van deze case? Neem gerust contact op, we vertellen je graag meer.