Cases / Zorg

Opzet Programma Landelijke Agenda Suïcidepreventie Stichting 113

03-12-2021 2 minuten

Morgens begeleidt Stichting 113 Zelfmoordpreventie sinds eind vorig jaar bij de opzet en opstart van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Dit is een groot netwerksamenwerkingsprogramma met organisaties in de zorg, onderwijs en de sociaaleconomische sector, dat als doel heeft om suïcide zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma loopt tot einde 2025 en heeft een budget van 24 miljoen euro. Binnen het programma vallen ongeveer 30 projecten. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de trekker en coördinerende partij van het programma.

Over 113 Suïcidepreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Haar missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie is ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord in de maatschappij beter bespreekbaar is en de mensen die suïcidale gedachten hebben op veilige en goede hulp kunnen rekenen.

De vraag

Stichting 113 Zelfmoordpreventie zocht hulp bij het opzetten van de governance en de financiële systematiek van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Morgens begeleidt Stichting 113 Zelfmoordpreventie bij diverse vraagstukken, zoals: hoe kunnen we de financiële voortgang van het programma monitoren? Hoe verbinden we de te leveren producten uit de projecten met de grote ambitie van het programma om het aantal suïcides en -pogingen te reduceren? Hoe kunnen we projectmanagement op een begrijpelijke manier opzetten? En hoe kunnen we alle mensen die in en om het programma werken, met elkaar het gevoel geven dat ze aan één gezamenlijk doel werken?

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Ongeveer 250.000 naasten worden jaarlijks getroffen door een zelfmoord van een dierbare. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging. Nederland kent sinds 2014 een Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Hierin staan de inspanningen en maatregelen die door velen in ons land worden getroffen om het hoge aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekende op 28 januari 2021 met tal van maatschappelijke organisaties de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waarin zij samen optrekken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Paul Blokhuis: “It takes a society to prevent a suicide”.

De aanpak

Morgens begeleidt het programmateam in het programmamanagement op verschillende onderwerpen:

Programmastructuur

  • Opzetten van rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren in en om het programma.
  • Spelregels opstellen over hoe we projecten draaien, samenwerkingscontracten opstellen en inkoop organiseren.
  • Opstellen van rapportageformats en coachen van projectleiders en coördinatoren bij het rapporteren.

Financiële infrastructuur

  • In raad en daad ondersteunen bij de subsidieaanvraag en opstellen van de programmabegroting.
  • Het ontsluiten van gemaakte kosten voor de 30 projecten in een dashboard dat toegankelijk is voor alle projectleiders.

Doelen en plannen

  • Coachen van projectleiders bij het opstellen van projectplannen.
  • Opstellen van de effecten van de projecten en deze uitschrijven in een Doelen-Inspanningen-Netwerk, dat de effecten van de projecten koppelt aan de maatschappelijke verandering die het programma beoogt.

Vaardigheden

  • Trainen van programmateam, coördinatoren en projectleiders in de basics van project- en programmamanagement.

Lift-off netwerk

  • Opzetten vergaderstructuren van de verschillende actoren rond het programma
  • Rolbeschrijvingen verschillende actoren.

Het resultaat

Herfst 2021: de fundamenten van het programma zijn gelegd. De programmastructuur staat, er zijn heldere spelregels en afspraken over hoe we projecten beginnen en over hun voortgang rapporteren. Tijdens de opstart is expliciet gekeken naar de financiële processen en heeft Morgens een PowerBI-dashboard gebouwd dat live de realisatie van de programmakosten overziet. We brachten de output en effecten van de projecten in kaart op één plaat in een groot Doelen-Inspanningen-Netwerk. Tussendoor werd het programmateam ingewerkt op hun nieuwe rol en ondersteunden we op een van de belangrijkste aspecten van het programma: het tot stand brengen en onderhouden van de coalitie van partijen die de ambitie van Samen Minder Suïcide uitdragen.

Succesfactoren

Waar heeft 113 Zelfmoordpreventie het meest aan gehad? De combinatie van gedegen kennis over het opzetten van programma’s (volgens MSP) in combinatie met een pragmatische insteek (volgens Gewoon Doen!) zorgt ervoor dat we zonder veel ingewikkelde frames het raamwerk van het programma hebben neergezet.

Daarbij is het volgens programmamanager Gerdien Franx ontzettend van waarde geweest dat Morgens op verschillende disciplines inzetbaar was vanuit één centrale senior consultant die twee dagen per week meewerkte in de programmaorganisatie: van directe ondersteuning bij de subsidieaanvraag, het ontsluiten van het financiële dashboard tot advies over stakeholdermanagement en netwerksamenwerking.

Maatschappelijk betrokken

Het vervullen van onze maatschappelijke rol vinden we belangrijk. Dit doen we in onze opdrachten in onderwijs, zorg en overheid. Maar dit doen we ook op andere manieren. Zo stellen we jaarlijks 1% van onze omzet beschikbaar voor goede doelen. Onze opdracht voor Stichting 113 Zelfmoordpreventie voeren we daarom tegen een kortingstarief uit. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Jesse van der Mijl.